13 Μαρ 2010

Απάντηση Υπουργού ΠΕΚΑ σε ερώτηση του βουλευτή κ. Α. Σκυλλάκου για τη ΒΙΟΚΕΡΑΛ

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΑπαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ κ. Α. Σκυλλάκου με θέμα «Εναέρια ρύπανση στη Λάρισα και στην ευρύτερη περιοχή» η Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη στη χθεσινή συνεδρίαση της Βουλής δήλωσε ότι :

«Έχουμε ήδη υπογράψει, μαζί με τη συναρμόδια Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κα Λ. Κατσέλη, τη σχετική ΚΥΑ η όποια προβλέπει την απαγόρευση της χρήσης στερών ορυκτών καυσίμων από τις μεγάλες κεραμοποιίες της χώρας που εμπίπτουν στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης πρόσληψης και ελέγχου της ρύπανσης (IPPC). Ήδη εξετάζουμε τη διεύρυνση αυτής της απαγόρευσης και σε άλλες μονάδες που το χρησιμοποιούν.

Για το ζήτημα της καύσης εναλλακτικών καυσίμων, οι άδειες περιβαλλοντικών όρων θέτουν αυστηρά όρια, τα οποία εφόσον δεν τηρούνται δημιουργούν μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα. Ωστόσο το ζήτημα αυτό μας απασχολεί ιδιαίτερα δεδομένου ότι δεν προσδιορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία το είδος και τα χαρακτηριστικά της σύνθεσης τους, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η στοχοποίησή τους.

Αυτή τη στιγμή μελετάμε τροποποιήσεις στην ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να περιορίσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να διευκολύνουμε τους ελέγχους.

Όσον αφορά στο ευρύτερο πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Λάρισα, σας ενημερώνω ότι έχω ήδη ανακαλέσει την Απόφαση που είχα υπογράψει στις 31-12-2009 σχετικά με την απονομή του EMAS στην εταιρία ΒΙΟΚΕΡΑΛ και ζήτησα από την αρμόδια Επιτροπή να εξετάσει το θέμα και ν’ αποσύρει το σήμα υπό το φως της Πράξης Βεβαίωσης - Παράβασης που εκδόθηκε από την Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) και της Απόφασής μου σχετικά με την επιβολή προστίμου ύψους 165.600 ευρώ.

Ειδικότερα, σας ενημερώνω ότι η υπογραφή της Απόφασης για την ένταξη στη ΒΙΟΚΕΡΑΛ στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου EMAS, βασίστηκε, σε θετική γνωμοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος τον Ιούλιο του 2008.

Σύντομα όμως διαπιστώθηκε ότι η γνωμοδότηση αυτή δόθηκε παρά το γεγονός ότι είχαν διενεργήσει, κατά την περίοδο 2005-2008, τρεις ελέγχους και είχαν επισημανθεί περιβαλλοντικές παραβάσεις, χωρίς ωστόσο να εκδοθούν, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, οι σχετικές πράξεις Βεβαίωσης – Παράβασης και να επιβληθούν πρόστιμα.

Μετά τη διαπίστωση αυτή έδωσα εντολή για τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης ( Ε.Δ.Ε.) για τους χειρισμούς της υπόθεσης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.»

Από το Γραφείο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια: