27 Μαρ 2010

Η Ειδική Γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας

Την 26η Μαρτίου, η Ειδική Γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας συναντήθηκε με το Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας κ. Θύμιο Σώκο καιθώς και με Νομαρχιακούς και Υπηρεσιακούς παράγοντες, σε σύκεψη που αφορούσε σε θέματα Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Νομού.

Η Ειδική Γραμματέας περιέγραψε τους στόχους και τις πρωτοβουλίες του ΥΠΕΚΑ και επεσήμανε τα προβλήματα που έχουν εντοπισθεί στο Νομό από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος κατά τη περίοδο της λειτουργίας της.

Από τη πλευρά της η Νομαρχία αναφέρθηκε στα χρονίζοντα αλλά και έκτακτα προβλήματα που αντιμετωπίζει, όπως:
1. Η καταστροφή της κοίτης των ποταμών από αυθαίρετες και παράνομες αμμοληψίες από επικίνδυνες ομάδες "μαφίας" που λυμαίνονται το αμμοχάλικο της κοίτης, που στη συνέχεια πωλούν σε Τεχνικές Εταιρείες που λειτουργούν ως εργολήπτες μεγάλων Δημοσίων Έργων.
2. Η έλλειψη σοβαρού και ρεαλιστικού Χωροταξικού Σχεδιασμού, με αποτέλεσμα τη παντελή αδυναμία της διαχείρισης Πολεοδομικών και Περιβαλλοντικών Εφαρμογών καθώς και του Ελέγχου των Χρήσεων Γης.
3. Η καταστροφή του ιδιαίτερου δασικού πλούτου της περιοχής από αυθαίρετες υλοτομήσεις και παράνομη βόσκηση, που επιδεινώνεται από την αδράνεια της Δασικής Υπηρεσίας.
4. Η αυθαίρετη δόμηση σε προστατευόμενες περιοχές όπως του ποταμού Λούρου και της Λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου με ιδιαίτερη αναφορά στην υποκατάταση των παραδοσιακών "πελάδων" από αυθαίρετες κατοικίες. Ας σημειωθεί ότι ο αριθμός των αυθαιρέτων κτισμάτων ανέρχεται στη τάξη των 3.000!
5. Η αντιμετώπιση της στέγασης ομάδων αθιγγάνων Ρομά και της ένταξής τους στο κοινωνικό ιστό του Νομού.
6. Μεθοδευμένες δυσλειτουργίες στην αδειοδότηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ από παράγοντες της Δασικής Υπηρεσίας.
7. Μεροληπτικές μεθοδεύσεις παραγόντων του ΙΓΜΕ και του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με την εξόρυξη Γύψου.
8. Μεροληπτικές παρεμβάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την αδειοδότηση Πτηνοτροφικών Μονάδων και Μονάδων Ζωοτροφών στην οικολογικά ευαίσθητη περιοχή του Γαλατά, όπου οι θεσμοθετημένες Χρήσεις Γης είναι Κατοικία και Τουρισμός.

Η Ειδική Γραμματέας, που ήταν σε γνώση των περισσότερων από αυτά τα προβλήματα, συνέστησε τον άμεσο συντονισμό των ενεργειών μεταξύ ΥΠΕΚΑ, Περιφέρειας και Νομαρχίας ώστε να εξευρεθούν αποτελεσματικές λύσεις ριζικής αντιμετώπισής τους.

Ειδικότερα για το θέμα των αυθαιρέτων κτισμάτων στις προστατευόμενες περιοχές υπογράμμισε ότι τα περισσότερα έχουν εντοπισθεί από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, που ζήτησαν από τις αρμόδιες Νομαρχιακές Υπηρεσίες την άμεση έκδοση των σχετικών Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης.

Για το θέμα έχει κάνει παρέμβαση με σχετικό πόρισμα και ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, δεδομένου ότι εντοπίστηκαν σοβαρές παραβάσεις σε σχετικές Διοικητικές Πράξεις, που αφορούν στο ιδιοκτησιακό καθεστώς καθώς και στην Έκδοση Οικοδομικών Αδειών, για το οποίο πόρισμα του ασκήθηκε μήνυση (!) από το προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου.

Η Ειδική Γραμματέας ζήτησε τη παρέμβαση του Νομάρχη για την υποδειγματική εφαρμογή του Νόμου σχετικά με την υλοποίηση των Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης, επισημαίνοντας τη πρόθεσή της να προσφέρει τη συνδρομή των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.

Επειδή τα προβλήματα επηρρεάζουν μια από τις πιό ευαίσθητες, οικολογικά, περιοχές της Ελλάδας και υποβαθμίζουν το πολύτιμο Φυσικό της Πλούτο, είναι αναγκαία η συστηματική και συνολική αντιμετώπισή τους με συντονισμένες ενέργειες.

Για τους λόγους αυτούς πρότεινε την άμεση σύγκληση ευρείας σύσκεψης με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών, ώστε να εξευρεθούν οι πλέον πρόσφορες και αποτελεσματικές δράσεις και να καταμερισθούν οι ευθύνες και αρμοδιότητες για την υλοποίησή τους σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: