1 Ιουλ 2009

Ομαδικές αγωγές από κατοίκους των Οινοφύτων


--------------------------------------------------------------------------------

Οι ενεργοί πολίτες-κάτοικοι της περιοχής Οινοφύτων αναλαμβάνουν ΤΩΡΑ πιο ουσιαστική δράση για τη σωτηρία της περιοχής τους, "ώστε να σταματήσει πλέον αυτό το τραγικό περιβαλλοντικό έγκλημα" !

Με το πλούσιο υλικό που διαθέτουν χάριν της εντατικής δουλειάς του ΙΤΑΠ και της εγρήγορσης του παπα-Γιάννη μας, μπορούν πλέον να διεκδικήσουν δυναμικά ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ.
Ένα μεγάλο μπράβο και ευχές για καλή επιτυχία....
----------------------------------------------------------------------------

Το ρεπορτάζ από τον ΣΚΑΙ:

Ομαδικές αγωγές κατά των επιχειρήσεων που αποδεδειγμένα μολύνουν τον Ασωπό ποταμό θα καταθέσουν οι κάτοικοι των Οινοφύτων.

Θα στρέφονται κατά των εταιρειών που ρυπαίνουν την περιοχή και τον υδροφόρο ορίζοντα, σύμφωνα με τις αναφορές των επιθεωρητών περιβάλλοντος.

Οι κάτοικοι θα επικαλούνται ότι πέρα από την καταστροφή του περιβάλλοντος, επιβαρύνθηκε η υγεία τους και θα ζητήσουν υπέρογκες αποζημιώσεις.

Όπως υποστηρίζει ο ιερέας των Οινοφύτων Ιωάννης Οικονομίδης, στόχος είναι να πειστούν οι επιχειρήσεις και η Πολιτεία ότι όσο δεν λαμβάνονται μέτρα το κόστος που θα κληθούν να πληρώσουν προς τους πολίτες θα είναι μεγάλο.
---------------------------------------------------------------------------------

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Σύλλογος «Πολίτες για την Αειφορία» - Ανακοίνωση

Ο Σύλλογός μας ενεργώντας κατά τα οριζόμενα στο καταστατικό του προσφεύγει στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή δικαιοσύνη υπέρ των κατοίκων και εργαζομένων στις παρα-Ασώπειες περιοχές που έχουν υποστεί βιομηχανική ρύπανση.

Οι δικαστικές ενέργειες, στις οποίες αναφερόμαστε στη συνέχεια, αποτελούν ένα σύνθετο δικαστικό αγώνα μακράς διάρκειας. Σκοπός μας είναι να επιτύχουμε τέτοια αποτελέσματα ώστε να αντιστραφεί δραστικά η σημερινή φορά των πραγμάτων.
Όσοι πολίτες επιθυμούν να συμμετάσχουν στις δικαστικές διεκδικήσεις παρακαλούμε να επικοινωνήσουν το συντομότερο με τον Σύλλογό μας στα τηλέφωνα 22620-32741, 6936726370 (π. Ιωάννης Οικονομίδης) και 22620-31029, 6974608076 (Γιάννης Αλεξίου).

Αναλυτικά οι σκοποί μας θα επιτευχθούν με:

α) Την καταδίκη της Ελλάδος από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για σωρεία παραβιάσεων της κοινοτικής νομοθεσίας, από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Διακαιωμάτων του Ανθρώπου και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη.
β) Την αναγνώριση από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) των παραλείψεων της διοίκησης σε όλες τις βαθμίδες να λάβουν τα οφειλόμενα μέτρα. Η αναγνώριση των παραβιάσεων αυτών συνιστά ισχυρότατο στοιχείο για τη θεμελίωση της αστικής ευθύνης του κράτους, δηλαδή της υποχρέωσης για καταβολή αποζημιώσεως.
β) Την καταβολή αποζημιώσεως που θα επιδικαστεί τόσο εις βάρος των ρυπαινουσών βιομηχανιών-βιοτεχνιών όσο και της διοίκησης, το ύψος της οποίας αφενός μεν να ικανοποιεί τα νόμιμα συμφέροντα όσων έχουν υποστεί ζημία (περιουσιακή ή ηθική) αφετέρου δε να αποτρέπει τους ρυπαίνοντες από τη ρύπανση ως ασύμφορη για τους ίδιους.

Οι αγωγές αποζημίωσης κατά των ρυπαινουσών βιομηχανιών-βιοτεχνιών θα είναι τεσσάρων τύπων:

1. Αγωγή ή αγωγές για αποζημίωση λόγω της μείωσης της αξίας των ακινήτων από τη ρύπανση (μπορεί να συμπεριληφθεί και το κόστος κατασκευής γεωτρήσεων που δεν χρησιμοποιούνται εξ αιτίας της ρύπανσης). Το αιτούμενο κονδύλιο θα είναι το αποτέλεσμα της διαφοράς που θα προκύψει μεταξύ της αξίας των ακινήτων πριν από τη ρύπανση και της σημερινής. Αυτού του τύπου οι αγωγές είναι πολύ διαδεδομένες στο εξωτερικό (ΗΠΑ, Γαλλία, Δανία κλπ) και μάλιστα για περιπτώσεις που δεν υπάρχει αποδεδειγμένα ρύπανση (π.χ., κοντά σε πυρηνικούς σταθμούς ή κοντά σε χώρους επεξεργασίας αποβλήτων). Σε αυτή την αγωγή μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων.

2. Αγωγή ή αγωγές για διαφυγόντα κέρδη. Αφορά τους επαγγελματίες εκείνους οι οποίοι έχουν υποστεί απώλεια εσόδων εξ αιτίας της ρύπανσης, κυρίως καλλιεργητές. Το ύψος της αποζημίωσης θα είναι συνάρτηση του ύψους της απώλειας που υφίσταται ο κάθε επαγγελματίας.

3. Αγωγή ή αγωγές για καταβολή αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης από την έκθεση σε κίνδυνο (εξασθενές χρώμιο και άλλα βαρέα μέταλλα). Πρόκειται για νέας μορφής αγωγές που ασκούνται ήδη στο εξωτερικό (έχουμε και στην Ελλάδα 2 σχετικές αποφάσεις) με τις οποίες ζητείται η καταβολή αποζημίωσης για τον κίνδυνο αυτόν καθαυτόν χωρίς να περιμένουμε να έχει εκδηλωθεί βλάβη στην υγεία. Το ύψος της αποζημίωσης μπορεί να είναι πάνω από 100.000€ κατά ενάγοντα.

4. Αγωγή ή αγωγές για καταβολή αποζημίωσης λόγω ψυχικής οδύνης στην οικογένεια των θανόντων από ασθένεια που σχετίζεται με την ρύπανση στην περιοχή. Πρόκειται για δύσκολες αγωγές, κυρίως σε ό,τι αφορά στην απόδειξη της λεγόμενης αιτιώδους συνάφειας, ωστόσο έχουμε πολλές περιπτώσεις –κυρίως στο εξωτερικό- όπου έχουν επιδικαστεί αποζημιώσεις. Το ύψος της αποζημίωσης μπορεί να είναι από 100.000 € έως 500.000€ κατά ενάγοντα ανάλογα με το βαθμό συγγένειας.

Όσον αφορά τις αγωγές αποζημίωσης κατά του ελληνικού δημοσίου πρόκειται για επιδίκαση αποζημίωσης εξ αιτίας της παράλειψης της διοίκησης να λάβει τα κατάλληλα μέτρα αποτροπής της ρύπανσης, συνδυαζόμενης με την παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας. Έτσι, οι παραπάνω 4 τύποι αγωγών που θα κατατεθούν εναντίον των εταιριών θα κατατεθούν –με τροποποιήσεις- και κατά του ελληνικού δημοσίου.

Έξοδα και αμοιβές

Κανένας πολίτης δεν θα επιβαρυνθεί με έξοδα πληρωμής των δικηγόρων. Οι δικηγόροι θα αμοιφθούν μόνο στην περίπτωση επιτυχούς έκβασης των υποθέσεων με εύλογο ποσοστό επί των επιδικαζόμενων κονδυλίων. Τα έξοδα των αιτήσεων ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ έχει ήδη καταβάλει ο Σύλλογός μας.
Οινόφυτα Βοιωτίας, 18-06-2009
Ο Σύλλογος «Πολίτες για την Αειφορία»
22620 32741, 6936726370 (π. Ιωάννης Οικονομίδης)
22620 31029, 6974608076 (Γιάννης Αλεξίου)

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

“Το μόνο ασφαλές εμβόλιο είναι αυτό που ΔΕΝ έγινε!”: Κορυφαίοι γιατροί και ερευνητές:
κερδοσκοπικά εμβόλια ΝΑΙ ή ΟΧΙ;