18 Αυγ 2011

Έκθεση Επιθεωρητών Περιβάλλοντος για το αυθαίρετο κοιμητήριο στη Γλυφάδα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ε.Υ.Ε.Π.)/ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ/ΤΜΗΜΑ Γ΄

Αθήνα, 17 -08-2011

Αριθ. Πρωτ. Οικ. 2794

ΠΡΟΣ: Δήμο Γλυφάδας

Άλσους 15, 166 75 Γλυφάδα

fax 210 8942987

Έκθεση μερικού ελέγχου τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και της κείμενης Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας για την κατασκευή δημοτικού κοιμητηρίου άνωθεν της θέσης ¨Πατητήρι¨ του Δήμου Γλυφάδας στον Υμηττό – ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

Σχετ.:

1. Ο Ν. 1650 /1986 (ΦΕΚ 160/Α) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος».

2. Ο Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».

3. Το άρθρο 9 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α) που αφορά την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ).

4. Το ΠΔ 165/2003 (ΦΕΚ 137/Α) που αφορά τη διοικητική οργάνωση, διάρθρωση και στελέχωση της ΕΥΕΠ.

5. Η ΚΥΑ με Α.Π. Η.Π.15393/2332 (ΦΕΚ1022/Β/05-08-2002), που αναφέρεται στην κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και όπως ισχύει έως σήμερα.

6. Η ΚΥΑ με Α.Π. ΗΠ. 11014/703/Φ104/(ΦΕΚ 332/Β/20-03-2003), περί διαδικασίας Π.Π.Ε.Α και Ε.Π.Ο. σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002.

7. Η ΚΥΑ Α5/1210 της 19-4-1978 (ΦΕΚ424/Β) «Περί όρων ίδρυσης Κοιμητηρίων»

8. Το Π.Δ. 1128/80 (ΦΕΚ 284/Α) «Περί καθορισμού αποστάσεων δια την ίδρυσιν κοιμητηρίων» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α) καθώς και με την ΚΥΑ 26882/5769/30-9-1998 (ΦΕΚ 838/Δ).

9. Το Π.Δ. «Καθορισμός μέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή-Ιλισσίων» (ΦΕΚ 187/Δ/2011).

10. Ο ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60/Α)

11. Η από 13.08.2011 Ανακοίνωση ΥΠΕΚΑ, σχετικά με την απόπειρα παράνομης δημιουργίας νεκροταφείου στη Ζώνη Α του Υμηττού

12. Το έγγραφο με αριθ. 4447/16-8-2011 του Δασαρχείου Πεντέλης «Υποβολή Πρωτοκόλλου Μηνύσεως» με συνημμένη έκθεση αυτοψίας

13. Η από 16-8-2011 Έκθεση Αυτοψίας της ΕΥΕΠ / ΤΝΕ/ ΥΠΕΚΑ στο κατασκευασθέν δημοτικό κοιμητήριο Γλυφάδας στον Υμηττό.


Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Την Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2011, σύμφωνα με Ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ (11 σχετικό) «ο Δήμαρχος Γλυφάδας με τη συμβολή του Μητροπολίτη Γλυφάδας, ενεργώντας αυθαίρετα, κατέλαβε χώρο εντός αναδασωτέας περιοχής στην Α' Ζώνη του Υμηττού, περιοχή που φέρεται να εμπίπτει σε απαγορευτικές διατάξεις (αναδασωτέα λόγω πυρκαγιάς, προστατευόμενη με Προεδρικό Διάταγμα περιοχή, όπου απαγορεύεται κάθε χρήση για λόγους προστασίας του ορεινού όγκου), προκειμένου να εγκατασταθεί νεκροταφείο και με μη νόμιμες πρακτικές να δημιουργηθεί "τετελεσμένο". Ο Υπουργός ΠΕΚΑ, δια της αρμόδιας Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ζήτησε άμεσα να σταματήσει κάθε ενέργεια αυθαίρετης εγκατάστασης νεκροταφείου από το Δήμο Γλυφάδας και να γίνουν οι δέουσες ενέργειες για τη διερεύνηση όλων των πτυχών του ζητήματος».

Στο πλαίσιο αυτό κινητοποιήθηκε η ΕΥΕΠ και στις 16-8-2011, το πρωί, κλιμάκιο Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του Τομέα Ν. Ελλάδας και της Γενικής Επιθεώρησης πραγματοποίησε αυτοψία με σκοπό τη διενέργεια περιβαλλοντικής επιθεώρησης στην περιοχή του Δήμου Γλυφάδας, όπου έγινε το συμβάν και συγκεκριμένα στο υπό δημιουργία δημοτικό κοιμητήριο, στον ορεινό όγκο του Υμηττού και συγκεκριμένα πάνω από τη θέση «Πατητήρι» στην προέκταση της οδού Κων/νου Αθανάτου. Ειδικότερα οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος διενήργησαν μερικό έλεγχο τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των Περιβαλλοντικών Όρων.

Κατά την επιτόπια αυτοψία ελήφθησαν αρχικά γεωγραφικά στίγματα για τον εντοπισμό της ακριβούς θέσης του υπό δημιουργία κοιμητηρίου, καθώς και σχετικές φωτογραφίες, ενώ καταγράφηκαν οι κατασκευές και λοιπά στοιχεία που εντοπίστηκαν εντός της έκτασης αυτής. Στη συνέχεια οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος μετέβηκαν στο Δημαρχείο Γλυφάδας όπου συμπληρώθηκε η (13) σχετική έκθεση αυτοψίας, παρουσία του αρμόδιου Αντιδημάρχου Οικονομικών κου Γεωργίου Κόκκορη, την οποία συνυπέγραψε, ενώ αντίγραφό της του χορηγήθηκε.

Σύμφωνα με την (13) σχετική έκθεση αυτοψίας και την επεξεργασία των στοιχείων που καταγράφηκαν προκύπτουν τα παρακάτω στοιχεία:

Β. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Περιγραφή Έργου:

Το έργο περιλαμβάνει πρόχειρη περίφραξη από συρματόπλεγμα, που περικλείει ένα τμήμα της έκτασης όπου επιχειρήθηκε να δημιουργηθεί το εν λόγω κοιμητήριο, καθώς και μια μεταλλική πόρτα, που υποδηλώνει την είσοδο στο χώρο. Επίσης διαπιστώθηκε ότι έχει τοποθετηθεί ένας προκατασκευασμένος μικρός ναός, ο οποίος ακουμπάει επάνω στο έδαφος, χωρίς να έχει γίνει πλήρης διαμόρφωση του αύλειου αυτού χώρου, καθώς και η ύπαρξη της κατασκευής οκτώ (8) μαρμάρινων τάφων. (Φωτ. 1,2,3)

Κατά την αυτοψία στην υπόψη περιοχή ελήφθησαν γεωγραφικές συντεταγμένες, με χρήση φορητής συσκευής GPS σε χαρτογραφικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 στα σημεία όπου διαπιστώθηκε η ύπαρξη πρόχειρης περίφραξης και ειδικότερα:

Στην είσοδο του κοιμητηρίου: Χ 481049, Υ 4193691

Στο βόρειο άκρο της περίφραξης: Χ 481050, Υ 4193760

Κατά δήλωση του αρμόδιου Αντιδημάρχου κου Γ. Κόκκορη, όλα τα έργα κατασκευάστηκαν στις 12-8-2011, χρησιμοποιώντας τα μέσα του Δήμου Γλυφάδας, σε έκταση 40 περίπου στρεμμάτων που αποτελεί «χαράδρα» η οποία έχει υποστεί επιχωματώσεις σε παλαιότερο χρόνο. Επίσης κατά δήλωση του ιδίου, την ίδια μέρα τελέστηκαν και 8 κηδείες.

Εκτός από τα παραπάνω, μέσα στην συρμάτινη περίφραξη διαπιστώθηκε και η ύπαρξη μίας κεραμοσκεπούς ισόγειας οικίας (Φωτ. 4), για την οποία έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατεδάφισης από το δασαρχείο Πεντέλης, καθώς και ερείπια από μαντρί.

Ειδικά χαρακτηριστικά της περιοχής:

Σύμφωνα με την αυτοψία, τις γεωγραφικές συντεταγμένες που ελήφθησαν και τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

1. Η έκταση εντός της οποίας έγινε το έργο, εμπίπτει εξ ολοκλήρου στην ζώνη Α «απολύτου προστασίας της φύσης και των μνημείων» του Π.Δ. «Καθορισμός μέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή-Ιλισσίων» (ΦΕΚ 187/Δ/2011).

2. Η περιοχή εμπίπτει στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ - ν. 3937/2011, SPA-Οδηγία 79/409/ΕΟΚ όπως ισχύει) με τίτλο « Όρος Υμηττός» και κωδικόGR3000015 και ως εκ τούτου έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο NATURA 2000.

3. Η περιοχή εμπίπτει στην Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ – ν. 3937/2011, Special Area of Conservation - Οδηγία 92/43/ΕΚ) με τίτλο « Υμηττός – Αισθητικό Δάσος Καισαριανής-Λίμνη Βουλιαγμένης» και κωδικό GR 3000006.

4. Η έκταση εμβαδού 5.800 τμ είναι Δημόσια και σύμφωνα με το (11) σχετικό, έχει κηρυχθεί Αναδασωτέα λόγω εκχέρσωσης και ευρίσκεται εντός του περιγράμματος της ζώνης κήρυξης της με αρ. 5304/07-09-2009 απόφασης αναδάσωσης..

5. Ο χώρος του υπό δημιουργία κοιμητηρίου φαίνεται ότι έχει δημιουργηθεί από επιχωμάτωση κοίτης ρέματος, όπως προκύπτει αφενός από το ανάγλυφο του εδάφους, αφετέρου από τα σχετικά διαγράμματα σε κλίμακα 1:10.000 που συνοδεύουν το από 16-6-2011 Π.Δ. (ΦΕΚ 187/Δ) «Καθορισμός μέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή-Ιλισσίων».

Γ. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Για την ίδρυση και λειτουργία του εν λόγω δημοτικού κοιμητηρίου ο Δήμος δεν διέθετε καμία από τις προαπαιτούμενες μελέτες, άδειες ή εγκρίσεις και συγκεκριμένα δεν είχαν εκδοθεί:

 σχετική απόφαση δημοτικού συμβουλίου

 σύμφωνη γνώμη αρμόδιας υπηρεσίας του Υπ. Πολιτισμού & Τουρισμού,

 σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας διεύθυνσης Δασών

 υδρογεωτεχνική μελέτη,

 μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας

 ειδική τεχνική μελέτη

 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το κοιμητήριο και τη σχετική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

 έγκριση Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου

 οικοδομική άδεια από τη Ναοδομία

 άδεια λειτουργίας κοιμητηρίου

 εγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας κοιμητηρίου.

Δ . ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

Εκ των ανωτέρω διαπιστώσεων προκύπτει σαφώς ότι το εν λόγω έργο έγινε σε περιοχή όπου απαγορεύεται ρητά η χωροθέτηση κοιμητηρίων και κατά παράβαση της κείμενης περιβαλλοντικής, δασικής, υγειονομικής και πολεοδομικής νομοθεσίας, καθώς και κατά παράβαση του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα και κάθε δεοντολογίας.

Ως εκ τούτου και βάσει της παραγράφου Α.4 του άρθρου 9 του Ν. 2947/ 2001 ο Δήμος Γλυφάδας– καλείται σε απολογία (έγγραφη) εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της παρούσας έκθεσης ελέγχου, για όλες τις προαναφερόμενες διαπιστώσεις που αφορούν στη ΜΗ τήρηση των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας, για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Κατά την απολογία του ο Δήμος καλείται επιπρόσθετα να προσκομίσει τα αιτούμενα στοιχεία, εφόσον κάποια εξ΄ αυτών διαθέτει και να παρέχει τις σχετικές διευκρινήσεις επί όλων των προαναφερομένων.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν προσέλθει ο Δήμος και δεν αποστείλει τα απαιτούμενα στοιχεία, θα θεωρηθεί ότι δεν υφίστανται αποδεικτικά ή άλλα στοιχεία και ότι ο Δήμος Γλυφάδας ενήργησε κατά παράβαση των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Η ΕΥΕΠ θα προχωρήσει άμεσα στην έκδοση Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης και σε εισήγηση επιβολής προστίμου, ενώ παράλληλα θα παραπέμψει το σχετικό φάκελο στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης προκειμένου να πράξει τα δέοντα σε θέματα αρμοδιότητάς του, καθώς και στον οικείο Εισαγγελέα για έλεγχο τυχόν ποινικών αδικημάτων.

Η αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία κοινοποιείται η παρούσα Έκθεση Ελέγχου, παρακαλείται να μας ενημερώσει πληρέστερα, το ταχύτερο δυνατό, σχετικά με τα ζητήματα οριοθέτησης του ρέματος στην εν λόγω περιοχή και εάν είναι σε γνώση της τυχόν εργασίες επιχωμάτωσης της κοίτης αυτού, δεδομένου ότι φαίνεται ότι το έργο έχει πραγματοποιηθεί επάνω σε επιχωματωμένη κοίτη ρέματος.

Οι Επιθεωρητές
Μαγδαληνή Τοπουζίδου Εμμανουήλ Γλύτσης

Η Τομεάρχης
Γ.Κοτίνη


Α. Αποδέκτες προς κοινοποίηση:


1. ΥΠΕΚΑ

α. Γραφείο Υπουργού, Αμαλιάδος 17, 11523 Αθήνα

β. Γενική Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, κα. Μαρία Καλτσά
Αμαλιάδος 17, 11523 Αθήνα

γ. Γενικό Γραμματέα Δασών κ. Αμοργιανιώτη
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα

δ. Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα (κοινοποίηση με e-mail:
karavasilim@eka.ypeka.gr)

2. Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
κ. Εισαγγελέα ποινικής δίωξης
fax 210 8837631, τηλ. 8823612

3. Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης,
Λ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα

4. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
κ. Γενικό Γραμματέα
Κατεχάκη 56, 115 25 Αθήνα. fax 210 6709700, τηλ. 213 2035602

5. Περιφέρεια Αττικής
Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα
Ελ. Βενιζέλου 273, 176 74 Καλλιθέα

6. Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας
α. Γραφείο Προέδρου
β. Γραφείο Προϊσταμένης
Πανόρμου 2, 115 23 Αθήνα
fax 210 6464365

7. Ιερά Μητρόπολις Γλυφάδας
Βασιλέως Παύλου 2, 166 73 Γλυφάδα
fax 210 9657210

Β. Εσωτερική Διανομή:

1. Χρονολογικό Αρχείο Τομέα Ν. Ελλάδος
2. Αρχείο Τμήματος Γ (Φ.Γ.2)
3. Τοπουζίδου Μαγδαληνή
4. Γλύτσης ΕμμανουήλΔεν υπάρχουν σχόλια: