24 Φεβ 2009

Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αθανασίου Λεβέντη για Ασωπό

η με αριθμό 556/17-2-2009 Ερώτηση του κυρίου Λεβέντη προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, σχετικά με την ρύπανση του Ασωπού Ποταμού κ.λπ., έχει ως εξής:

«Αφόρητη συνεχίζει να παραμένει η κατάσταση στις περιοχές που διαρρέει ο Ασωπός ποταμός λόγω της συνεχιζόμενης ρύπανσης του από ανεξέλεγκτα τοξικά απόβλητα βιομηχανιών και βιοτεχνιών που καταλήγουν σε αυτόν. Έρευνες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών καταγράφουν υψηλές συγκεντρώσεις καρκινογόνων ουσιών, παρά τις διαβεβαιώσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ ότι πλέον δεν ανιχνεύεται το καρκινογόνο χρώμιο στα νερά του Ασωπού. Οι βιομηχανίες εξακολουθούν να ρυπαίνουν όχι μόνο απευθείας τον Ασωπό, αλλά και μέσω φρεάτων και βόθρων όπου διοχετεύουν τα απόβλητά τους.

Κατά της Ελλάδας ήδη έχει ξεκινήσει από την αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαδικασία που εκκρεμεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη μη ύπαρξη νομοθεσίας για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και για την εφαρμογή της Οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα. Με ευθύνη της Κυβέρνησης δεν έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο η ευρωπαϊκή Οδηγία 35/2004 η οποία προβλέπει ότι το κόστος της αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς βαραίνει τους ρυπαντές. Το μεγάλο ερώτημα που υπάρχει είναι τι τα κάνουν όλα τα βιομηχανικά απόβλητα οι εταιρείες, αφού δεν υπάρχει χώρος ή εγκατάσταση διαχείρισης αποβλήτων. Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

1. Γιατί συνεχίζεται η ρύπανση του Ασωπού ποταμού, παρά τις δεσμεύσεις της Κυβέρνησης για συγκεκριμένα μέτρα και πότε προβλέπεται η οριστική παύση κάθε δραστηριότητας που δηλητηριάζει το νερό και το υπέδαφος της λεκάνης απορροής του Ασωπού;

2. Είναι στον άμεσο σχεδιασμό του Υπουργείου η δημιουργία βιομηχανικού πάρκου με πρόβλεψη επεξεργασίας των βιομηχανικών αποβλήτων και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η απορρύπανση εδαφών και υδάτων του ποταμού, καθώς και η ενσωμάτωση βασικών κοινοτικών οδηγιών στην εθνική νομοθεσία;»

Στην επίκαιρη ερώτηση του κυρίου Λεβέντη απάντησε ο Υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Καλογιάννης.

Κυρία Πρόεδρε, πράγματι είναι η πολλοστή φορά που συζητάμε το συγκεκριμένο θέμα. Καταλαβαίνω την αγωνία των συναδέλφων για το πρόβλημα της απορρύπανσης του Ασωπού. Όμως, θα πρέπει να επισημάνω για μια ακόμα φορά ότι το έργο του ΥΠΕΧΩΔΕ για το συγκεκριμένο έργο είναι πάρα πολύ μεγάλο, με ορατό αποτέλεσμα ήδη, με χειροπιαστά αποτελέσματα. Βεβαίως εξ αρχής θα πω ότι ο χρόνος είναι εξαιρετικά περιορισμένος, για να μπορέσω να αναλύσω όλα τα έργα και όλες τις δράσεις που έχουν γίνει στην κατεύθυνση αποκατάστασης και αναβάθμισης του ποταμού.

Κατ’ αρχάς, γνωρίζετε ότι η αρμοδιότητα για τον καθαρισμό του ποταμού ανήκει στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Από το 2007, με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, το θέμα έχει χαρακτηριστεί ως ζήτημα εθνικής σημασίας, έτσι ώστε να μπορεί να παρέμβει η κεντρική διοίκηση, το Υπουργείο. Μέχρι τον Αύγουστο του 2007, οπότε δημιουργήθηκε το πρόβλημα με το χρώμιο, είχαν γίνει έλεγχοι στην περιοχή και κατόπιν σαράντα αυτοψιών από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος.

Από το Σεπτέμβριο του 2007 μέχρι και σήμερα έχουν γίνει από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος συνολικά έλεγχοι σε εκατόν πενήντα τρεις δραστηριότητες. Το συνολικό ύψος των προστίμων που έχουν εισηγηθεί οι επιθεωρητές και έχει επιβληθεί είναι 3.583.620 ευρώ. Επίσης, σε όλες τις περιπτώσεις οι σχετικοί φάκελοι διαβιβάζονται στον αρμόδιο Εισαγγελέα για το ποινικό σκέλος. Παράλληλα, διαβιβάζονται στις αδειοδοτούσες αρχές, έτσι ώστε να επανεξεταστούν οι άδειες διάθεσης υγρών αποβλήτων των δραστηριοτήτων που έχουν τέτοιου είδους απόβλητα και βεβαίως, τίθεται συγκεκριμένο χρονικό όριο συμμόρφωσης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προτείνεται το προσωρινό ή και το οριστικό κλείσιμο της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Παράλληλα με τους εντατικούς ελέγχους έχουμε αναλάβει μία συγκεκριμένη δέσμη μέτρων, την οποία και εφαρμόζουμε. Πολύ ενδεικτικά θα αναφέρω τη μελέτη για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης των βιομηχανικών επεξεργασμένων αποβλήτων από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, την υδροδότηση των μεγάλων δήμων της περιοχής -ήδη από το 2007- από την ΕΥΔΑΠ -και η Τανάγρα βρίσκεται στη διαδικασία σύνδεσης με το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ- την επανεξέταση προς το αυστηρότερο όλων των περιβαλλοντικών όρων των βιομηχανιών της περιοχής, την εγκατάσταση από το 2007 στα Οινόφυτα και στην Ανατολική Αττική σταθμών παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Πρέπει δε να πω ότι την περασμένη χρονιά οι επιθεωρητές του ΥΠΕΧΩΔΕ προέβησαν σε επανελέγχους σε δραστηριότητες που είχαν ελέγξει κατά το παρελθόν και από τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα προκύπτει ότι οι βιομηχανίες που επανελέχθησαν έχουν προβεί σε σημαντικές τροποποιήσεις, φιλικότερες προς το περιβάλλον σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων. Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Έλσα Παπαδημητρίου): Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Το λόγο έχει ο κ. Λεβέντης.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όντως είναι πολλοστή φορά που έρχεται για συζήτηση το θέμα και από τον ομιλούντα, αλλά και από άλλους συναδέλφους. Τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως εξωραϊσμένα τα παρουσιάσατε, κύριε Υπουργέ, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Δυστυχώς, η κατάσταση εξακολουθεί να είναι απαράδεκτη, για να μην πω τραγική. Εξακολουθεί η ρύπανση από τις βιομηχανίες και μέσω της κοίτης του Ασωπού και με βόθρους ή πηγάδια που έχουν ανοίξει και τα οποία χρησιμοποιούν, επίσης, για βόθρους. Μάλιστα, είναι το εξασθενές χρώμιο και δεν είναι το μόνο.

Είναι και μία σειρά από άλλα βαρέα μέταλλα, φυτοφάρμακα, οργανικές ενώσεις, επικίνδυνες και καρκινογόνες. Το χειρότερο είναι ότι αυτή η ρύπανση έχει προχωρήσει υπογείως και φθάνει σχεδόν στα νερά της Μαυροσουβάλας. Αυτό λέγεται, τέτοιοι ψίθυροι υπάρχουν και δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Κύριε Υπουργέ, είπατε ότι έχει επιληφθεί η ΕΥΔΑΠ για να υδροδοτήσει τις περιοχές. Είστε σίγουρος ότι τα Οινόφυτα και όλες οι άλλες περιοχές παίρνουν νερό από την ΕΥΔΑΠ; Ακόμη εκκρεμεί το θέμα.

Και σήμερα, εάν παρακολουθήσατε, τουλάχιστον ο ραδιοφωνικός σταθμός ΣΚΑΙ, αλλά και άλλοι ραδιοφωνικοί σταθμοί και εφημερίδες αναφέρονται εκτενώς στο θέμα. Και βέβαια δεν είναι μόνο η περιοχή του Ασωπού. Το Θριάσιο; Ας το αφήσουμε αυτό, το έχουμε ξεχάσει, που είναι ακόμα χειρότερα ρυπασμένο.

Κύριε Υπουργέ, αυτό που θα ήθελα να τονίσω, είναι ότι αυτά τα λίγα που κάνει η πολιτεία, τα ελάχιστα, είναι ασήμαντα μπροστά στο πρόβλημα και αυτοί που υψώνουν φωνή διαμαρτυρίας, δυστυχώς, τιμωρούνται κιόλας.

Ξέρουμε ότι τιμωρήθηκε η κυρία Καραβασίλη, ο χημικός κ. Παντελόγλου είναι κατηγορούμενος, ακόμα και ο εφημέριος Οινοφύτων βρέθηκε μπλεγμένος και κατηγορούμενος, γιατί δεν σταματούν να διαμαρτύρονται, το αυτοδίκαιο που έχουν, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να πίνουν καθαρό νερό και να μην ρυπαίνονται ο υδροφόρος ορίζοντας, αλλά και το έδαφος της περιοχής, με συνέπεια να ρυπαίνονται και τα προϊόντα, φυτικά και ζωικά, τα οποία παράγονται στην περιοχή. Ας αφήσουμε τα άλλα, το νερό που χρησιμοποιείται από τις βιομηχανίες ενδεχομένως για επεξεργασία τροφίμων, που κανείς δεν ξέρει την τύχη του.

Θα κλείσω με κάτι που λέει ένας απελπισμένος κάτοικος της περιοχής: «Το 2006 η ιδιωτική μου γεώτρηση δεν είχε εξασθενές χρώμιο. Τρεις μήνες μετά, οι αναλύσεις έδειξαν συγκεντρώσεις της τάξεως των 77 μικρογραμμαρίων ανά λίτρο νερού. Τον Ιανουάριο του 2008 έδειξαν 100 μικρογραμμάρια, το Μάιο 145 και εξακολουθεί να ανεβαίνει». Επομένως, κύριε Υπουργέ, τα πράγματα δεν είναι καθόλου ρόδινα και θα πρέπει το Υπουργείο να αναλάβει τις ευθύνες του, αλλά και συνολικά η Κυβέρνηση, γιατί υπάρχουν βαρύτατες ευθύνες και της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όπως και των προηγουμένων κυβερνήσεων που άφησαν από την εποχή της χούντας να γίνει αποδέκτης βιομηχανικών αποβλήτων, υποτίθεται, επεξεργασμένων, αλλά πάντοτε ανεπεξέργαστων, τόσο ο Ασωπός όσο και το ρέμα του Αγίου Γεωργίου στην Ελευσίνα.

Και αυτή η κατάσταση εξακολουθεί να συνεχίζεται ανεξέλεγκτη, δυστυχώς, και ατιμώρητη. Αυτά τα πρόστιμα που επικαλεστήκατε είναι παρωνυχίδα και πολύ λίγο τους ενοχλούν. Και ένα άλλο στοιχείο, κυρία Πρόεδρε. Πέντε θάνατοι από καρκίνο στα Οινόφυτα, σύμφωνα με τα πιστοποιητικά θανάτων, το 1989, τριάντα πέντε το 2005. Αυτό κάτι σημαίνει, κύριε Υπουργέ, και δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Έλσα Παπαδημητρίου): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Καλογιάννης.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να διαφωνήσω με τον κύριο συνάδελφο. Γνωρίζω και αναγνωρίζω την ευαισθησία του στα περιβαλλοντικά θέματα.
Όμως, κύριε συνάδελφε, θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν μπορεί σε καμία απολύτως περίπτωση να παραγραφεί το έργο του ΥΠΕΧΩΔΕ στο θέμα του Ασωπού. Ήμουν πάρα πολύ σαφής, πολύ συγκεκριμένος στην πρωτομιλία μου. Θα δώσω και πρόσθετα στοιχεία και μπορώ να σας δώσω ακόμα πολύ περισσότερα, αλλά θα επαναλάβω για μια ακόμα φορά ότι ο χρόνος είναι εξαιρετικά περιορισμένος. Όμως, επιτρέψτε μου να πω, ότι πρόστιμα ύψους 3.500.000 ευρώ σε καμία περίπτωση δεν είναι παρωνυχίδα.

Είναι κολοσσιαία τα πρόστιμα και για πρώτη φορά στην ιστορία του Ασωπού έχουν μπει από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Απ’ όσο γνωρίζω, πριν το 2004, δεν είχε γίνει τίποτα απολύτως για την απορρύπανση του ποταμού, εκτός και εάν υπάρχουν στοιχεία, τα οποία δεν τα γνωρίζαμε. Αναφέρατε άτομα, τα οποία τιμωρήθηκαν, όπως είπατε. Αυτό δεν είναι θέμα του ΥΠΕΧΩΔΕ. Δεν εμπλέκεται καθόλου το ΥΠΕΧΩΔΕ και δεν ξέρω γιατί το αναφέρετε. Θέλω να δώσω δύο τρία στοιχεία, τα οποία αποτελούν αντικείμενο της ερώτησης και θέλω να τα απαντήσω.

Πρώτον, στο θέμα της διαχείρισης των επικινδύνων αποβλήτων. Θέλω να σας ενημερώσω, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, καθώς και το Σώμα, ότι για πρώτη φορά Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, η χώρα απέκτησε το 2007. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει κάποια πρόσθετα στοιχεία σε ό,τι αφορά το δίκτυο των μονάδων διαχείρισης των αποβλήτων και είμαστε στη διαδικασία να απαντήσουμε. Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση, όμως, να παραγράψουμε το γεγονός ότι ήδη έχουμε –και εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη χώρα- Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.

Δεύτερον, η οδηγία 2004/35 για την περιβαλλοντική ευθύνη βρίσκεται ήδη στο Συμβούλιο της Επικρατείας για επεξεργασία, μία εξαιρετικά δύσκολη στη μεταφορά της Κοινοτική Οδηγία. Περισσότερες από τις μισές κοινοτικές χώρες είχαν πολύ σημαντικό πρόβλημα να τη μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο. Εμείς έχουμε τελειώσει όλη αυτή τη διαδικασία, η οποία ήταν χρονοβόρα. Έχει συνυπογραφεί απ’ όλους τους Υπουργούς και ήδη βρίσκεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τελική επεξεργασία.

Επίσης, θέλω να πω ότι ο Οργανισμός της Αθήνας έχει αναθέσει ήδη την εκπόνηση γενικού πολεοδομικού σχεδίου που αφορά στον Ωρωπό και στην Κοινότητα Συκάμινου, έτσι ώστε να προχωρήσουν και οι αναγκαίες θεσμικές ρυθμίσεις.

Κλείνω, δε, λέγοντας ότι ως ΥΠΕΧΩΔΕ επεξεργαζόμαστε από την περασμένη χρονιά ένα σχέδιο προεδρικού διατάγματος που θα βάλει τάξη στη χωροθέτηση των βιομηχανιών και των οχλουσών δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή. Μετέχει η Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, μετέχει ο Δήμος της Αθήνας, είναι θέμα χρόνου να λήξει και αυτό το ζήτημα.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Πότε θα υλοποιηθεί, κύριε Υφυπουργέ;

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Πιστεύω, δηλαδή, κλείνοντας –και ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, για την ανοχή σας- ότι το έργο το οποίο γίνεται για την απορρύπανση του Ασωπού, όπως και για τα υπόλοιπα ποτάμια και λιμναία οικοσυστήματα της χώρας, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Δεν μίλησα, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, για ψιθύρους, όπως εσείς, αλλά αναφέρθηκα με πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Έλσα Παπαδημητρίου): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υφυπουργέ.

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ (ΜΑΣ) !!!!!!!!!!!! ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ...

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Όπως λέει μία παροιμία "Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι" τί άλλο μένει να πούμε.