22 Οκτ 2009

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ, 21-10-09


ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - μετάφραση Μαργαρίτα Καραβασίλη
Το κύριο μήνυμα από τα Συμπεράσματα που υιοθετήθηκαν, σήμερα, 21-10-09, από το Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος είναι ότι η Agenda τησ Στρατηγικής της Λισαβόνας - για μετά το 2010 - θα αντικατοπτρίζει τις ανησυχίες για το περιβάλλον, ενώ θα ληφθούν υπόψη όλες οι περιβαλλοντικές παράμετροι.

Οι Υπουργοί Περιβάλλοντος κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνυπολογίσουν την ευκαιρία της σύνδεσης της αειφόρου ανάπτυξης με μία οικολογικά αποδοτική οικονομία και τόνισαν ότι η σημερινή κρίση πρέπει να αποτελέσει μια ευκαιρία για να γίνει ένα καθοριστικό βήμα προς μια οικολογικά αποδοτική οικονομία, δηλαδή μια οικονομία με αποδοτικούς πόρους και ασφαλές, αειφόρο, χαμηλό άνθρακα !

Η παραγωγή θα πρέπει να είναι φιλική στο περιβάλλον, βασισμένη σε πιο βιώσιμα πρότυπα και αειφόρα life-styles. Αυτό θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής όλων των πολιτών, ενώ την ίδια στιγμή θα μει'ωσει σημαντικά τη χρ'ηση ενέργειας και φυσικών πόρων και θα ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και στο περιβάλλον, ιδιαίτερα στα οικοσυστήματα και στην κλιματική αλλαγή!

Η μετάβαση προς μία οικολογικά αποδοτική οικονομία παρουσιάζει νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και θα ενδυναμώσει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ ενισχύοντας την εργασία!

Στους τομείς, όπως η κατασκευή και η στέγη, οι μεταφορές οι ανανεώσιμες πηγές ενέργεια και η ανακύκλωση τα κράτη μέλη μπορούν να κάνουν σημαντικά βήματα και να ενισχύσουν την εργασία και τις πολιτικές εκπαίδευσης μειώνοντας τα ελλείματα και ενθαρρύνοντας τη δημιουργία νέων πράσινων θέσεων εργασίας!

Οι πράσινες δημόσιες Συμβάσεις μπορούν να προωθήσουν και να ενεργοποιήσουν την αγορά προς πράσινα προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες. Οι τιμές θα πρέπει να είναι δίκαιες και να αντικατοπτρίζουν το περιβαλλοντικό κόστος του προϊόντος!

Οι Υπουργοί έδωσαν έμφαση στο ότι η ΕΕ πρέπει να εκμεταλλευτεί τις προκλήσεις που παρουσιάζονται από την κλιματική αλλαγή και την οικονομική κρίση και να τις μετατρέψουν σε ευκαιρία για να αναθερμάνουν την ανάπτυξη, την καινοτομία και την πράσινη οικονομία!

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΔΩ: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/envir/110627.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: