25 Οκτ 2009

Διάλογοι για την ανάπτυξη και το περιβάλλον

Στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2009 "Διάλογοι για την ανάπτυξη και το περιβάλλον"!
Το θέμα προσεγγίζουν τρεις διακεκριμένοι επιστήμονες:


Ο καθηγητής Γ. Μυλόπουλος που υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, ότι έχει ανατραπεί πλέον η παραδοσιακή αντίληψη στην οποία στηρίχθηκαν όλα τα πολιτικά και οικονομικά συστήματα, ...ότι η οικονομική ανάπτυξη «καταναλώνει» το περιβάλλον και καταβάλλει κάποιο κόστος για την εκ των υστέρων αποκατάστασή του. Κάνει λόγο για ένα νέο μοντέλο που θα είναι οικονομικά αποδεκτό, οικολογικά εφικτό και κοινωνικά δίκαιο.

Ο καθηγητής Λ. Λουλούδης που κάνει ειδική αναφορά στην αγροπεριβαλλοντική πολιτική και στα συγκριτικά πλεονεκτήματα από την ανάπτυξη πράσινων πολιτικών. Κρίσιμο παράγοντα θεωρεί το πολιτικό πρόβλημα γιατί, όπως σημειώνει, «η προσαρμογή της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό κεκτημένο της «πράσινης» οικονομίας δεν έχει άλλο αντίπαλο από τον ίδιο τον εαυτό της».

Ο Στ. Ψωμάς ο οποίος θεωρεί μονόδρομο τη στροφή στην «πράσινη» οικονομία: «Το να μας βγάλει από το οικονομικό τέλμα και να αποτρέψει την κλιματική καταστροφή είναι ήδη δύο πολύ σημαντικοί λόγοι για να θέλουμε να πετύχει αυτό το εγχείρημα», επισημαίνει...Read More

Δεν υπάρχουν σχόλια: