26 Μαρ 2009

Ο Συνήγορος του Πολίτη μίλησε...Κόλαφος για περιβαλλοντική νομοθεσία


Και ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει, στην ετήσια έκθεση για το 2008 την αδυναμία του κράτους να προστατεύσει τον φυσικό πλούτο της χώρας και σκιαγραφεί την αδράνεια, χαλαρότητα στον έλεγχο εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας!

Σύμφωνα με την έκθεση επισημαίνονται οι ευθύνες της Πολιτείας και της διοίκησης εν γένει στην συνεχιζόμενη ρύπανση του Ασωπού και ο ρόλος της Πολιτείας, που αγνοεί την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, ιδιαίτερα στα περιβαλλοντικά ζητήματα!

Η έκθεση επισημαίνει ότι η διοικητική αδράνεια στα θέματα περιβάλλοντος, διευκολύνει την επικράτηση ενός μοντέλου αλόγιστης και ανεξέλεγκτης οικονομικής ανάπτυξης, αδιαφορώντας για την προστασία του περιβάλλοντος.

Τονίζει την αδράνεια και στο θέμα του Ασωπού, που έχει μετατραπεί σε ρυπαρό ρέμα αφού τα εργοστάσια, παρά τα πρόστιμα και τις εισαγγελικές παρεμβάσεις, συνεχίζουν να εναποθέτουν μέσα σε αυτόν τα απόβλητα τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: