6 Μαΐ 2009

Ποινικό αδίκημα η θαλάσσια ρύπανση


Σημαντικό βήμα από το ευρωκοινοβούλιο για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Η πρόκληση σοβαρής θαλάσσιας ρύπανσης θα θεωρείται ποινικό αδίκημα, σύμφωνα με οδηγία που ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ωστόσο ακόμη και η ήσσονος σημασίας ρύπανση θα διώκεται ποινικά εφόσον επαναλαμβάνεται. Στόχος των ευρωβουλευτών είναι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τη ρύπανση, με τη θέσπιση υψηλών προστίμων ώστε πλέον να μην είναι οικονομικότερη για κάποιον η καταβολή του προστίμου απ' ότι η λήψη μέτρων.
Η απόρριψη ρύπων από πλοία θα θεωρείται ποινικό αδίκημα εφ' όσον γίνεται από πρόθεση ή σοβαρή αμέλεια και έχει ως αποτέλεσμα τη σοβαρή υποβάθμιση την ποιότητα τω υδάτων.
Η οδηγία δεν προσδιορίζει το είδος και το ύψος των ποινών, θέμα για το οποίο θα αποφασίσουν τα κράτη - μέλη. "Για πρώτη φορά είναι υποχρεωτική η επιβολή ποινικών κυρώσεων σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών" δήλωσε ο εισηγητής της έκθεσης ισπανός ευρωβουλευτής Λουίς Ντε Γκραντ. Η τελική έγκριση της οδηγίας θεωρείται τυπικό ζήτημα. Θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη μέλη θα έχουν περιθώριο 12 μήνες για να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της.

Δεν υπάρχουν σχόλια: