23 Δεκ 2010

Εγκύκλιος για την εφαρμογή της ΚΥΑ για τον Ασωπό

Στον προσδιορισμό των περιεχομένων των φακέλων που θα υποβάλλουν προς τις αρμόδιες υπηρεσίες οι βιομηχανίες της περιοχής του Ασωπού, προχώρησε με εγκύκλιο το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.


Η εγκύκλιος προσδιορίζει με ακρίβεια τη γεωγραφική περιοχή στην οποία έχει εφαρμογή η ΚΥΑ 20488/10 (ΦΕΚ 749Β) περί «Καθορισμού ποιοτικών περιβαλλοντικών προτύπων στον ποταμό Ασωπό και οριακών τιμών εκπομπών υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στη λεκάνη απορροής του Ασωπού».

Στόχος είναι, με την υποβολή των ολοκληρωμένων φακέλων (τεχνικές περιβαλλοντικές εκθέσεις και στοιχεία τεκμηρίωσης) από τις βιομηχανίες, οι αρμόδιες υπηρεσίες να εγκρίνουν τους περιβαλλοντικούς όρους που θα πρέπει να τηρούνται, ώστε να επιτυγχάνεται η συμμόρφωση με τα θεσπισμένα αυστηρά πρότυπα περιβαλλοντικής ποιότητας του υδάτινου περιβάλλοντος της περιοχής.http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=axp5lajxwsI%3d&tabid=367&language=el-GR
 
Χάρτης Ασωπού


http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=sKttLPyBvAM%3d&tabid=367&language=el-GR

1 σχόλιο:

αριστερός ψάλτης είπε...

παρολες τις πολιτικες διαφορες μας το κοντοδεσποτι σου ευχεται καλες γιορτες