25 Μαΐ 2010

Υποχρεωτική η ασφάλιση Περιβαλλοντικής Ευθύνης

Ενωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος , (ANA) – 17 Μαϊ 2010Συνάντηση στελεχών αγοράς διοργανώνει η Ενωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος ενόψει της συμμετοχής της στη διαβούλευση που επίκειται με τα υπουργεία Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και τις λεπτομέρειες υπαγωγής των επικίνδυνων δραστηριοτήτων σε σύστημα υποχρεωτικής ασφάλισης, το ποσό χρηματοοικονομικής ασφάλειας και τη μέθοδο προσδιορισμού του ποσού κάλυψης. Στόχος της συνάντησης είναι η διαμόρφωση θέσης της Ε.Α.Ε.Ε. για όλα αυτά τα ζητήματα.

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Μαΐου 2010 ξεκινά η υποχρεωτική υπαγωγή των επικίνδυνων δραστηριοτήτων (παράρτημα ΙΙΙ του Π.Δ. 148/2009) σε συστήματα χρηματοοικονομικής ασφάλειας (ιδιωτικής ασφάλισης και άλλων μορφών χρηματοοικονομικών εγγυήσεων), μέσω των κατάλληλων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών φορέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ΠΔ 148/2009.

Προβλέπεται επίσης ότι με επιμέρους Υπουργικές Αποφάσεις θα προσδιοριστεί για κάθε μία ή για κάθε κατηγορία στα εν λόγω συστήματα, λαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπόψη και την ικανότητα της οικονομικής αγοράς για τη διάθεση ολοκληρωμένης και οικονομικά εφικτής προσφοράς (άρθρο 14 παρ 4 ΠΔ 148/2009). Σημειώνεται ότι το του ΠΔ 148/2009 τέθηκε σε ισχύ στις 29 Σεπτεμβρίου 2009 και αφορά στην περιβαλλοντική ευθύνη την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον. Με το παραπάνω ΠΔ ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η αντίστοιχη οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004.

© 2010 ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

δείτε επίσης και : http://www.energia.gr/article.asp?art_id=37029

Η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη ανέλαβε ήδη την πρωτοβουλία και άρχισε συζητήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους για την προώθηση όλων των αγακαίων θεσιμκών ρυθμίσεων. Παράλληλα, άμεσα συγκροτείται και η Αρμόδια Αρχή (Συντονιστικό Γραφείο για την Αποκατάσταση της Περιβαλλοντικής Ζημιάς - ΣΥΓΑΠΕΖ)
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: