9 Απρ 2010

Πορεία Υλοποίησης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Διαχείρισης Περιβαλλοντικού Κινδύνου στον Ασωπό ποταμό

Αθήνα, 9 Απριλίου 2010


Δελτίο Τύπου

Την άμεση πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό του τοπικού πληθυσμού και των εργαζόμενων στην περιοχή του Ασωπού ποταμού, καθώς και τον σταδιακό περιορισμό και την εξάλειψη της ρύπανσης, προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Πρόκειται για συνέχεια του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Κινδύνου στον Ασωπό ποταμό, το οποίο ανακοίνωσε η Υπουργός ΠΕΚΑ, Τίνα Μπιρμπίλη, σε συνέντευξη Τύπου στα Οινόφυτα, στις 8 Φεβρουαρίου. Σήμερα, δύο μήνες μετά, ανακοινώνει σειρά μέτρων, τονίζοντας την προτεραιότητα του Υπουργείου στη μείωση των επιπτώσεων της ρύπανσης στη δημόσια υγεία και τα οικοσυστήματα.

Σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ έχει διερευνήσει το θέμα της ασφαλούς υδροδότησης των κατοίκων της περιοχής. Ειδικότερα η ΕΥΔΑΠ προτίθεται να αξιοποιήσει την εμπειρία και υποδομή που διαθέτει στην περιοχή και να αναλάβει ρόλο τεχνικού συμβούλου των αρμόδιων για την υδροδότηση της περιοχής φορέων, τόσο σε θέματα διανομής νερού από τα εξωτερικά υδραγωγεία όσο και σε θέματα βελτιστοποίησης της λειτουργίας των υφισταμένων εγκαταστάσεων επεξεργασίας. Επιπρόσθετα είναι διατεθειμένη να αναλάβει την εποπτεία ελέγχου της ποιότητας του παρεχόμενου πόσιμου νερού. Για το σκοπό αυτό εντός της εβδομάδας κλιμάκιο της ΕΥΔΑΠ και της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, σε συνεννόηση με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα επισκεφθεί την περιοχή και θα συναντηθεί με τους αρμόδιους φορείς, στους οποίους θα παρουσιάσει το προτεινόμενο πρόγραμμα δράσης, με το οποίο θα εξασφαλίζεται και μια ελάχιστη οικολογική παροχή στον Ασωπό.

Παράλληλα, προωθούνται:

1. Η έκδοση ΚΥΑ με την οποία θεσπίζονται αυστηρά και σε συμφωνία με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά και τις θυγατρικές Οδηγίες «Περιβαλλοντικά Ποιοτικά Πρότυπα στον ποταμό Ασωπό και ανάλογες Οριακές Τιμές εκπομπών υγρών βιομηχανικών αποβλήτων». Με την εν λόγω ΚΥΑ καταργούνται αναχρονιστικές διατάξεις, βάσει των οποίων είχαν αδειοδοτηθεί οι βιομηχανίες της περιοχής, να διαθέτουν τα υγρά απόβλητά τους στον Ασωπό.

2. Η έκδοση ΚΥΑ με την οποία συγκροτείται Γραφείο Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Οινοφύτων με βασική αρμοδιότητα την παρακολούθηση και τον συντονισμό της εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Κινδύνου στον Ασωπό ποταμό και σε λοιπές περιοχές που αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα.

3. Η έκδοση εγκυκλίων σχετικά με τις υποχρεώσεις που θα έχει στο εφεξής κάθε βιομηχανία που παράγει επικίνδυνα απόβλητα και υπάγεται στις ρυθμίσεις της ΚΥΑ 13588/725/2006, η έκδοση άδειας διάθεσης επικινδύνων αποβλήτων, καθώς και η υποχρέωση αναθεώρησης, εντός του 2010, όλων των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) των βιομηχανιών της ευρύτερης περιοχής του Ασωπού, σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, κατά προτεραιότητα βιομηχανικών δραστηριοτήτων των οποίων έχουν λήξει οι περιβαλλοντικοί όροι και κυρίως μεταλλοβιομηχανίες, εξορυκτική βιομηχανία, βιομηχανίες εμπλουτισμού μεταλλευμάτων, βιομηχανίες που έχουν τμήματα επιφανειακής επεξεργασίας μετάλλων, κλπ.

4. Η ολοκλήρωση θεσμικού πλαισίου για την Προστασία και ανάδειξη του Ασωπού ποταμού, καθώς και για τον έλεγχο των χρήσεων γης της «άτυπης» βιομηχανικής περιοχής Οινοφύτων – Σχηματαρίου.

5. Η εξασφάλιση κονδυλίων ύψους άνω των 40.000.000 ευρώ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) για διάγνωση της έκτασης και των επιπτώσεων της ρύπανσης σε εδάφη, επιφανειακά και υπόγεια νερά, των τρόπων αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς και για την παρακολούθηση της ποιότητας των εδαφών και των υδάτινων πόρων για περιοχές, όπου προωθούνται Προγράμματα Διαχείρισης Περιβαλλοντικού Κινδύνου, όπως η περιοχή του Ασωπού ποταμού.

Τα παραπάνω, μαζί με τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων που συνεχίζονται να διενεργούνται σε βιομηχανίες της περιοχής, θα παρουσιασθούν σε Συνέντευξη Τύπου που θα δώσει η Υπουργός ΠΕΚΑ, μετά την ολοκλήρωση της υπογραφής των προαναφερόμενων ΚΥΑ και εγκυκλίων.

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Καλά... Γι άλλη μία φορά καμία σοβαρή χρονική δέσμευση.. Θα μπορούσατε να βγάλετε και ανακοίνωση που να λέει: "Παιδιά, το δουλεύουμε... συνεχίστε τον ύπνο"

Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Οι προθέσεις - ακόμα και εάν είναι αυτές που ευαγγελίζεστε - δεν είναι αρκετές πλέον!!!

Ανώνυμος είπε...

... μάλλον δεν διάβασες καλά... στο Δ.Τ. αναφέρεται ποιες δράσεις "ολοκληρώθηκαν", ποιές "ολοκληρώνονται" και μ εποιο τρόπο και ποιες έιναι σε εξέλιξη (ξέρεις, οι ΚΥΑ χρειάζονται και συνυπογραφές άλλων Υπουργών... και μόλις υπογραφούν θα δοθούν στη δημοσιότητα)

καθώς και ότι άμεσα η Υπουργός θα δώσει Συνέντευξη Τύπου, όπου και θα δημοσιοποιήσει τα σχετικά...

Ανώνυμος είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.
Μαργαρίτα Καραβασίλη είπε...

Μάλλον δεν διάβασες ή δεν κατάλαβες καλά...

Στο Δ.Τ. αναφέρεται ποιες δράσεις "ολοκληρώθηκαν", ποιές "ολοκληρώνονται" και με ποιο τρόπο και ποιες είναι σε εξέλιξη (ξέρεις, οι ΚΥΑ χρειάζονται και συνυπογραφές άλλων Υπουργών... και απαιτείται κάποιο χρονικό διάστημα).

Μόλις υπογραφούν θα δοθούν στη δημοσιότητα)

Στο Δ. Τ. αναφέρεται επίσης ότι άμεσα η Υπουργός θα δώσει Συνέντευξη Τύπου, όπου και θα δημοσιοποιήσει τα σχετικά...