20 Μαΐ 2009

"Ο ρυπαίνων δεν πληρώνει" στην Ελλάδα...

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε τη χώρα μας επειδή δεν έχει ακόμη ενσωματώσει στο εθνικό της δίκαιο την κοινοτική οδηγία για την ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, Οδηγία μάλιστα που υιοθετήθηκε από την Ελληνική Προεδρία το 1ο εξάμηνο του 2003 και απετέλσε την μεγαλύτερη επιτυχία της, όπως χαιρετίστηκε από όλες τις Κυβερνήσεις κρατών μελών της ΕΕ, αλλά και Μη Κυβερνητικών Οργανισμών!
Η Οδηγία αυτή θέτει σε εφαρμογή την βασική αρχή της Συνθήκης της ΕΕ "ο ρυπαίνων πληρώνει", και ενισχύει ιδιαίτερα την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην Ευρώπη, παρακινώντας - μέσω σκληρών οικονομικών και άλλων μέσων - τις επιχειρήσεις να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα πρόληψης προκειμένου να μην συμβεί περιβαλλοντική ζημιά. Διαφορετικά οι φορείς εκμετάλλευσης των επιχειρήσεων που ρυπαίνουν, προκαλούν βλάβες στο περιβάλλον και προξενούν περιβαλλοντική ζημιά δεν είναι μόνο υπεύθυνοι αλλά και υπόχρεοι να προχωρούν στην αποκατάσταση και κυρίως να πληρώσουν οι ίδιοι το κόστος αυτής.

Επιπλέον, με την οδηγία θεσπίστηκε υποχρέωση και για τα κράτη μέλη, στο έδαφος των οποίων εκδηλώνεται περιβαλλοντική ζημιά να προχωρούν άμεσα στη λήψη των πλέον κατάλληλων μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης της ρύπανσης, επαναφέροντας μάλιστα το περιβάλλοντα χώρο στην προτέρα του - αρχική - μορφή (αυτή που είχε πριν από την λειτουργία βιομηχανικών ή άλλων επιχειρήσεων) και αυτό εφόσον δεν το κάνει αμέσως ο υπεύθυνος φορέας εκμετάλλευσης. Σε κάθε περίπτωση πάντως το κόστος καταλογίζεται στον υπεύθυνο φορέα εκμετάλλευσης και ανακτάται!
Το πεδίο εφαρμογής της σημαντικότατης αυτής οδηγίας αφορά στη ρύπανση του νερού, του εδάφους και της βιοποικιλότητας.

Βέβαια η απάντηση του ΥΠΕΧΩΔΕ, που διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για την τελική απόφαση του ευρωδικαστηρίου και ότι η οδηγία έχει ενσωματωθεί σε σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος το οποίος επεξεργάζεται το ΣτΕ, δεν μας εκπλήσει διόλου!

Άλλωστε, πριν από ένα χρόνο ανάλογα είχαν απαντήσει οι ελληνικές αρχές σστην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ότι το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος για την ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας).
Σε δήλωσή του ο Σπύρος Κουβέλης από το ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι "Το ΥΠΕΧΩΔΕ ανανέωσε το καθεστώς αδράνειας και ασυνέπειας που το χαρακτηρίζει", ενώ ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης επέρριψε ευθύνες στο ΥΠΕΧΩΔΕ και προσωπικά στον κ. Σουφλιά, "οι οποίοι συνεχίζουν να εκθέτουν τη χώρα μας στο εξωτερικό".

Και το δικό μας σχόλιο:

Η σχετική Οδηγία εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της ΕΕ από τις 30 Απριλίου του 2007 και αφορά σε ζημιές που εκδηλώθηκαν από την εν λόγω ημερομηνία.

Η ύπαρξη εξασθενούς χρωμίου στον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής Οινοφύτων-Ασωπού έγινε επίσημα γνωστή τον Αύγουστο του 2007! Άρα η περίπτωση εντάσσεται στην εφαρμογή της Οδηγίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη!

ΕΥΛΟΓΟ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ:

Γιατί το "σχέδιο Π. Δ/γματος", με το οποίο ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η σχετική Οδηγία, παρά το γεγονός ότι ήταν έτοιμο από τα τέλη του 2007 δεν έχει ακόμη εκδοθεί, όταν ο μέγιστος χρόνος που υπολογίζεται για έκδοση Π. Δ/γματος δεν ξεπερνά τους 6 μήνες ; ; ;

Μήπως "κάποιοι" γνωστοί - άγνωστοι έχουν δώσει εντολή να μείνει στα "αζήτητα" για να μην ενοχληθούν τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που βρίσκονται κάτω από τις βιομηχανίες της ποεριοχής Ασωπού, οι οποίες συνεχίζουν να ρυπαίνουν ανενόχλητες ; ; ;

Για τον Ασωπό πόσα χρήματα θα έπρεπε να πληρώσουν οι υπεύθυνες για τη ρύπανση εταιρείες;

Δεν υπάρχουν σχόλια: