24 Οκτ 2009

ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

Η πράσινη οικονομία δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τα δασικά οικοσυστήματα.Ας το συνεκτιμήσει η κυβέρνηση και ναπροωθήσει συνταγματική προστασία δασών και δασικών εκτάσεων !
Σύμφωνα με τις επίσημες θέσεις των Οικολόγων Πράσινων, απαιτείτα μια συνεκτική περιβαλλοντική και δασική πολιτική, αλλά και χωροταξική πολιτική που θα προστατεύει το περιβάλλον και θα οριοθετεί σαφώς τις χρήσεις γης, καθώς και υλοποίηση του δασολογίου, αναβαθμισμένη και πλήρως στελεχωμένη Δασική Υπηρεσία, εφαρμογή της νομοθεσίας που προστατεύει τα δασικά οικοσυστήματα, συντονισμός κατά τη δασοπυρόσβεση και εξάλειψη των πελατειακών σχέσεων που οδηγούν στην ανοχή και «επιβράβευση» παραβάσεων και αυθαιρεσιών.

Συντάσσομαι με τους Ο.Π. στο ότι "η άμεση προώθηση δασικών χαρτών είναι θετική ως πρώτο βήμα για το δασολόγιο. Τα σύγχρονα, όμως, πληροφοριακά συστήματα πρέπει να συνδυαστούν με τις παλαιότερες αεροφωτογραφίες και τα υπόλοιπα διαθέσιμα στοιχεία: διαφορετικά το δασολόγιο θα γίνει εργαλείο ξεπλύματος όλων των μέχρι τώρα καταπατήσεων. Θετική είναι επίσης η αναστολή ισχύος του επικίνδυνου ορισμού του Ν. 3208/2003, που άφηνε εκτός προστασίας μεγάλες εκτάσεις δασικής γης" !

Όσον αφορά στο εν λόγω Σχέδιο νόμου που αναμένεται να παρουσιαστεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, και που ελπίζω να τεθεί σε μια ουσιαστική διαβούλευση, θεωρώ απολύτως αναγκαίο να θεσπιστούν άμεσα μέτρα, επίγοντως χαρακτήρα, με προτεραιότητα την ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σε όλα ακίνητα που βρίσκονται εντός περιγράμματος αναδασωτέων περιοχών του νομού Αττικής (πρόσφατες πυρκαγιές Αυγούστου 2009), τουλάχιστον προσωρινά, έως ότου οριοθετηθούν οι αναδασωτέες περιοχές και κυρωθούν οι δασικοί χάρτες.

Το μέτρο αυτό θα πρέπει να επεκταθεί και σε όλα τα γήπεδα εκτός σχεδίου πόλεων και εκτός ορίου οικισμών, που βρίσκονται στα διοικητικά όρια κάθε Δήμου ή Κοινότητας που έχει πληγεί από τις πυρκαγιές, μέχρι έκδοση απόφασης κήρυξης αναδασωτέων καμένων εκτάσεων.

Θα ήθελα να υπάρξει πρόβλεψη για άμεσες κατεδαφίσεις όπου επισημανθούν οικοδομές που έχουν ανεγερθεί σε αναδασωτέες εκτάσεις ή και αλλού ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ !

Η καταπάτηση μιας δασικής έκτασης είναι παραβίαση ζωτικού κοινωνικού αγαθού στο οποίο μάλιστα έχουν δικαίωμα και οι επόμενες γενιές.

Για το λόγο αυτό η προστασία του δασικού πλούτου της χώρας πρέπει να αποτελεί εθνική προτεραιότητα και να εκφραστεί με ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης και πυροπροστασίας, καθώς και με προγράμματα αξιόπιστης οικολογικής σήμανσης για δασικά προϊόντα όπως η ξυλεία και διατήρηση / ανάπτυξη επαγγελμάτων που συμβάλλουν στην αειφορική διαχείριση των δασών (Ο.Π.).

Δεν υπάρχουν σχόλια: