12 Μαρ 2009

Για μια Νέα Φιλοσοφία της Φύσης. Η Πρόκληση της Οικολογίας και οι Απαντήσεις της Φιλοσοφίας

Παπαδημητρίου Ευθύμιος: Εκδόσεις: Gutenberg

Στο βιβλίο αυτό που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις Εκδόσεις GUTENBERG, αναλύονται προβλήματα σχετικά με την παγκόσμια περιβαλλοντική κρίση, την οικολογική συζήτηση και τις απαντήσεις της Φιλοσοφίας.


Στο πρώτο μέρος γίνεται παρουσίαση της Ιστορίας της Φιλοσοφίας της Φύσης από την Αρχαιότητα ως τις μέρες μας, που στηρίζεται στη μελέτη των πηγών.


Το δεύτερο μέρος, που είναι αφιερωμένο στη διεθνή οικολογική συζήτηση στον αιώνα μας, αναδεικνύει τα ιδεολογικά και κοινωνικά αίτια της περιβαλλοντικής κρίσης και καταθέτει προτάσεις για την υπέρβαση του ανθρωποκεντρικού κοσμοειδώλου από μια φυσιοκεντρική προσέγγιση των προβλημάτων, που προϋποθέτει μιαν επαναθεμελίωση της σχέσης της ανθρώπινης κοινωνίας με τη φύση.


Το βιβλίο είναι ευανάγνωστο και χρήσιμο όχι μόνο για σπουδαστές και ειδικούς επιστήμονες αλλά και για κάθε πολίτη που θέλει να είναι ενημερωμένος και ενεργός.

Δεν υπάρχουν σχόλια: