22 Φεβ 2011

Ανάκληση απόφασης Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) για την ίδρυση «Βιομηχανική Μονάδα πυρηνελαιουργείου» της εταιρείας ΑΦΟΙ ΚΟΥΦΑΚΗ ΑΒΕ στο Ν. Αργολίδας


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά από έλεγχο της νομιμότητας από την Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ της Απόφασης της Δ/νσης ΠΕΧΩ 589/25-02-10 της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την οποία εγκρίθηκε η Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) για την ίδρυση (από μετεγκατάσταση) της δραστηριότητας «Βιομηχανική Μονάδα πυρηνελαιουργείου» της εταιρείας ΑΦΟΙ ΚΟΥΦΑΚΗ ΑΒΕ σε γη υψηλής παραγωγικότητας στο Ν. Αργολίδας, διαπιστώθηκαν τόσο από την Ειδική Γραμματεία όσο και από το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης σημαντικές παραβάσεις με αποτέλεσμα την ανάκληση της με την υπ’ αρ. 5549/16-12-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου .

Συγκεκριμένα, η μετεγκατάσταση της αναφερόμενης μονάδας εγκρίθηκε σε γη υψηλής παραγωγικότητας, χωρίς να έχει ακολουθηθεί η διαδικασία αλλαγής χρήσης της έκτασης, πριν από την έκδοση της απόφασης ΠΠΕΑ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 24 του Ν. 2945/2001 και ως εκ τούτου η Ειδική Γραμματεία έκρινε τη σχετική απόφαση μη σύννομη.

Το εν λόγω πυρηνελουργείο είχε απασχολήσει και στο παρελθόν την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος καθώς μετά από έλεγχο είχε διαπιστωθεί σειρά παραβάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και είχε γίνει εισήγηση για την επιβολή προστίμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: