18 Μαρ 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 - ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΤΙΝΑΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Καλή σας ημέρα. Παρουσιάζουμε σήμερα το πρώτο πρόγραμμα για την εξοικονόμηση στις κατοικίες, το πρώτο σε μια σειρά προγραμμάτων που θα ανακοινώσουμε. Ένα πρόγραμμα που έχει αναπτυξιακά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά.Το πρόγραμμα αυτό έρχεται να συμπληρώσει μία σειρά θεσμικών παρεμβάσεων που έχουν γίνει, είναι σε εξέλιξη και ολοκληρώνονται αυτή τη βδομάδα, οι οποίες αφορούν στον ενεργειακό κανονισμό των κτιρίων, στο Προεδρικό Διάταγμα για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές και στη Χρηματοδότηση Από Τρίτους, ένας νόμος ο οποίος έχει κατατεθεί στη Βουλή και ο οποίος ελπίζουμε να είναι νόμος του κράτους σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Με αυτό το πλαίσιο νομίζω ότι μπορεί κανείς να μιλήσει για μία ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης στο κτιριακό απόθεμα της χώρας μας. Το «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ή το «Εξοικονόμηση στα σπίτια μας», μαζί με το «Εξοικονομώ στους Δήμους» που έχει αρχίσει η αξιολόγησή του και πολύ σύντομα θα ξεκινήσει και το πρόγραμμα αυτό, δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, κάνουν σημαντική μόχλευση χρημάτων, ενισχύουν τον κατασκευαστικό κλάδο, προκαλούν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και βέβαια μειώνουν πολύ το κόστος που πληρώνει ο κάθε ένας από εμάς, κυρίως για τη θέρμανση.

Το μεγάλο όφελος για τους πολίτες και για το περιβάλλον θα προκύψει από τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας που υπολογίζεται ως και 60% για πλήρη μόνωση μίας μονοκατοικίας. Ενδεικτικά για μία μονοκατοικία 100 τ.μ. που βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα, προκύπτει οικονομικό όφελος για τον καταναλωτή που φτάνει περίπου το ποσό των 1.600 € ανά έτος.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα που σήμερα παρουσιάζουμε στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση έως και 100 χιλιάδων κατοικιών σε όλη τη χώρα και συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων και της πράσινης ανάπτυξης, εξασφαλίζοντας εξοικονόμηση ενέργειας που μπορεί να φτάσει το 1 δισ. κιλοβατώρες, δηλαδή το 1/6 περίπου της συνολικής εξοικονόμησης, που προβλέπεται ούτως ή άλλως στο σχέδιο το οποίο έχουμε καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Θα ξεκινήσω με τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος. Παρόντες είναι οι συνεργάτες και από την αντίστοιχη υπηρεσία που έχει για μεγάλο διάστημα ασχοληθεί με αυτό το πρόγραμμα, και ο Νίκος Κλενιάτης, για να σας ενημερώσουμε για τις λεπτομέρειες αυτού του προγράμματος.

Το πρόγραμμα είναι συνολικού προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ. Αφορά σε επιδοτήσεις για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες, μετά από διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης και περιλαμβάνει:

- Δάνεια με επιδότηση επιτοκίου.

- Απευθείας επιχορήγηση 30% επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

- 100% επιχορήγηση του κόστους της ενεργειακής επιθεώρησης.

Παράλληλα, μετά από συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίστηκε η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής υφιστάμενης ρύθμισης, όπου προβλέπει έκπτωση στο 30% της δαπάνης και σε ύψος μέχρι 2.500 ευρώ, για δαπάνες που αφορούν σε παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, ενώ σήμερα τα αντίστοιχα ποσά που σας ανέφερα είναι έκπτωση από το εισόδημα έως 20% της δαπάνης και σε ύψος μέχρι 700 ευρώ. Δηλαδή, ουσιαστικά, σχεδόν τριπλασιάζουμε τη μείωση του φόρου.

Ωφελούμενοι του προγράμματος, συγκεκριμένα για το υποπρόγραμμα Α, δηλαδή για το δάνειο με επιδότηση επιτοκίου, είναι οι ιδιοκτήτες των οποίων το ατομικό τους εισόδημα δεν ξεπερνά τις 30.000 ευρώ ή το οικογενειακό εισόδημά τους δεν ξεπερνά τις 50.000 ευρώ.

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος για το υποπρόγραμμα Β, όπου ουσιαστικά έχουμε την απευθείας επιχορήγηση, είναι οι ιδιοκτήτες που το ατομικό τους εισόδημα δεν ξεπερνά τις 15.000 ευρώ ή το οικογενειακό τους εισόδημα δεν ξεπερνά τις 25.000 ευρώ.

Δίνουμε, ουσιαστικά, δυνατότητα απευθείας επιχορήγησης στα πιο φτωχά στρώματα. Το ποσοστό ενίσχυσης, και το τονίζω, ανέρχεται στο 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Θέλουμε, όμως, να δώσουμε και ένα κίνητρο στην περίπτωση των πολυκατοικιών, δηλαδή θέλουμε οπωσδήποτε να έχουμε και ολόκληρες πολυκατοικίες που μετέχουν στο σύστημα, ακριβώς για να είναι πολύ πιο αποτελεσματικές οι δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας κάνουμε εκεί. Δίνεται ως επιπλέον κίνητρο η δυνατότητα απευθείας επιχορήγησης, δηλαδή του υποπρογράμματος Β που είπαμε, με τα πιο ψηλά όρια εισοδήματος, αυτά που αφορούν στο δάνειο με την επιδότηση του επιτοκίου.

Υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί οι περιορισμοί του εισοδήματος ικανοποιούνται από τουλάχιστον το 50% του συνόλου των ιδιοκτητών. Αυτό, και το τονίζω, το κάνουμε για να δώσουμε ένα ισχυρό κίνητρο στο να ενταχθούν ολόκληρες πολυκατοικίες στο σύστημα.

Επιλέξιμες κατοικίες είναι οι μονοκατοικίες, οι πολυκατοικίες ως σύνολο κτιρίου, αλλά και τα μεμονωμένα διαμερίσματα, όταν όμως οι παρεμβάσεις αφορούν και στο σύστημα θέρμανσης του διαμερίσματος.

Οι κατοικίες αυτές πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: Να φέρουν οικοδομική άδεια πριν την 1/1/1980, να βρίσκονται σε περιοχή με τιμή ζώνης μικρότερη ή ίση των 1.500 € το τ.μ., και να χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία.

Στην περίπτωση που έχουμε πολυκατοικία ως ενιαίο κτίριο, θα πρέπει το κριτήριο της κύριας κατοικίας να ικανοποιείται τουλάχιστον από το 50% των διαμερισμάτων. Εδώ, πρέπει να τονίσουμε ότι δεν μπορούν να θεωρούνται επιλέξιμες οι παρεμβάσεις σε τμήματα του κτιρίου που δε χρησιμοποιούνται για κατοικία, όπως ένα κατάστημα στο ισόγειο του κτιρίου, το οποίο χρησιμοποιείται ως επαγγελματική στέγη.

Και το τέταρτο κριτήριο είναι να έχουν καταταχθεί, βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Επιθεώρησης, σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της τέταρτης κατηγορίας, της Δ, και οι αιτούμενες παρεμβάσεις να οδηγούν σε αναβάθμιση κατά τουλάχιστον μία ενεργειακή κατηγορία.

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις θα προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και μπορούν να είναι:

- Η τοποθέτηση θερμομόνωσης, δώματος, στέγης ή κελύφους, δηλαδή, η τοποθέτηση διπλών θερμομονωτικών υαλοπινάκων και κουφωμάτων, καθώς και εξωτερικά καλύμματα, όπως παντζούρια και ρολά,

- η εγκατάσταση νέου συστήματος καυστήρα ή λέβητα πετρελαίου είτε φυσικού αερίου,

- καθώς και άλλες προτεινόμενες παρεμβάσεις που αφορούν σε σύστημα αντιστάθμισης στον καυστήρα και στον λέβητα, σε συνδυασμό με την αυτονομία της θέρμανσης, τη μόνωση σωληνώσεων, τα σκίαστρα, τους ηλιακούς συλλέκτες, κ.λπ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν απ’ την έναρξη του προγράμματος και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο θα είναι μικρό, να καταθέτουν τις αιτήσεις τους, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στις συμβαλλόμενες με το πρόγραμμα τράπεζες. Και, βέβαια, μετά την υποβολή των αιτήσεων, θα ακολουθήσει συγκριτική αξιολόγηση, βάσει της εξοικονομούμενης ενέργειας και του κόστους των παρεμβάσεων. Η κατάταξη αυτή θα γίνεται ανά υποπρόγραμμα, σε επίπεδο περιφέρειας.

Κλείνοντας, θέλω να πω κάποια πράγματα σε σχέση με τη διαχείριση του όλου προγράμματος. Το Υπουργείο Ενέργειας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας, σχεδιάζει το πρόγραμμα, το προκηρύσσει και συντονίζει το όλο εγχείρημα. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που θα χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα είναι το ΕΠΑΝ ΙΙ και θα έχει και πόρους από τα ΠΕΠ.

Για την αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος, σε σχέση με τις τράπεζες, συντονιστικό ρόλο θα παίξει το ΤΕΜΠΜΕ. Προφανώς στο πρόγραμμα αυτό χρησιμοποιούνται τράπεζες. Και καλούμε όλους να συμμετέχουν για τη μεγαλύτερη δυνατή μόχλευση χρημάτων στον τομέα αυτό της εξοικονόμησης ενέργειας.

Επίσης, το πρόγραμμα αυτό θα το τρέξουμε και θα το υλοποιήσουμε με απόλυτη διαφάνεια, τόσο για τους όρους επιλογής, αλλά και για το ποιοι ιδιοκτήτες επιλέγονται τελικά.

Και θέλω, κλείνοντας ως μία καταληκτική φράση, να πω ότι το Πρόγραμμα Εξοικονόμησης Ενέργειας εντάσσεται σε μία γενικότερη φιλοσοφία που έχουμε, ότι δεν μπορούμε συνεχώς να χτίζουμε νέα κτίρια, ότι δεν μπορεί η οικοδομική δραστηριότητα συνεχώς να προέρχεται από την ανέγερση νέων κτισμάτων, αλλά μπορούμε να αναθερμάνουμε την οικονομική δραστηριότητα με παρεμβάσεις που θα κάνουμε στο υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα που έχει η χώρα μας.

Σας ευχαριστώ πολύ.


Φ. ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ («ΑΝΤ-1»): Θα ήθελα να ρωτήσω πότε ξεκινά το πρόγραμμα και πρακτικά πώς θα γίνεται η διαδικασία. Δηλαδή, πάει ένας ιδιώτης, έρχεται ο ενεργειακός επιθεωρητής. Την όλη διαδικασία, πού πάει να υποβάλει την αίτησή του, όλο αυτό το πρακτικό μέρος της υπόθεσης. Και πώς θα γίνεται με την τράπεζα και με τη χρηματοδότηση. Και ποιες τράπεζες, πόσες, ποιες και πώς θα γίνεται.

Γ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Με απλά λόγια, πρώτα απ’ όλα να διευκρινίσουμε αυτό που είπε η Υπουργός για τα θέματα της διαφάνειας, γιατί αυτό είναι κορυφαίο σημείο του προγράμματος, θα υπάρχει μία web εφαρμογή στο διαδίκτυο, όπου θα είναι όλα με πλήρη διαφάνεια και ως βασικό κριτήριο επιλογής, επαναλαμβάνουμε, θα είναι η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του κτιρίου. Δεν θα είναι ο αριθμός πρωτοκόλλου. Δεν θα είναι όποιος προλάβει πρώτος. Σε αυτό πρέπει να είμαστε σαφείς.

Πρακτικά πώς θα γίνεται: Ο ενδιαφερόμενος είτε μόνος του, είτε μέσω του μηχανικού του, θα υποβάλει μία αίτηση στην τράπεζα. Οι τράπεζες οι οποίες θα μπορούν να δέχονται τέτοιες αιτήσεις, θα έχουν επιλεγεί από το ΤΕΜΠΜΕ, μετά από ανοιχτή προκήρυξη, που θα κάνει το ΤΕΜΠΜΕ. Και εδώ πρέπει να σας πω ότι -εμείς το έχουμε ξεκαθαρίσει στις συναντήσεις που είχαμε με τους τραπεζίτες- θα επιδιώξουμε να έχουμε το μέγιστο δυνατό ανταγωνισμό ανάμεσα στις τράπεζες, ώστε πλην της επιχορήγησης της ενίσχυσης του επιτοκίου του δανείου, να αναπτυχθεί και ο ανταγωνισμός μεταξύ τους, έτσι ώστε ο δικαιούχος να έχει και άλλα οφέλη.

Άρα, ο πολίτης απευθύνεται στην τράπεζα, κατ’ ελάχιστον έχει το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Επιθεώρησης του πρώτου επιθεωρητή, συν κάποια στοιχειώδη, αυτονόητα δικαιολογητικά. Κατατίθενται οι αιτήσεις, κλείνει το πρόγραμμα σε σύντομο χρονικό διάστημα και αρχίζει η αξιολόγηση. Οι τράπεζες, σημειώστε, θα διαχειριστούν το σύνολο του προγράμματος.

Είτε κάποιος πάει να ζητήσει δάνειο, είτε κάποιος -οι οικονομικά ασθενέστεροι- ζητήσουν απευθείας ενίσχυση, και οι δύο θα απευθυνθούν στον ίδιο μηχανισμό. Εμείς έχουμε φροντίσει, αυτό το κόστος διαχείρισης του ελέγχου του φακέλου, να γίνεται με τις τράπεζες με ένα αρκετά χαμηλό τίμημα, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του προγράμματος.

Άρα, οι τράπεζες θα είναι ο υποδοχέας των αιτήσεων και στη μία περίπτωση και στην άλλη. Και η επιλογή θα γίνεται μέσω διαφανών διαδικασιών του διαδικτύου, με βασικό κριτήριο -πλην των άλλων που σας είπε ο Υπουργός-, τη βέλτιστη ενεργειακή εξοικονόμηση ανά κτίριο, με περιφερειακή κατανομή.

Αυτό έχει να κάνει και για λόγους χωρικής συνοχής. Δεν μπορεί μια περιφέρεια, για παράδειγμα, να εξαντλήσει το σύνολο των κονδυλίων που διαθέτει η χώρα για ενεργειακή εξοικονόμηση.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Όταν δύο αιτήσεις συμπίπτουν ως προς την ενεργειακή βελτίωση, τότε τι γίνεται, ποιο είναι το κριτήριο επιλογής; Και κάτι ακόμα, η επιδότηση επιτοκίου είναι καθορισμένη ή κάθε τράπεζα θα έχει την ευχέρεια να την ορίσει;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Καταρχήν να απαντήσω στην πρώτη ερώτηση για το πρώτο σκέλος. Το πρόγραμμα θα προκηρυχθεί αμέσως μόλις ολοκληρωθούν κάποιες νομικές διαδικασίες, οι οποίες προβλέπεται να ψηφιστούν πολύ σύντομα από τη Βουλή και πιστεύουμε ότι μπορεί να αρχίσει στο τέλος Ιουνίου.

Αυτό γιατί ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή ετοιμάζονται τα μητρώα των Ενεργειακών Επιθεωρητών και επομένως, έτσι όπως είναι δομημένο το δικό μας πρόγραμμα, απαιτείται, είναι προϋπόθεση για το πρόγραμμα, η ύπαρξη Ενεργειακής Επιθεώρησης -και αυτό το τονίζω-, τόσο στην αρχή, όσο και στο τέλος.

Σε σχέση με την ερώτηση που κάνατε, γίνονται πολλές συζητήσεις με τις τράπεζες και πολλές διαπραγματεύσεις. Εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να επιδοτήσουμε επιτόκια κοντινά στα άτοκα δάνεια. Δηλαδή, να μπορέσουμε να επιδοτήσουμε το σύνολο του επιτοκίου.

Γ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Αυτή η ερώτηση, όπως καταλαβαίνετε, έχει μια δυναμική απάντηση, αν αλλάζουν τα επιτόκια και τα spred του δανεισμού των τραπεζών. Ο αρχικός σχεδιασμός θα ήταν αυτό και αυτό είναι και η επιθυμία μας, να πάμε σε δάνεια, όσο το δυνατό χαμηλότερα.

Και πρέπει να σας πω ότι η εικόνα που έχω από τις τράπεζες, είναι ότι οι καλοί πελάτες θα έχουν δυνατότητα διαπραγμάτευσης με την τράπεζά τους, κοντά σε αυτό που είπε η Υπουργός.

Μπορεί να μην είναι απολύτως άτοκα τα δάνεια, εμείς όμως έχουμε προϋπολογίσει να ενισχύσουμε το επιτόκιο κατά 5%, πέντε ποσοστιαίες μονάδες. Αυτό θα εξαρτηθεί βέβαια και με την κάθε τράπεζα.

Από την πλευρά του Υπουργείου είναι απολύτως σαφές, ότι θα απαιτήσουμε τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση του προγράμματος από τις τράπεζες, το έχουμε πει και στις ίδιες.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Επειδή γίνεται σαφές ότι η ενεργειακή επιθεώρηση είναι υποχρεωτική, εδώ αναφερθήκατε στο ότι κατά 100% θα επιχορηγηθεί το κόστος της ενεργειακής επιθεώρησης. Για ποιες κατηγορίες; Για όλους όσους εντάσσονται στο πρόγραμμα αυτό;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Για όλους όσους εντάσσονται είτε στο υποπρόγραμμα άλφα, είτε στο υποπρόγραμμα βήτα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Μιλάει εκτός μικροφώνου).

Γ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Η κεντρική συνεννόηση με τις τράπεζες είναι, ότι θα υπάρξει μια μικρή ενίσχυση στην αρχή, εν είδη προκαταβολής, όταν δίνεις το φάκελο και η αποπληρωμή θα γίνει μετά τον δεύτερο Ενεργειακό Επιθεωρητή.

Δηλαδή, θα πάει ο μηχανικός με τον ολοκληρωμένο φάκελο του πολίτη, για μια παρέμβαση -για παράδειγμα- στα κουφώματα, πιθανόν στο κέλυφος και θα υπάρξει μια μικρή ενίσχυση, προκαταβολικά, στον εργολάβο, ο οποίος θα εκτελέσει τις εργασίες, ή στον μηχανικό που θα διαχειριστεί το φάκελο με την τράπεζα. Η αποπληρωμή θα γίνει μετά τον δεύτερο Ενεργειακό Επιθεωρητή, που θα είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον πρώτο.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Με τον δεύτερο Ενεργειακό Επιθεωρητή Εδώ πέρα θα αποδειχθεί, με το δεύτερο Ενεργειακό Επιθεωρητή, ότι έχει γίνει ενεργειακή αναβάθμιση, τουλάχιστον κατά μία κατηγορία. Ο δεύτερος Και ο Εενεργειακός εΕπιθεωρητής ο δεύτερος θα φροντίσουμε ώστε, θα δεσμευτούμε ώστε να μην είναι ο ίδιος με τον πρώτο.

Σ. ΧΙΩΤΑΚΗΣ («ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ»): (Μιλάει εκτός μικροφώνου). Για το 100% της επιχορήγησης, στον επιθεωρητή ζητάω εγώ να επιθεωρηθεί το σπίτι, λέει ότι είναι δ΄ τουλάχιστον και μπορεί να πάει στο γ΄.

Αν μετά, για τον άλφα ή βήτα λόγο δεν ενταχθώ στο πρόγραμμα, τι γίνεται με το ποσό της επιθεώρησης; Δηλαδή θα το πληρωθώ μετά, δεν το πληρώνομαι την ώρα που κάνω την επιθεώρηση;.

Γ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Το κόστος επιθεώρησης είναι δαπάνη επιλέξιμη επιλέξιμη, κατά 100%. Αν ενταχθείς ωφελείται και αυτό το κονδύλι, όπωςόπως και η θα κάνεις την παρέμβαση. Αν δεν ενταχθείς δε σε πληρώνει κανέναςν πληρώνεσαι.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Σ. ΧΙΩΤΑΚΗΣ: Άρα τα πληρώνω από την τσέπη μου.

Γ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Άρα, μιλάμε μόνο για το πρώτο πιστοποιητικό, του πρώτου εΕνεργειακού εΕπιθεωρητή, ότι εκεί θα ρισκάρει ο πολίτης, με την πιθανότητα . Πιθανά νανα μην ενταχθεί.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Μιλάει εκτός μικροφώνου).

Γ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Ναι, εντάξει.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Μιλάει εκτός μικροφώνου).

Γ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Έτσι, με συγχωρείτε απλώς, επειδή τΤέτοιου είδους λεπτομέρειες, να ξέρετε ότι θα προσδιοριστούν με πλήρη σαφήνεια στον οδηγό του προγράμματος και στην προκήρυξη. Απλώς, εμείς πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η διαχείριση του το δημόσιου χρήματος, το οποίο θα δώσουμε σε ιδιώτες, η διαχείριση του χρήματος αυτού θα γίνει με πλήρη διαφάνεια, για τους σκοπούς του προγράμματος και με προσοχή...

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Και για το σκοπό τον οποίο...

Γ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Και για το σκοπό και με προσοχή.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Το κόστος της επιθεώρησης θα το ορίσετε; Δηλαδή, θα υπάρχει ανά τετραγωνικό κόστος επιθεώρησης;

Μ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ: Για να ξεκαθαρίσουμε 2 πράγματα. Όσον αφορά το πρόγραμμα που ανακοινώνεται σήμερα, ανεξαρτήτως ποιο είναι το κόστος επιθεώρησης, που ορίζεται με τον καινούριο κανονισμό που υπογράφεται αυτή τη βδομάδα, θα είναι δωρεάν. Ωστόσο για όλα τα υπόλοιπα, για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις που απαιτείται η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού, γιΓια τις περιπτώσεις δηλαδή κατοικιών που δεν έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα, προφανώς υπάρχει ένα κόστος για την πληρωμή του επιθεωρητή που θα διενεργήσει την επιθεώρηση, το οποίο προσδιορίζεται, και όπως έχει πει και η Υπουργός, στην προηγούμενη συνάντηση, με βάση, για τις κατοικίες ξεκινάει με βάση το 1 ευρώ ανά τ. μ.

Πολύ σύντομα θα μπει στο διαδίκτυο ολοκληρωμένα πια και ο νέος κανονισμός και το Προεδρικό Διάταγμα, μετά από τη διαβούλευση, η οποία πραγματοποιήθηκε, και θα έχετε μια πλήρη εικόνα, ενδεχομένως να δοθεί ίσως και μια συνέντευξη τύπου, θα έχετε μια πλήρη εικόνα για όλες τις λεπτομέρειες της νομοθεσίας, που θα ισχύσει και αυτή στο αμέσως τέλος Ιουνίου.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ. ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ: Μια διευκρινιστική ερώτηση, μιλάμε τώρα για το 1 ευρώ βάση βάσει το τετραγωνικό, που έχει να κάνει με το ενεργειακό πιστοποιητικό, που δεν έχει να κάνει με την αλλαγή των κουφωμάτων κ.λπ. Αυτό μας έχετε πει ότι επιδοτείται.

Όμως ο κ. Μανιάτης πριν από λίγο μας είπε ότι για να πάει ένας ιδιώτης να υποβάλλει μια αίτηση στην τράπεζα, θα πληρώσει ο μηχανικός τα καθέκαστα, αλλά μπορεί τελικά και να μην εγκριθεί, οπότε αυτό να το βάλει έτσι ή αλλιώς από την τσέπη του.

Για να υποβάλλει αυτό το φάκελο θα του δώσει ένας μηχανικός. Αυτός ο μηχανικός θα πάει στην τράπεζα. Θα δώσει κάποια χρήματα προέγκρισης ο ιδιώτης. Αυτό έχει ένα πλαφόν;

Δηλαδή αν εγώ δεν εγκριθώ και τελικά δεν προχωρήσει όλη η διαδικασία χάνω τα λεφτά και πόσα λεφτά χάνω; Υπάρχει κάποιο πλαφόν προστασίας του πολίτη που θα υποβάλλει την αίτησή του και τελικά δε θα εγκριθεί; Και ποιος είναι αυτός που ελέγχει αν θα εγκριθεί ή όχι;

Γ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Φοβάμαι ότι υπάρχει μια σύγχυση. Να απαντήσω, έξοδα φακέλου ναι...

Ξ. ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ: (Μιλάει εκτός μικροφώνου). Πόσο θα είναι;

Γ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δε σας αφορά, είναι διαπραγμάτευση, θα σας πω, θαΒρίσκεται σε είναι διαπραγμάτευση ανάμεσα στο ΤΕΜΠΜΕ και στις τράπεζες και θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία για τον πολίτη...

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Μιλάει εκτός μικροφώνου).

Γ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Θα περάσω στην απάντηση, στο δεύτερο. Άρα, το διαχειριστικό κόστος του προγράμματος, είτε η διαχείριση γίνονταν από το Υπουργείο, είτε από τις τράπεζες κ.λπ., δεν αφορά στον πολίτη, αφορά στο πρόγραμμα. Κι εμείς αξιολογήσαμε ότι ο αποδοτικότερος, φτηνότερος και, ασφαλέστερος και πιο έτοιμος μηχανισμός και ο πιο φθηνός για να τρέξει το πρόγραμμα είναι οι τράπεζες.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Είτε για το δάνειο, είτε για την επιχορήγηση.

Γ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Και για τις 2δύο περιπτώσεις. Αντιλαμβάνεστε, οΟι τράπεζες έχουν έτοιμους μηχανικούς, έχουν έτοιμο σύστημα αξιολόγησης., δεν μπαίνουμε στη λογική.

Να απαντήσω τώρα στην ερώτηση της κας Χρυσοχόου. Όπως ξέρετε, ο πολίτης θα πάει στον Εενεργειακό εΕπιθεωρητή για δύο2 λόγους. Είτε για να μεταβιβάσει ή να ενοικιάσει το σπίτι του, με βάση το γνωστό νόμο, όπου οφείλει να έχει στη διάθεσή του ένα Π πιστοποιητικό Εενεργειακής Ααπόδοσης και η δεύτερη περίπτωση, είτε θα πάει στον ενεργειακό επιθεωρητή, όταν για ναθα υποβάλλει αίτηση για να ενταχθείένταξης στο ππρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον».

Το κόστος της εΕνεργειακής Εεπιθεώρησης, που θα είναι τάξη μεγέθους που περίπου ξέρετε και που είναι ενταγμένο στον ΚΕΝΑΚ ως τιμή, δεν είναι ένα κονδύλι το οποίο θα τινάξει στον αέρα τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς,. αΑν μιλάμε για μια επιθεώρηση της τάξης των 100 ευρώ ή των 150 ευρώ, δε νομίζω ότι μπροστά σε ένα διεκδικούμενο ποσό, που είναι 3.000 ευρώ, δε νομίζω ότι ότι είναι κάτι που δημιουργεί επιχειρηματικό ρίσκο επιχειρηματικό στον πολίτη. Ο μηχανισμός έγκρισης, το είπαμε...

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Μιλάει εκτός μικροφώνου).

Γ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Τα είπαμε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Μιλάει εκτός μικροφώνου). Η περιφέρεια ή η τράπεζα;

Γ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Και για τις 2δύο περιπτώσεις επιλέγων φορέας, είναι η τράπεζα υπό το συντονισμό του ΤΕΜΠΜΕ, το οποίο ΤΕΜΠΜΕ υπακούει στις προδιαγραφές που θα του δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ειδικής μας Υπηρεσίας. Κανένας δεν είναι ανέλεγκτος.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όλο τον έλεγχο και τον συντονισμό τον έχει η Ειδική Υπηρεσία, το Υπουργείο.

Γ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Πρόκειται για την Η υπηρεσία του Υπουργείου, η οποία και θα εκταμιεύσει χρήματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να τα δώσει αντίστοιχα στις τράπεζες, οι οποίες θα τα δώσουν στους δικαιούχους.

Να ξέρετε πάντως ότι., επειδή υπήρξε ένας προβληματισμός για το ποιος θα διαχειριστεί το πρόγραμμα, που θα έχει αυτά τα δύο2 υποπρογράμματα, οι τράπεζες ήταν η είναι η βέλτιστη λύση. Διότι, οι τράπεζες, γιατί πραγματικά, η αποκτηθείσα από αυτές μέχρι τώρα εμπειρία είναι τέτοια που ξεπερνάει κατά πολύ οποιαδήποτε άλλη επιλογή, είτε είναι ΚΕΠ, είτε δημόσιες υπηρεσίες, είτε ή υπηρεσίες των περιφερειών. Και το πρόγραμμα θα τρέξει έτσι και γρήγορα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣκ. ΦΥΝΤΙΚΑΚΗΣ: Ήθελα να ρωτήσω, είπατε ότι θα προσπαθήσετε να επιδοτήσετε όσο μπορείτε και να το κάνετε να είναι όσο πιο κοντά στα άτοκα δάνεια το επιτόκιο.

Αν δεν κάνω λάθος σήμερα, ένα μέσο επισκευαστικό είναι γύρω στο 6%, άρα με -5, εννοείτε περίπου ότι θα είναι 1% περίπου το επιτόκιο το οποίο προσπαθείτε να πετύχετε σε συνεννόηση με τις τράπεζες. Σωστά ως εδώ;

Γ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Το είπε και η Υπουργός, στόχος μας είναι η ελαχιστοποίηση του επιπλέον επιτοκίου. Εδώ, να ξέρετε, θα δουλέψει πολύ σκληρά ο ανταγωνισμός. Δε θέλω να σας πω, πάντως να ξέρετε, υπάρχουν τράπεζες που θα επιδιώξουν να έχουν πραγματικά 0% ή 1% επιτόκιο.

Κι εΕμείς τους ξεκαθαρίσαμε, ως Υπουργείο, ότι θα δώσουμε τη μέγιστη δυνατή δημοσιότητα στις τράπεζες εκείνες, οι οποίες συναισθανόμενες και τη χρησιμότητα του προγράμματος, θα κατεβάσουν όσο μπορούν περισσότερο τα επιτόκια. Θα προμοτάρουμε τις τράπεζες που πραγματικά θα συμμετάσχουν όσο μπορούν πιο ενεργά στο πρόγραμμα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣκ. ΦΥΝΤΙΚΑΚΗΣ: Να σας ρωτήσω επίσης αν μπορείτε να μας αναφέρετε ονομαστικά τις τράπεζες που μέχρι τώρα έχουν δεσμευτεί να συνεργαστούν με το ΤΕΜΠΜΕ, ένα αυτό.

Επίσης, μετά από πόσο καιρό θα γίνεται η αποπληρωμή, γιατί είπαμε ότι θα δίνεται μια προκαταβολή από την τράπεζα για τις εργασίες και μετά από κάποιο καιρό, μετά την επιθεώρηση, ότι έγιναν όσα αναφέρονται στο φάκελο, μετά θα γίνεται η αποπληρωμή. Πόσος καιρός θα περνάει, 1 – 2 μήνες ή παραπάνω;

Και το τρίτο που εγώ δεν έχω καταλάβει είναι, αναφέρθηκαν εισοδηματικά κριτήρια για 2 υποκατηγορίες. Το επιχορηγούμενο δάνειο και την απευθείας επιχορήγηση. Για τις φοροαπαλλαγές του Υπουργείου Οικονομικών, με βάση ποια εισοδηματικά κριτήρια μπορεί να τις πάρει κανείς ή μπορείς να πάρεις και επιχορήγηση απευθείας και φοροαπαλλαγή;

Γ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Με τις τράπεζες να σας διευκρινίσω ότι η συνομιλία μας έγινε, οΟι συνεννοήσεις μας έχουν γίνει με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Καλέσαμε και τους ίδιους τους διοικητές των τραπεζών, συμμετείχαν στη σύσκεψη, αλλά σε επανειλημμένες συναντήσεις που έγιναν με την υπηρεσία, εκπρόσωπος των τραπεζών ήταν η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, με το Γενικό της Διευθυντή/ντή. Άρα, έχουμε το σύνολο του σώματος των τραπεζών να έχει πλήρη γνώση του τι σκεφτόμαστε και να έχει εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον να συμμετάσχει.

Μάλιστα, πρέπει να σας πω ότι ορισμένες τράπεζες ήρθαν και μετά τις συναντήσεις και μας εξέφρασαν τη βούλησή τους να βοηθήσουν και με δικές τους επιπλέον δυνάμεις.

Εμείς θα έχουμε το Πρόγραμμα ανοιχτό για περίπου ένα χρόνο, . Εκτιμούμε ότι μέσα σε ένα χρόνο και στη χειρότερη περίπτωση όσο και να καθυστερήσει ο ανάδοχος του έργου κτλ., ααλλά εκτιμούμε ότι μέσα σ’ ένα δίμηνο-τρίμηνο, μπορεί να έχει τελειώσει. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα, εΕμείς μπορούμε αμέσως να αρχίσουμε ν’ αποπληρώνουμε. Εξαρτάται από την εκτέλεση των εργασιών. Θα το αφήσουμε όμως ανοιχτό για ένα εύλογο διάστημα, ώστε να μη θεωρηθεί ότι αποκλείουμε δικαιούχους πολίτες, λόγω καιρικών ή άλλων συνθηκών, λόγω άλλων συνθηκών, δικαιούχους πολίτες.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Σε σχέση με το άλλο ερώτημα που κάνατε, εδώ πέρα προφανώς το τελευταίο κριτήριο δεν αφορά σε εισοδηματικά κριτήρια. Δηλαδή μπορεί και κάποιος ένας ο οποίος είναι πολύ εύπορος –σε φοροαπαλλαγές αναφέρομαι- και θέλει να κάνει τέτοιου είδους δράσεις, μπορεί να τριπλασιάσει τη μείωση του φόρου του.

Από κει και πέρα υπάρχει ένα ερώτημα, εάν μπορείούν παράλληλα, δηλαδή κάποιος ένας ο οποίος εντάσσεται στο υποπρόγραμμα να έχει και τη φοροαπαλλαγή. Εδώ είναι ένα νομικό θέμα το οποίο εξετάζουμε με το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και, πιστεύουμε πολύ σύντομα να το διευκρινίσουμε και να μπορέσουμε να σας απαντήσουμε πολύ συγκεκριμένα.

κ. ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ήθελα να ρωτήσω, πρώτον εάν προβλέπεται ένα επόμενο στάδιο για να επεκταθεί το πρόγραμμα και δεύτερον, έχω μια απορία: Επειδή χιλιάδες νοικοκυριά είναι υπερχρεωμένα με κάρτες και με δάνεια στις Ττράπεζες και μάλλον είναι εκείνα τα νοικοκυριά που δεν έχουν υψηλά εισοδήματα και τα σπίτια τους χρήζουν ενεργειακής βελτίωσης, αυτή η διαδικασία των επιχορηγήσεων και δανειοδοτήσεων μέσω των Τραπεζών, θα αποσυνδεθεί από υφιστάμενα χρέη ή θα υπάρξει κάποια εμπλοκή σ’ αυτό το θέμα;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Για το πρώτο σκέλος της ερώτησης, έχουμε πει και στην προηγούμενη συνάντηση μας ότι εμείς θέλουμε να ξεκινήσουμε ένα πολύ μεγάλο και φιλόδοξο σχέδιο εξοικονόμησης ενέργειας στον δημόσιο τομέα. Σύντομα θα σας παρουσιάσουμε ένα σχέδιο και θα συνεχίσουμε έτσι για το δημόσιο τομέα συνολικά.

Στη δεύτερη ερώτηση, προφανώς το ένα δάνειο δεν έχει καμία σχέση, δεν υπάρχει σύνδεση με το άλλο, που αφορά στο δικό μας πρόγραμμα.

Γ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Εννοείται όμως ότι ισχύουν οι βασικές αρχές τραπεζικού δανεισμού, όπως για παράδειγμα ο ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, κ.τλπ. ισχύουν, είναι δάνεια από την Τράπεζα. Αυτό είναι προφανές που ισχύει. Όταν πας να ζητήσει δάνειο από την Τράπεζα, η πολιτεΓια το Πρόγραμμαία δεσμευόμαστε να δώσουμε ύεται να δώσει 5πέντε μονάδες στο επιτόκιο. Από κει και πέρα η τΤράπεζα με τα δικά της κριτήρια, είτε μπορεί να αποκλείσει κάποιον επειδή δεν είναι φερέγγυος δανειολήπτης, είτε όταν είναι φερέγγυος δανειολήπτης να του δώσει ως μπόνους μείωση επιτοκίου. και αΑς επιλέξει διαλέξει ο κάθε πολίτης την τΤράπεζα, δε. Δε ν θα παρέμβουμε εμείς, και . και δεν έχουμε και δικαίωμα να παρέμβουμε στον ανταγωνισμό αυτό.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (ερώτηση εκτός μικροφώνου)

Γ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Η επιδότηση έχει σαφή κριτήρια, σας τα είπαμε. Είναι οι αριθμοί αυτοί, τ το 30% του συνολικού προϋπολογισμού. Θυμηθείτε πάντα και τη γεωγραφική κατανομή. Κρατείστε στο μυαλό σας ότι τα κτίρια τα οποία έχουν τις προδιαγραφές συνολικά μπορούν να αιτηθούν ενίσχυσης, είναι συνολικά περισσότερα άνω ααπό 2 εκατομμύρια, αυτά με τις προδιαγραφές. Εμείς έχουμε προσθέσει εδώ το κριτήριο του οικογενειακού ή ατομικού εισοδήματος. Άρα, μειώνεται ο αριθμός των δικαιούχων.

Η εκτίμησή μας είναι ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουμε μέχρι και 100.000 μονάδες, μοναδιαίες υπηρεσίες.

ΠΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ. ΤΟΥΜΑΣΗΣ («MEGA»): Σχετικά με το θέμα της διάρκειας του προγράμματος, πόσον καιρό θα τρέξει το πρόγραμμα; Γιατί είπατε ότι δε θα διαρκέσει πολύ.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ένα χρόνο.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Π. ΤΟΥΜΑΣΗΣ: Να μείνουμε λίγο στο θέμα των πολυκατοικιών..

Γ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Με συγχωρείτε, πριν περάσετε σ’ αυτό να ας πω το εξής: Όπως ξέρετε, το ΕΣΠΑ είναι επίσης ένα δυναμικό πρόγραμμα και είπε η Υπουργός προηγουμένως, ότι εμείς θα διεκδικήσουμε και άλλα χρήματα. Και εδώ για να είμαστε ειλικρινείς, η χώρα έχει ανάγκη επενδύσεων στην πραγματική οικονομία.

Εμείς θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη δράση αποτελεί πραγματικά μια εξαιρετικά ουσιαστική παρέμβαση στην πραγματική οικονομία και άρα όποιος εκταμιεύει γρηγορότερα χρήματα έχει τη δυνατότητα στη συνέχεια στο συνολικό διαπραγματευτικό πλαίσιο, να διεκδικήσει κι άλλα χρήματα. Η φιλοδοξία η δική μας είναι να διεκδικήσουμε και άλλα χρήματα, . Εεάν τρέξει πάει καλά το πρόγραμμα, που όλα δείχνουν ότι θα πάειτρέξει.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:Π. ΤΟΥΜΑΣΗΣ: Να μείνω λίγο στο θέμα των πολυκατοικιών. Θα μπορεί κάποιος να μπαίνει σε κάποιο υποπρόγραμμα Α και άλλος στο υποπρόγραμμα Β εφ' όσον είναι σύμφωνο το 50% των ιδιοκτητών; Και αν τυχόν υπάρχουν περιορισμοί για το τι μπορεί να κάνει ο καθένας στο διαμέρισμά του.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αναφέρεστε στο πρόσφατο κίνητρο που βάλαμε. Όχι. Το κίνητρο είναι για να μπει όλη η πολυκατοικία ως σύνολο. , εδώ κΚαταλαβαίνετε ότι μιλάμε κυρίως για παρεμβάσεις που έχουν σχέση με το κέλυφος και με τον καυστήρα, το λέβητα. , αλλά εδώ πέρα τΤο βασικό κίνητρο για να τους πιέσουμε ώστε να έχουμε ολόκληρες πολυκατοικίες μέσα είναι ότι: αν το 50% των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας ξεπερνάει εισοδηματικά το υποπρόγραμμα Α, -δηλαδή θα έπρεπε να ενταχθεί ουσιαστικά σε δάνειο-, εμείς ως μπόνους δίνουμε στην πολυκατοικία ολόκληρη επιχορήγηση, τη δυνατότητα να ενταχθεί στα χαμηλά εισοδήματα.

Εδώ, το υπάρχει ένα θέμα του κοινωνικού κριτηρίου έρχεται σε δεύτερη μοίρα το οποίο χάνεται, αλλά νομίζουμε ότικαι υπερτερεί η ανάγκη το θέμα του να έχουμε ένα ισχυρό κίνητρο για να μπορέσουμε να κάνουμε πολύ σημαντικές παρεμβάσεις εξοικονόμησης σε όλο το κτίριο.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ («ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»): Το πρόγραμμα στην αρχική του μορφή, όπως είχε ανακοινωθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, προέβλεπε συγκεκριμένο εύρος τιμών για τα υλικά, τα συστήματα που θα εγκατασταθούν στα σπίτια. Ισχύει αυτό το πράγμα;

Δεύτερον: Έχει γίνει μια αρχική κατανομή στις περιφέρειες για το λόγο ότι οι ανάγκες είναι διαφορετικές στο νότο της χώρας απ’ ότι στο βορρά;

Γ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Να ξέρετε ότι τΤο Υπουργείο προφανώς ως έχον την κοινή λογική θ’ θα αναγνωρίζει λογικές δαπάνες λογικές. Δεν θα μπορεί κανείς ούτε να διανοηθεί να κάνει υπερτιμολογήσεις. , εμείς θ’ αναγνωρίσουμε ανά είδος παρέμβασης έως μια τιμή μονάδας. Εάν κάποιος θέλει να κάνει οτιδήποτε ανά δράση και ανά υλικό, ανά κατηγορία, θα υπάρχει ανώτατη η τιμή που αναγνωρίζει το πρόγραμμα.

Μ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ: Επίσης, οι διαφοροποιήσεις που υπάρχουν ανά περιοχές, ανά περιφέρειες, κλιματικές ζώνες της χώρας, φυσικά και θα ληφθούν υπ' όψη,ιν τόσο ως προς τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, στα χαρακτηριστικά τους και στην επιλεξιμότητα των επεμβάσεων. Είναι τελείως διαφορετικές προφανώς οι ανάγκες σε μια ψυχρή κλιματική ζώνη απ’ ότι είναι στη νΝότια Ελλάδα. Αυτό είναι δουλειά της Επιθεώρησης. Ακριβώς γι’ αυτό χρειάζεται..

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (ερώτηση εκτός μικροφώνου)

Μ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ: Δεν έχει να κάνει με το πόσοι θα είναι στον καταμερισμό, αλλά με το είδος των επεμβάσεων, οι οποίες σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως περιοχής που θα βρίσκεται ο αιτών, θα είναι τέτοιες που θα οδηγούν πραγματικά σε πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας. Μπορεί, δηλαδή, σε μια περιοχή νότια να μην προταθούν θερμομονωτικά υλικά, αλλά άλλου είδους επεμβάσεις, όπως η σκίαση, και άλλου είδους υλικά τα οποία θα οδηγήσουν σε μια πραγματική εξοικονόμηση έναντι της βόρειας ζώνης, της βΒόρειας Ελλάδας που εκεί προφανώς οι επεμβάσεις θα στοχεύουν κυριολεκτικά στο να εξοικονομηθεί ενέργεια από τη θέρμανση, από τη μείωση των απαιτήσεων κατανάλωσης στη θέρμανση.

Είναι προφανές αυτό και θα αξιολογείται και θα κατοχυρώνεται μέσω των υποδείξεων που θα κάνει ο Επιθεωρητής. Δε μπορεί να κάνει καθένας ό,τι θέλει. Ό,τι θα υποδεικνύεται, δηλαδή το πακέτο δηλαδή των επεμβάσεων, θ’α αποδεικνύεται μετά από επιθεώρηση.

Γ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Να συμπληρώσουμε το εξής για την περιφερειακή κατανομή: Η περιφερειακή κατανομή θα γίνει με βάση και τα χρήματα που θα διαθέσει το κάθε ΠΕΠ. Θα γίνει επιπλέον η κατανομή με βάση και το κριτήριο του αριθμού κτιρίων ανά περιφέρεια. Και θα γίνει ασφαλώς με κριτήριο και την κλιματολογική ζώνη. Όλα αυτά έχουν συνυπολογισθεί και υπάρχει μια κατ' αρχήν εκτίμηση της Υπηρεσίας, για παράδειγμα στην Αττική προβλέπεται το 33% των παρεμβάσεων, στην Κεντρική Μακεδονία προβλέπεται το 14-15% των παρεμβάσεων και ανά περιφέρεια προβλέπονται ενδεικτικές κατανομές κονδυλίων που έχουν συνυπολογίσει τόσο τη δυνατότητα ενίσχυσης του Προγράμματος από το αντίστοιχο ΠΕΠ, όσο και τον αριθμό των κτιρίων.

Όμως, ξαναλέμε όλα αυτά στηρίζονται σε κατ' αρχήν σχεδιασμούς που έχουν λάβει υπ' όψιν τους τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για τον αριθμό κτιρίων κ.τλπ., αλλά οι λεπτομέρειες θα προσδιοριστούν στην προκήρυξη που θα βγει και στον κανονισμό.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:κα ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΥ («ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ TV»): Επειδή είπατε ότι οι τΤράπεζες θα διαχειρίζονται το σύνολο των προγραμμάτων, δεν έχω καταλάβει ποιος θα είναι ο μηχανισμός ελέγχου του Υπουργείου σε σχέση με τις επιλογές που θα γίνονται.

Γ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Εμείς έχουμε τριπλόδιπλό μηχανισμό. ε Ελέγχου των Τραπεζών τραπεζών: φαντάζομαι λέτε, έτσι; Ουσιαστικά έχουμε τριπλό: Τον πρώτο ήδη σας τον αναφέραμε, θα είναι η Web, δηλαδή η Ο πρώτος όπως αναφέραμε, είναι η στο διαδίκτυο κατάθεση των αιτήσεων αιτήσεων στο διαδίκτυο και η επιλογή των δικαιούχων με πλήρως διαφανείς διαδικασίες. επιλογή των δικαιούχων στις Τράπεζες που θα είναι συνδεδεμένες με το διαδίκτυο και θα έχουμε πρόσβαση και εμείς.

Εμείς τώρα, ως Υπουργείο, πρέπει να σας πω, έχουμε δυο πολύ σοβαρούς μηχανισμούς ελέγχου του τρόπου με τον οποίο θα δουλέψουν οι τΤράπεζες. Έχουμε την Υπηρεσία Επιθεωρητών του Υπουργείου μαςμας, που θα έχει μια συνολική εποπτεία σε όλο το σύστημα, έχουμε την ειδική Υπηρεσία του ΕΣΠΑ, η οποία θα παρακολουθεί, επίσηςεπίσης, και βεβαίως, μέσω και του ΤΕΜΠΜΕ θα έχουμε όλο αυτό τον μηχανισμό παρακολούθησης των δράσεων. Έχουμε τετραπλό θα έλεγα μηχανισμό παρακολούθησης του τρόπου λειτουργία των Τραπεζών.

Ενώ αντίθετα, σημειώστε, δε θα είχαμε τέτοιο μηχανισμό ελέγχου εάν είχαν εμπλακεί Δδημόσιες Υπηρεσίες με αριθμούς πρωτοκόλλου, όπου όποιος προλάβει να καταθέσει, θα να πάρει και την επιχορήγηση.

Ν. ΚΛΕΝΙΑΤΗΣ: Οι τράπεζες θα κάνουν τον έλεγχο των απλών κριτηρίων που αναφέρθηκαν πριν. Δηλαδή, θα πηγαίνεις κανείς για την αίτησή τσου, με την προϋπόθεση να έχεις το πιστοποιητικό που να λέει «προτείνονται οι παρεμβάσεις..», και θα βγαίνει από εκεί και το κόστος. από εκεί. Δηλαδή, είναι χτισμένο το οίκημα Και θα έχεις, είσαι πριπριν το ’80, είναι ; Είσαι στην τιμή ζώνης, τον κατατάσσει η ; Έχεις φορολογική του δήλωση που να σε κατατάσσει στο τάδε εισόδημα; Αυτό.

Η τράπεζα Βάζει και τα δικά της κριτήρια, όπως το τα «τραπεζικά», ΤΕΙΡΕΣΙΕΑΣ, κ.λπ. και του λέει αν εγκρίνεταιείσαι okay. Εάν απορριφθεί, επειδή ρώτησε και κάποιος πριν, αν απορριφθεί μετά δε θα πληρώσει τίποτα. Επειδή αναφέρθηκε κάποιος για έξοδα φακέλου. Τίποτα, δεν έχει κανένα κόστος, για κάποιον που θα πάει να υποβάλει και θα απορριφθεί. Μηδέν. Μμόνο το πιστοποιητικό, . Ττίποτεα άλλο.

Σχετικά με Αλλά το πιστοποιητικό, μπαίνουμε σε μια λογική όπως αυτή της εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ, όπου πολλοί άνθρωποι που υφίστανται μία δικαιοπραξία θα πρέπει να πάρουν πιστοποιητικό. Είναι σημαντικό νΝα μπούυνμε στην κουλτούρα του πιστοποιητικού. Από εκεί και πέρα, την αξιολόγηση για το ποιοι θα μπουν στο πρόγραμμα δεν θα την κάνουν οι τράπεζες. Να γίνει ξεκάθαρο αυτό.

Θα την κάνει το Υπουργείο, εμείς δηλαδή, μαζί με το ΤΕΜΠΜΕ και πιθανώς να βγει και μια σχετική ΚΥΑ λίστα με ονόματα, Οικονομίας – Περιβάλλοντος, που θα λέει αυτοί. Τα κριτήρια που θα χρησιμοποιήσουμε είναι κριτήρια λίγο σύνθετα. , θΘα έχουν κάποιο bonus πριμ οι πολυκατοικίες. Θ, κάποιο πριμ, θα είναι συγκριτική αξιολόγηση, θα βασίζεται κυρίως στην εξοικονόμηση ενέργειας. Κυρίως.

Και θα έχει την περιφερειακή κατανομή, η οποία πρέπει να καταλάβουμε όλοι τοπου έχει το ΕΣΠΑ. έχει αυτή την αρχιτεκτονική. Το ΕΣΠΑ έχει μια αρχιτεκτονική που ορίζει 8οχτώ περιφέρειες τις φτωχότερες στην Ελλάδα και άλλες 5πέντε περιφέρειες. Οι 5 περιφέρειες είναι ιδωμένες, δ Δεν μπορείς να πάρεις λεφτά απ’ την Αττική και να τα βάλεις στην Κεντρική Μακεδονία.

Και στις οχτώ8 έχουμε μια ευελιξία. Δηλαδή, εάν στη Δυτική Ελλάδα είναι περισσότερες οι αιτήσεις από ότι στην Πελοπόννησο και τα πλαφόν μας το επιτρέπουν, μπορούμε να κάνουμε ένα trade off. Τελεία. Η αξιολόγηση, επαναλαμβάνω, δε θα γίνει απ’ τις τράπεζες. Οι τράπεζες θα κάνουν τη τη διαχειριστική δουλειά τη διαχειριστική. Τον πΠρώτος έλεγχος και τον δεύτερος έλεγχος, ο οποίος θα βασιστεί στο δεύτερο πιστοποιητικό.

Και να γίνει ξεκάθαρο, ότι αυτοί που θα πάρουν το grant, θα το πάρουν στο τέλος. Δηλαδή θα πάμε με τη συνταγή την πρώτη, την επιβεβαίωση ότι έγινες καλά και θα πάνε μετά στην τράπεζα για να πάρουν τα λεφτά.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Ερώτηση χωρίς μικρόφωνο)

Ν. ΚΛΕΝΙΑΤΗΣ: Θα ανοίξει το πρόγραμμα όπως είπαν πριν και ένα διάστημα. Ναι κ. Γενικέ.

Κ. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Θα μου επιτρέψετε μήπως και το ξεκαθαρίσω λίγο. Ο πολίτης πάει στην τράπεζα με τα χαρτιά του, τα καταθέτει. Η Ττράπεζα ελέγχει κατά πόσο είναι όλα αυτά εντάξει. Ο υπάλληλος εισάγει στο σύστημα τα στοιχεία του πολίτη. Αυτά πηγαίνουνάνε σε έναν κεντρικό server. Ο server αυτός όταν τελειώσει το πρόγραμμα, με τα κριτήρια, βγάζει μια λίστα.

Ο φάκελος έχει παραμείνει στην τράπεζα. Δεν έχει πάει πουθενά. Βγαίνει η λίστα αυτή και στο υποκατάστημα, για παράδειγμα, του Κορυδαλλού, π.χ. που έχουν υποβάλει αίτημα 100, πηγαίνει άει μία λίστα με τους 50, τους 20, -δεν ξέρω πόσοι θα είναι-, που λέει, αυτοί ποιοί είναι επιλέξιμοι. Αυτό μπορεί να το δει ο πολίτης είτε στο υποκατάστημα που υπέβαλε την αίτησή του ή και εάν έχει τη δυνατότητα χρήσης και πρόσβασης στο internetδιαδίκτυο, να το δει και απευθείας. Είναι καθαρό αυτό; Υπολογίζουμε, η διαδικασία να διαρκέσει, περίπου, δύο μήνες όπως ειπώθηκε πριν.

κ. ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Να ρωτήσω κάτι. Κατάλαβα καλά ότι για να ενταχθεί μια πολυκατοικία στο σύστημα των επιδοτήσεων πρέπει οι συνιδιοκτήτες να μαζευτούν και να πει ο ένας στον άλλον τι εισόδημα έχει;

Κ. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Καταρχήν, σε ένα διαμέρισμα εφόσον πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις, όταν υπάρχει αυτονομία δηλαδή, μπορεί να γίνει. Στην πολυκατοικία τώρα θα πρέπει όλοι μαζί να αποφασίσουν ότι θέλουν και να υποβάλουν τα αντίστοιχα στοιχεία. Συνεπώς θα πρέπει εάν θέλουν τα στοιχεία αυτά να γίνουν γνωστά προφανώς.

Ν. ΚΛΕΝΙΑΤΗΣ: Στην τράπεζα θα γίνει η υποβολή και θα χρειαστεί και απόφαση Γενικής Συνέλευσης της πολυκατοικίας για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Νομίζω ότι θα υπάρχει και μια καλή διάχυση πληροφόρησης για το πρόγραμμα. Μπορεί να πάει στην τράπεζα ο διαχειριστής και να πει, εδώ είμαστε αυτοί, έχουμε αυτά τα εισοδήματα, 50%.

Μια απόφαση Γενικής Συνέλευσης δεν είναι κίνητρο όμως για την πολυκατοικία, γιατί το ενεργοβόρο φορτίο είναι εκεί. Όμως υπάρχουν όρια εισοδήματος. Πάνω-κάτω όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε.

Κ. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Όχι το πόσο, αλλά το που βρισκόμαστε. Είμαστε μέχρι εδώ.

Ν. ΚΛΕΝΙΑΤΗΣ: Ακριβώς. Πάντως, για την πολυκατοικία, συγνώμη, θα υπάρχει, επειδή είναι πολλές ερωτήσεις, θα βγει στην προκήρυξη αναλυτική περιγραφή των βημάτωνά βήματα τι θα κάνουμε στην για τα θέματα που αφορούν πολυκατοικίες, πολυκατοικία ένα προς ένα που είναι λίγο διαφοροποιημένο, γιατί έχειγιατί μπαίνει στη μέση η την απόφαση κυρίως της Γενικής Συνέλευσης. Και, βεβαίως το ότι πρέπει να επιλέξουν κυρίως το μία τράπεζα, έχει σημασία. Δδεν μπορούνεί να πάνμε σε διαφορετικές τράπεζες μέσα σ για την ίδια πολυκατοικία.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ («ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ»): Ήθελα να ρωτήσω εάν ο πολίτης έχει περιθώριο σε περίπτωση που απορριφθεί η αίτησή του, να κάνει ένσταση. Γιατί υπάρχει και η πιθανότητα ανθρώπινου λάθους. Να χτυπηθεί λάθος στο κομπιούτερ ότι το εισόδημά μου είναι μεγαλύτερο. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα;

Κ. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Θα το μελετήσουμε αυτό.

Ν. ΚΛΕΝΙΑΤΗΣ: Θα το μελετήσουμε, είναι λεπτομέρεια. Θα το μελετήσουμε το συγκεκριμένο σημείο.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Αν η δεύτερη επιθεώρηση μετά το πέρας των εργασιών, δείξει ότι ο δικαιούχος δεν έχει κάνει τις εργασίες, αλλά εν τω μεταξύ έχει πάρει το χαμηλότοκο δάνειο απ’ την τράπεζα, αποπληρώνει κανονικά στην τράπεζα το δάνειο ή έχει πάρει την επιδότηση, τι συμβαίνει;

Κ. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Νομίζω ότι ήταν σαφές ότι στην περίπτωση της επιδότησης, καταρχήν η επιδότηση καταβάλλεται στο τέλος, άρα δεν υπάρχει τίποτα προς επιστροφή, δεν υπάρχει θέμα. Όσον αφορά στα δάνεια, είναι ακριβώς όπως το είπατε. Έχει πάρει την προκαταβολή, και εφόσον δεν είναι επιλέξιμος, θα πρέπει να αποπληρώσει με το πλήρες επιτόκιο, πλέον.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Ερώτηση χωρίς μικρόφωνο)

Ν. ΚΛΕΝΙΑΤΗΣ: Μέρος του δανείου. Σωστό το ερώτημα. Αυτό είναι. Μέρος του δανείου.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Το δάνειο θα το πάρει στην αρχή, ας πούμε άτοκο, με χαμηλό επιτόκιο, ξεκινάει η δόση και τρέχει τον πρώτο μήνα, το δεύτερο μήνα και στο τέλος του τρίτου μήνα αποδεικνύεται ότι τα χρησιμοποίησε τα χρήματα για άλλους λόγους.

Ν. ΚΛΕΝΙΑΤΗΣ: Τροποποιούνται οι όροι, θα φαίνεται στη δανειακή σύμβαση ότι αν δεν τήρησεςηρήσεις τα προβλεπόμενααυτά κλπ…. Είναι και τραπεζικό το θέμα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:κ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ («ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ»): Για το θέμα της χρηματοδότησης. Χρηματοδοτείται λέτε από το ΕΠΑΝ ΙΙ και από τα περιφερειακά προγράμματα. Επειδή υπήρχαν δυσκολίες τουλάχιστον σε εκείνη τη φάση που είχε εξαγγείλει η προηγούμενη κυβέρνηση σε σχέση με τη συνεννόηση με τις περιφέρειες, τι ποσό πληρώνει το ΕΠΑΝ, τι ποσό πληρώνουν οι περιφέρειες και αν έχει τελειώσει διαδικαστικά το θέμα. Έχουν υπάρξει συμφωνίες; Έχουν υπογραφεί;

Ν. ΚΛΕΝΙΑΤΗΣ: Η ερώτηση είναι σωστή. Σε αυτή τη φάση είναι διασφαλισμένοι οι πόροι σε πολιτικό επίπεδο, συμφωνημένοι. Είναι περίπου στο 40% από το ΕΠΑΝ και το 60% από τις πέντε περιφέρειες. Σε γενικέ γραμμέςΛογικό όπως αντιλαμβάνεστε γιατί η Αττική είναι στις πέντε περιφέρειες. Grosso mondo είναι αυτά είναι τα νούμερα, τα οποία όμως τα επανεξετάζουμε για να καταλήξουμε σε μία τελική περιφερειακή κατανομή.

Όμως υπάρχει πολιτική συμφωνία και νομίζω ότι υπάρχει και διάθεση και πρόθεση για να γίνει το πρόγραμμα.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Θέλω να πω εδώ, απλώςά να συμπληρώσω, ότι το πρόγραμμα αυτό έχει σε ένα μέρος σχεδιαστεί και με τη συμμετοχή της κας Κατσέλη και υπάρχει πολιτική βούληση και να το επεκτείνουμε στην περίπτωση που αυτό το πρόγραμμα πετύχει και δούμε και τα αποτελέσματά του, ίσως και να το επεκτείνουμε. Μιλάω δηλαδή για τσταα κτίρια του ιδιωτικού τομέα.

Επομένως νομίζω ότι υΥπάρχει πολιτική βούληση στο θέμα της εξοικονόμησης. Σας είπα ότι είναι και η γενικότερη φιλοσοφία της κυβέρνησης. Η και η κα Κατσέλη προφανώς και είναι αρωγός στην υλοποίηση αυτού του προγράμματος.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Ερώτηση χωρίς μικρόφωνο)

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αυτή τη στιγμή γίνονται και συνεννοήσεις ώστε αυτά τα χρήματα να κατοχυρωθούν. Είμαστε σε συνεννόηση με τον κ. Αρναουτάκη, με την κα Κατσέλη, και με τους Περιφερειάρχες. Όλοι έχουν δηλώσει την επιθυμία τους να συμμετέχουν στο πρόγραμμα και αυτό θα κατοχυρωθεί. Είμαστε σε αυτή τη διαδικασία τώρα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Επειδή λίγο είναι μπερδεμένη η κατάσταση σε κάτι που στηρίζεται στη λεπτομέρεια, όταν εγώ υποβάλω την αίτηση, θέλω να κάνω τις εργασίες, το δάνειο το παίρνω αφού ολοκληρώσω τις εργασίες ή θα πληρώνω ταυτόχρονα, θα εκταμιεύω απ’ το δάνειο; Επειδή μέχρι πρότινος διαφορετικά το είχαμε καταλάβει. Θα δίνεται κάποια προκαταβολή. Μπορείτε λίγο να μας το εξηγήσετε;

Ν. ΚΛΕΝΙΑΤΗΣ: Στη σελίδα 4 στο βήμα 7 απαντάει ακριβώς. Για όσους εντάσσεται στο προηγούμενο άρθρο επιδότησης επιτοκίου, ξεκινάει η εκταμίευση του δανείου αρχίζει με την απόφαση έγκρισης. Για την ολοκλήρωση της εκταμίευσης ο ωφελούμενος προσκομίζει τα παραστατικά των δαπανών, το δεύτερο πιστοποιητικό ενεργειακής επιθεώρησης, και πιστοποιείται η υλοποίηση του έργου με διοικητικό έλεγχο απ’ την τράπεζα. Δηλαδή ελέγχονταιει τα τιμολόγια.

Ο φυσικός έλεγχος ανάγεται στον επιθεωρητή να πάει να δει το σπίτι και να πει ότι είναι όλα εντάξειokay, πρώτος, δεύτερος. Ο διοικητικός έλεγχος θα γίνεται από την τράπεζα. Αυτά τα τιμολόγια, αυτές οι εργασίες, αντιστοιχούν στο ποσό που είδαμε και στα πράγματα που πρέπει να κάνει.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Να συνεχίσω πάνω σε αυτό. Ο δεύτερος μηχανικός που θα κάνει θα ορίζεται από την τράπεζα; Εντάξει, ο πρώτος θα είναι ο μηχανικός μου, ο δεύτερος θα ορίζεται από την τράπεζα;

Ν. ΚΛΕΝΙΑΤΗΣ: Όχι, αλλά θα μπορεί η τράπεζα, να βοηθήσει λίγο το θέμα αν θέλετε, καθώς οι τράπεζες συνεργάζονται με μηχανικούς. Αν μπουν στο μητρώο των ιδιωτών επιθεωρητών και κατευθύνει, κατά ένα τρόπο, η τράπεζα τον πολίτη, ίσως το πρόγραμμα είναι και καλύτερο και προχωρήσει και γρηγορότερα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Και κάτι ακόμα. Είπατε σχετικά με τις εργασίες που πρέπει να γίνουν.

Μ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ: Για να είναι σαφές: Οι ενεργειακοί επιθεωρητές που δημιουργούνται στην αγορά είναι ιδιώτες μηχανικοί με συγκεκριμένα προσόντα, που θα έχουν αξιολογηθεί και ενταχθεί μέσα σε ένα μητρώο, θα έχουν με απόφαση Υπουργού άδεια για τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων. Άρα θα διαθέτουν πολύ συγκεκριμένα προσόντα, θα είναι αξιόπιστοι και απ’ αυτούς τους μηχανικούς που θα είναι μέσα σε ένα μητρώο και και μπορεί να τους βρει και οποιοσδήποτε πολίτης, γιατί αυτό το μητρώο θα είναι επίσης διαθέσιμο και ανακοινώσιμο στο διαδίκτυο ή ακόμη και οι τράπεζες, θα βρίσκεται και ένας δεύτερος, ούτως ώστε να μην έχουμε τον ίδιο επιθεωρητή στην αρχή και στο τέλος και να μην υπάρξουν τα γνωστά φαινόμενα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θα μπορεί δηλαδή να κάνει και ο ίδιος ο ιδιώτης την επιλογή του δεύτερου;

Μ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ: Βεβαίως και ο ίδιος ο ιδιώτης. Και ταυτόχρονα σαν δικλίδα ασφαλείας υπάρχει και ο επιθεωρητής του δημοσίου, η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας που δημιουργείται, που δειγματοληπτικά όπου χρειάζεται και υπάρχουν οποιαδήποτε προβλήματα, θα παρεμβαίνει και θα ελέγχει και στην πρώτη φάση ή και στη δεύτερη. Και κυρίως στη δεύτερη που ενδιαφέρει να πιστοποιείται η πραγματοποιούμενη εξοικονόμηση ενέργειας.

Ν. ΚΛΕΝΙΑΤΗΣ: Επειδή πριν ο κ. Φυντικάκης έβαλε το θέμα με το διάστημα, όπως καταλαβαίνετε πρέπει το πρόγραμμα να μείνει ανοιχτό πριν αποφασιστούν ποιοι θα εγκριθούν, για να μην δημιουργηθούν πολίτες δυο ταχυτήτων. Δηλαδή να δώσει τη δυνατότητα σε έναν πολίτη στο Καστελόριζο να βρει έναν Επιθεωρητή. Μπορεί να τον βρει σε 15 μέρες, σε 1 μήνα σε σχέση με κάποιον που είναι στην Αθήνα, να το δει το κτήριο του και να πάει να κάνει την αίτηση.

Δεν μπορώ να ανοίξω το πρόγραμμα και να είμαι «first interest first». Θα πρέπει για ένα διάστημα να ανοίξει. Γιατί το πρόγραμμα βασίζεται στη φιλοσοφία των επιθεωρήσεων. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά με όσα είχαμε μέχρι τώρα, και είναι πολύ σημαντικό. Άλλωστε η Κομισιόν θέλει ένα πρόγραμμα με μέτρηση πριν και μετά. Ήταν σαφής σ’ αυτό. Πάμε σε αυτή τη λογική λοιπόν. Γι' αυτό και θα πρέπει να περιμένουμε λίγο.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Παράλληλα και με τη τη σχετική νομοθεσία. τη σχετική.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Τώρα όσον αφορά σχετικά με τστις εργασίες, είναι κάποιες από αυτές είναι υποχρεωτικές που πρέπει να γίνουν ή μπορεί να επιλέξει; Ανάλογα;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: (μιλάει μακριά από το μικρόφωνο) Πρέπει να ανέβει σε μια κατηγορία.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πρέπει να ανέβει σε μια κατηγορία. Και σχετικά με τις εργασίες μας είπατε κα Υπουργέ ότι αφορά μια μόνωση σε σωλήνες, σκέπαστρα και ηλιακούς λέβητες. Ηλιακοί λέβητες εννοείτε….

Μ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ: Ηλιακοί συλλέκτες.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ηλιακούς συλλέκτες. Εννοείτε τέλος πάντων τους ηλιακούς θερμοσίφωνες; Αυτούς εννοείτε; Και ηλιακούς θερμοσίφωνες.

Ν. ΚΛΕΝΙΑΤΗΣ: Θα ήταν καλό πάντως να είχαμε φτάσει και σε ηλιακούς λέβητες.

Μ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ: Μακάρι.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Να ρωτήσω κάτι συμπληρωματικό; Δηλαδή αν εγώ έχω στο σόι μου ή στον φιλικό μου κύκλο 2 μηχανικούς οι οποίοι είναι ενεργειακοί επιθεωρητές, μπορώ να έχω 2 διαφορετικούς και να ελπίζω ότι δεν θα πέσω στο δείγμα για να με τσεκάρουν αν έχω κάνει τις εργασίες ή όχι.

Μ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ: Έχουμε άλλες ερωτήσεις για να ολοκληρώσουμε σιγά - σιγά;

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ήθελα να ρωτήσω παρακαλώ για δυο θέματα επικαιρότητας.

Γ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Μου επιτρέπετε; Γιατί εγώ τη θεώρησα λίγο αστεία την ερώτηση, χιουμοριστική. Να έχετε υπόψη σας ότι σε όλες τις περιπτώσεις θα υπάρχουν ποινές και κώδικες δεοντολογίας για τους μηχανικούς. Και στο Προεδρικό Διάταγμα των Επιθεωρητών που θα ελέγχονται προβλέπονται συγκεκριμένοι κανόνες λειτουργίας.

Μ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ: Αυτή η ερώτηση και εμάς μας προβληματίζει και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι θα υπάρξουν τέτοια προβλήματα. Ελπίζουμε ωστόσο, ότι οι αντιλήψεις έχουν αρχίσει να αλλάζουν και ότι οι ίδιοι οι μηχανικοί, που εντάσσονται μέσα σε ένα Μητρώο και παίρνουν Άδεια - και με δεδομένο ότι υπάρχουν πολύ σοβαρές ποινές στην περίπτωση που τους πιάσουν οι Επιθεωρητές Ενέργειας να παρανομούν - θα έχουμε ένα πρώτο βήμα μεγαλύτερης και καλύτερης αντιμετώπισης αυτών των ζητημάτων.

Και το ζητούμενο από όλους δεν είναι να αρχίσουμε να ανακαλύπτουμε πάλι τα παραθυρόφυλλα της νομοθεσίας. Νομίζω αυτή η εποχή έχει εκλείψει και πρέπει να εκλείψει.

Πρέπει να δούμε πώς όλοι μαζί, όλοι όσοι εμπλέκονται και επειδή όλοι έχουμε συμφέρον, να διασφαλίσουμε αυτή τη διαδικασία. Γιατί δεν είναι μόνο το πρόγραμμα αυτό που θα εφαρμόσουμε. Από τις αρχές του καλοκαιριού ξεκινάει η εφαρμογή, σε όλη την Ελλάδα της νέας νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων (για νέα και υφιστάμενα κτήρια).

Κ. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Να προσθέσω κάτι. Το είχα πει και τότε που είπαμε για τον ΚΕΝΑΚ. Η όλη διαδικασία βασίζεται πάρα πολύ στις δυνατότητες που έχουμε σήμερα από τα συστήματα πληροφορικής. Και αυτό μας εξασφαλίζει την αντικειμενικότητα σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό.

Και το λέω αυτό γιατί στο παράδειγμα που αναφέρατε οι Επιθεωρητές θα υποβάλουν κεντρικά τα στοιχεία τους όλα και θα είναι ελέγξιμα κεντρικά και ακόμα και από τρίτους. Άρα θα είναι πολύ δύσκολο να γίνει μια προσωπική, αν θέλετε θέλετε, συνεννόηση.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Επειδή μέχρι να «τρέξει» το πρόγραμμα δεν θα έχουμε ρεύμα αυτές τις μέρες λόγω της απεργίας της ΓΕΝΟΠ, ήθελα να ρωτήσω την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου αν σκοπεύει να παρέμβει με κάποιον τρόπο και δεύτερον επειδή υπήρξε και συνάντηση με τον Υπουργό Απασχόλησης για το θέμα του Ταμείου της ΔΕΗ, αν προτίθεται το Υπουργείο εδώ πέρα, επειδή τότε ο νόμος είχε υπογραφεί από αυτό το Υπουργείο, να κάνει κάτι.

Και ένα δεύτερο, αν η κυβέρνηση τελικά σκοπεύει σοβαρά ή βγαίνει περισσότερο προειδοποιητικά και με απειλές ή λεονταρισμούς να επιβάλει πλαφόν στις τιμές των καυσίμων. Ευχαριστώ.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κατ’ αρχήν για το πρώτο θέμα στο οποίο αναφερθήκατε, όλο το Σαββατοκύριακο ήμασταν μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών, είχαμε πολύ μεγάλες, μακρές συναντήσεις με τη ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ για να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση στο θέμα. Εξετάζουμε εναλλακτικές εξόδου από το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται. Είμαστε σε συνεννόηση και με το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης και επομένως υπάρχει απόλυτη σύμπνοια και συνεργασία και των τριών Υπουργείων. Για τΤο πλαφόν στις τιμές των καυσίμων είναι θέμα της κας Κατσέλη.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (μιλάει μακριά από το μικρόφωνο) Η ΡΑΕ …..

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν είναι μόνο θέμα της ΡΑΕ, είναι επίσης θέμα και της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Προφανώς και η ΡΑΕ θα γνωμοδοτήσει εφ' όσον χρειαστεί. να γνωμοδοτήσει, συνεδριάζει αύριο. Από κει και πέρα …..

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (μιλάει μακριά από το μικρόφωνο) Θα τα καταφέρει να….;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Η ΡΑΕ θα συνεδριάσει αύριο. Όπως ξέρετε και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα όπως ξέρετε έχει οριστεί και ο νέος Πρόεδρος της ΡΑΕ που σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, περιμένουμε και το τελικό ΦΕΚ για να μπορεί να συνεδριάσει. Περνάει αύριο η πρόταση από το Υπουργικό Συμβούλιο και από κει και πέρα είναι θέμα ημερών.

Κ. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: Τη ΡΑΕ τη συγκαλεί ελλείψει Προέδρου ο Α’ Αντιπρόεδρος και ελλείψει αυτού ο δεύτερος. Άρα δεν υπάρχει θέμα για να συνεδριάσει δεν υπάρχει πρόβλημα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (μιλάει μακριά από το μικρόφωνο)

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Σε συνεργασία και τα δυο Υπουργεία για το «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ».

Β. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗ («ΑΤΗΕΝS VOICE»): Είναι γνωστό ότι τα πιο ενεργοβόρα κτίρια είναι αυτά των ανθρώπων με χαμηλά εισοδήματα και αυτά βέβαια που μένουν μετανάστες.

Πώς μπορεί να προχωρήσει το πρόγραμμα εν μέσω οικονομικής κρίσης που κάποιος θα φοβάται ότι θα χάσει τη δουλειά του, οπότε προτιμά να πληρώνει κάτι παραπάνω για πετρέλαιο ή να μη βάλει και καθόλου πετρέλαιο αν δεν έχει, παρά να έχει την πίεση μας δόσης σε μια Τράπεζα; Και αυτά τα κτίρια που μένουν μετανάστες, τα ενοικιάζουν, υπάρχει κάποια πρόβλεψη να υπάρχει δέσμευση για να φτιαχτούν από τους ιδιοκτήτες;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κατ’ αρχήν δεν θα έχει να πληρώσει δόση δανείου σε Τράπεζα όπως είπαμε, θα πάει με το θέμα τηςστην απ' ευθείας επιχορήγησης. Κατανοώ απόλυτα το πρόβλημα το οποίο βάζετε.

Είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει συνέπειες και επεκτάσεις σε όλες τις δραστηριότητες μας και ιδιαίτερα για στους χαμηλόμισθους. Από κει και πέρα γι' αυτό είπαμε, γι' αυτό βάλαμε αυτό το κριτήριο, ώστε αυτοί που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα να έχουν μια απευθείας επιχορήγηση και να μην εμπλακούν καθόλου με όλο αυτό το θέμα των δανείωμε δάνειαν.

Για το θέμα των μεταναστών, αυτοί είναι ενοικιαστές. Οι ιδιοκτήτες είναι αυτοί που πρέπει να παρέμβουν. πράγματι είναι έτσι όπως είναι. Αυτοί είναι ενοικιαστές, οι ιδιοκτήτες πρέπει να παρέμβουν. Εκεί δεν μπορεί κανείς να τους υποχρεώσει και να τους πει ότι αυτό το πράγμα είναι υποχρεωτικό.

Αυτό που κρατώ από την ερώτηση σαςσας, και νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να το εξετάσουμε, είναι ότι υπάρχουν ενεργειακές ζώνες πολύ φτωχές, ειδικά και σε περιοχές της Αττικής, αλλά και αλλού, αλλά και σε άλλες περιοχές, που εκεί ίσως να έπρεπε να σκεφτούμε συνολικά προγράμματα αναπλάσεων με ενεργειακά κριτήρια. Ήδη υπάρχουν προγράμματα τα οποία ήδη γίνονται σε άλλες χώρες. Χρειάζονται χρήματα γι’ αυτά...
Παρ' όλα αυτά είναι στις προθέσεις μας και μελετάμε τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Αλλά σε καμία περίπτωση τέτοιου είδους παρεμβάσεις δεν εντάσσονται στο σημερινό πρόγραμμα το οποίο και ανακοινώσαμε.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: