24 Φεβ 2009

Mε ISO 14001 οι ρυπαντές του Ασωπού Βιομηχανίες στην περιοχή Οινοφύτων στην περιοχή Οινοφύτων

Ρυπαίνουν τον Ασωπό με... πιστοποίηση Εταιρείες που τους έχει χορηγηθεί περιβαλλοντική καταλληλότητα.

Σχήμα οξύμωρο, όμως πολλές εταιρείες που έχει διαπιστωθεί ότι ρυπαίνουν με τα απόβλητά τους τον Ασωπό έχουν λάβει το περιβαλλοντικό πιστοποιητικό ISO 14001!

Σύμφωνα με εργαζομένους σε φορείς πιστοποίησης, τα συγκεκριμένα πρότυπα χορηγούνται έπειτα από απλό έλεγχο των αδειών και δειγματοληπτικούς ελέγχους, ενώ η επιβολή προστίμων από κρατικούς φορείς δεν σημαίνει και τον επανέλεγχο των εταιρειών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 24-02-09 Άρθρο της Λινας Γιανναρου ΕΔΩ: http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_1_24/02/2009_304643

ΚΑΙ ΜΙΑ "ΑΠΑΝΤΗΣΗ" ΤΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ (από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 24-032-09) ΕΔΩ: http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_100038_24/02/2009_304642

Δεν υπάρχουν σχόλια: