26 Ιουν 2010

Παράνομα και χωρίς άδεια τα στραγγίσματα του ΧΥΤΑ Κατερίνης διοχετεύονται στο ρέμα.

Οι Επιθεωρητές της ΕΥΕΠ έχουν ήδη διαπιστώσει σειρά σοβαρών παραβάσεων... και έχουν εισηγηθεί την επιβολή προστίμου που αγγίζει τις 100.000 ευρώ...
Ο φακελος παραπέμφθηκε στον οικείο Εισαγγελέα και ο Γενικός Επιθεωρητής ζήτησε διοικητικό έλεγχο για παράνομες διοικητικές πράξεις...

Δείτε πως περιγράφεται το πρόβλημα σε τοπικό ιστολόγιο  :

"Με μια προσωρινή άδεια του 2004 από τη Νομαρχία Πιερίας, εξάμηνης ισχύος, ο ΧΥΤΑ Κατερίνης διοχετεύει μέχρι σήμερα ακατάλληλα στραγγίσματα στο ρέμα «Μπουφόλακας».


Δυο τουλάχιστον ληγμένες άδειες του ΧΥΤΑ Κατερίνης παρουσιάζει η Υπηρεσία της Νομαρχίας στο έγγραφό της (με ημερομηνία 3 Ιουνίου του 2010) προς τους Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης που ερευνά το θέμα.

Η πρώτη αφορά την αδειοδότηση (με απόφαση Νομάρχη) διάθεσης απορριμμάτων και λειτουργίας του που δόθηκε τον Απρίλη του 2004 και έληξε στις 15 Οκτωβρίου του 2009. Η εκπρόθεσμη αίτηση της ΔΕΥΑΚ για ανανέωση της συγκεκριμένης άδειας φέρει ημερομηνία 19 Απριλίου του 2010 και εκκρεμεί ακόμη.

Η δεύτερη αφορά τη λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων του ΧΥΤΑ στο ρέμα.Και αυτό γιατί όπως ομολογεί το Τμήμα Περιβάλλοντος της Νομαρχίας εδώ και έξι χρόνια η μονάδα επεξεργασίας των στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ λειτουργεί παράνομα.Σύμφωνα με το έγγραφο της Υπηρεσίας της Νομαρχίας, η μονάδα διαθέτει απλά μια «προσωρινή άδεια επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων» στο ρέμα «Μπουφόλακας, που ορίστηκε ως αποδέκτης, η οποία δόθηκε με απόφαση του Νομάρχη στις 15 Σεπτεμβρίου του 2004. Η προσωρινή άδεια είχε διάρκεια ισχύος 6 μηνών, «μέχρι την έκδοση οριστικής άδειας, ύστερα από έλεγχο και εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Ν.Α Πιερίας», όπως αναφέρεται στην απόφαση.

Η επόμενη πληροφορία που δίνει στους Επιθεωρητές το Τμήμα Περιβάλλοντος είναι ότι στις 29 Μαΐου του 2009 η ΔΕΥΑΚ κατέθεσε αίτηση για τη χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων της μονάδας, στο ρέμα-αποδέκτη.

Κατά τα όλα κάνουμε προεκλογικές παράτες για τον καθαρισμό των ακτών".

Δεν υπάρχουν σχόλια: