13 Ιαν 2009
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ

Του Ινστιτούτου Τοπικής Αειφόρου Ανάπτυξης και Πολιτισμού (ΙΤΑΠ), που εδρεύει στα Οινόφυτα Βοιωτίας, οδός Προέδρου Σταύρου Σκλιά αρ. 22, νομίμως εκπροσωπουμένου δια του Προέδρου του κ. Αθανασίου Παντελόγλου.
ΠΡΟΣ
Την εταιρεία με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΕΑΒ Α.Ε.), που εδρεύει στον Πύργο Αθηνών, οδός Μεσογείων αρ. 2 - 4, νομίμως εκπροσωπουμένης από το Διευθύνοντα Σύμβουλό της κ. Αναστάσιο Φιλιππάκο.
Σε απάντηση του από 30/12/2008 εξωδίκου σας, έχουμε να δηλώσουμε τα ακόλουθα:
1-. Ο κ. Αθανάσιος Παντελόγλου είναι Πρόεδρος του Ινστιτούτου Τοπικής Αειφόρου Ανάπτυξης και Πολιτισμού (ΙΤΑΠ) και με αυτή την ιδιότητα έδωσε συνέντευξη στην εφημερίδα Real News στις 21 Δεκεμβρίου 2008, το περιεχόμενο της οποίας εκφράζει τις επιστημονικές απόψεις του Ινστιτούτου μας.

2-. Στην επίμαχη συνέντευξη, ο κύριος Παντελόγλου δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να προβάλλει επιστημονικά συμπεράσματα του ΙΤΑΠ, και να επαναλάβει ευρήματα των Ειδικών Επιθεωρητών Ελέγχου Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ, που τεκμηριώνουν το σημαντικότατο ποσοστό της ρυπογόνου ευθύνης της Ε.Α.Β. στη μόλυνση του Ασωπού. Εντός των ημερών, άλλωστε, το Ινστιτούτο, βασιζόμενο στα ίδια πορίσματα, θα καταθέσει αίτηση ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας την ανάκληση όλων των αδειών λειτουργίας της Ε.Α.Β.

3-. Ασχολούμενος, επομένως, με την Ε.Α.Β. και τη ρύπανση του Ασωπού, ο κ. Παντελόγλου δεν είχε ως σκοπό να προσβάλλει «…τη φήμη και την υπόσταση» της εταιρείας σας, αλλά να υπηρετεί τους σκοπούς του Ινστιτούτου και αφυπνίζει την οικολογική συνείδηση των πολιτών.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νομίμως την παρούσα εξώδικη απάντηση - δήλωση προς την εταιρεία με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΕΑΒ Α.Ε.), που εδρεύει στον Πύργο Αθηνών, οδός Μεσογείων αρ. 2 - 4, νομίμως εκπροσωπουμένης από το Διευθύνοντα Σύμβουλό της κ. Αναστάσιο Φιλιππάκο, προς γνώσιν της και για τις νόμιμες συνέπειες. Γίνεται μνεία ότι σε κάθε πρωτότυπο επικολλήθηκε ένσημο Τ.Π.Δ.Α.
Αθήνα, 09-01-2009
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του εξωδίκως δηλούντος

Δεν υπάρχουν σχόλια: