7 Απρ 2010

Αεροφωτογραφίες: 117 μεταβολές σε αυθαίρετα στα καμένα

Την 1η Απριλίου παραδόθηκαν στην Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων του υπουργείου Περιβάλλοντος οι πρώτες αεροφωτογραφίες που ελήφθησαν στις 22 Φεβρουαρίου από το «Σύστημα Τηλεπισκόπησης Χαρτογράφησης».

Οι φωτογραφίες αφορούν τις περιοχές της βορειοανατολικής Αττικής, οι οποίες επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου του 2009.

Είχαν προηγηθεί αντίστοιχες αεροφωτογραφίσεις των ίδιων περιοχών στις 27 Αυγούστου.

Από τη σύγκριση διαπιστώθηκαν 117 μεταβολές που αφορούν αυθαίρετα κτίσματα ή αλλαγές που παρατηρήθηκαν στην επιφάνεια του εδάφους (εκχερσώσεις, εκσκαφές, κλπ).

Η διαδικασία αυτή, την οποία έχει αναλάβει η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., θα επαναλαμβάνεται σε μηνιαία βάση και τα αποτελέσματά της θα υποβάλλονται εντός των τριών πρώτων ημερών κάθε μήνα στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: