19 Φεβ 2010

Κάτι χρήσιμο και πολλές φορές κρίσιμο για τους αλλεργικούς.

Η εποχή που ζούμε στιγματίζεται από περιβαλλοντικούς ρύπους, μολυσμένα νερά και από τις επιπτώσεις τους στην υγεία μας.
Μία από αυτές τις επιπτώσεις είναι η ανάπτυξη αλλεργιών, δηλαδή ακραίων αντιδράσεων του οργανισμού σε τροφή, φάρμακα ή άλλες οργανικές ουσίες.
Σε μερικούς αυτές οι αντιδράσεις είναι ήπιας μορφής σε άλλους μπορούν να προκαλέσουν ακόμη και τον θάνατο.

Ιδιαίτερα οξύ γίνεται το πρόβλημα με τις αλλεργίες όταν ο ευπαθής αλλεργικός βρίσκεται στο εξωτερικό. Για την διευκόλυνση του υπάρχει μια λίστα με τις συχνότερες αλλεργίες στην σελίδα του Γερμανικού Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτών. Πρόκειται για ένα κέντρο με χρηματοδότηση από την Ε.Ε..

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού τους έργου ετοιμάστηκε μια διαδικτυακή εφαρμογή με την οποία μπορεί να γίνει άμεση μετάφραση των αλλεργιών στις Ευρωπαϊκές (και όχι μόνο) γλώσσες.

Η εφαρμογή είναι προσπελάσιμη σε όλους τους χρήστες του internet στην διεύθυνση:

Δεν υπάρχουν σχόλια: