2 Ιαν 2008

Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη
Θεματική Ενότητα "Οικολογικά Κτίρια σε Αειφόρες Πόλεις"


Πληροφορίες μέσω άρθρων, μελετών, γενικών και ειδικών κειμένων σε θέματα:

Αειφόρος Ανάπτυξη

Κλιματική Αλλαγή

Εξοικονόμηση Ενέργεια

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ενεργειακή Απόδοση

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός - Οικολογική Δόμηση (Πόλεις, Ελεύθεροι Χώροι, Κτίρια)

Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί

Περιβάλλον

Δεν υπάρχουν σχόλια: