26 Ιουν 2009

Δραστικά μέτρα για το περιβάλλον στη Σκωτία


Στόχος της σκωτσέζικης κυβέρνησης ορίστηκε η μείωση της εκπομπής ρύπων κατά 80% μέχρι το 2050

Θανάσης Γκαβός, Λονδίνο 25/06/2009

--------------------------------------------------------------------------------
Νόμος που θέτει φιλόδοξους στόχους για τη μείωση της εκπομπής επικίνδυνων ρύπων στη Σκωτία ψηφίστηκε από το τοπικό Κοινοβούλιο.

Συγκεκριμένα, η τοπική κυβέρνηση της Σκωτίας, που έχει την ευθύνη για την περιβαλλοντική πολιτική της επαρχίας, όρισε ως πρώτο στόχο τη μείωση εκπομπής ρύπων κατά 42% μέχρι το 2020, εφόσον όμως οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις συμφωνήσουν στη μείωση των ρύπων κατά 30% στην ίδια περίοδο.

Ως τελικός στόχος της σκωτσέζικης κυβέρνησης ορίστηκε η μείωση της εκπομπής ρύπων κατά 80% μέχρι το 2050.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την εξασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας της Σκωτίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: