18 Απρ 2010

Η μόλυνση του Ασωπού φτάνει στις Βρυξέλλες !!

"Ενα από τα χειρότερα εγκλήματα κατά της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος βρίσκεται πλέον στο στόχαστρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου".

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ !!!!

Οι προσπάθειες τόσων χρόνων των ενεργών Πολιτών δικαιώνονται...

Το θέμα, που το έφερε για πρώτη φορά στις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Ινστιτούτο Τοπικής Αειφόρου Ανάπτυξης Οινοφύτων (ΙΤΑΠ) από τις αρχές του 2007 και αργότερα πάλι το ΙΤΑΠ με τους Οικολόγους Πράσινους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2009), φτάνει και στην Επιτροπή Αναφορών της ΕΕ !


"Παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας χαρακτηρίζει η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου την υπόθεση του μολυσμένου ποταμού"!

Ευχαριστούμε τον αγαπητό φίλο και συναγωνιστή, δικηγόρο Γιώργο Μπάλια, που μετέφερε τις εμπειρίες του από τη συλλογική δουλειά μέσα από το ΙΤΑΠ, στις υπηρεσίες του Δημάρχου ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ και τον μετέπεισε σε μια άλλη αντιμετώπιση του θέματος από αυτήν που είχε έως τις πρόσφατες εκλογές !!!!

Το κείμενο του δημοσιεύματος έχει ως εξής:  


"Η μόλυνση του Ασωπού, των υπόγειων υδάτων και εδαφών της ευρύτερης περιοχής με βαρέα μέταλλα θα απασχολήσει από εδώ και στο εξής τις υπηρεσίες του ευρωκοινοβουλίου, αφού η Επιτροπή Αναφορών συμπέρανε ότι υφίσταται ζήτημα παραβίασης της κοινοτικής νομοθεσίας. Ζήτησε για το λόγο αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διεξαγάγει προκαταρκτική έρευνα.

Είναι η πρώτη φορά που έχουμε απτή παρέμβαση ενός ευρωπαϊκού οργάνου, που κατά πάσα πιθανότητα θα καλέσει την ελληνική διοίκηση να πάρει ουσιαστικά μέτρα για την επίλυση ενός χρονίζοντος προβλήματος που σχετίζεται με τη δημόσια υγεία.

Πρέπει να τονισθεί ότι η Κομισιόν μέχρι σήμερα άφηνε στην άκρη το θέμα, παρά το γεγονός ότι έχει γίνει αρκετές φορές αποδέκτης ανάλογων καταγγελιών και ερωτήσεων.

«Η διάσταση των απόψεων μεταξύ των δυο οργάνων δείχνει πώς ένα θεσμικό όργανο όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λειτουργεί γραφειοκρατικά σε αντίθεση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που ως δημοκρατικός θεσμός έχει στρέψει την προσοχή του στα προβλήματα που απασχολούν τους λαούς της Ευρώπης» τονίζει ο Γιώργος Μπάλιας, διδάκτωρ νομικής και δικηγόρος του δήμου Οινοφύτων στη συγκεκριμένη υπόθεση.

Οπως σημειώνει, «αν το ευρωκοινοβούλιο κρίνει ότι η αντιμετώπιση του ζητήματος από την Κομισιόν δεν είναι η πρέπουσα ενδέχεται να προβεί σε διάφορες κινήσεις, μεταξύ των οποίων η προσφυγή στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης».

Η απρόσμενη τροπή ήρθε ύστερα από αναφορά του δήμου Οινοφύτων προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην οποία καταγγέλεται η ελληνική διοίκηση για «συστηματικές και αδιάλειπτες παραβιάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας» για τα εξής θέματα:

* Για την προστασία της πτηνοπανίδας της περιοχής (Οδηγία 79/409).

* Για να εμποδιστεί ή να περιοριστεί η εισαγωγή στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα των επικίνδυνων ουσιών (Οδηγία 2006/11).

* Για τη διάθεση των τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται από μονάδες της ευρύτερης περιοχής του Ασωπού (τύποι και ποσότητες αποβλήτων, χώροι προσωρινής και οριστικής αποθήκευσης και μέθοδοι επεξεργασίας), (Οδηγία 80/68).

* Για την ποιότητα του πόσιμου νερού, η οποία πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας (Οδηγίες 91/689 και 2006/12).

* Για την πρόληψη και αποκατάσταση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και εδαφών που έχουν ρυπανθεί από τις απορρίψεις τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων (Οδηγίες 2000/60 και 2004/35).

Ζήτημα δημόσιας υγείας

Η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου είναι ένα όργανο που δέχεται καταγγελίες από φυσικά και νομικά πρόσωπα. Απαξ και θεωρήσει τα θέματα που θίγονται «παραδεκτά» όπως έγινε στην καταγγελία του δήμου Οινοφύτων, γίνεται αποφασιστικό βήμα για ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

Μετά απ' αυτό είναι πολύ πιθανό να δούμε στα Οινόφυτα πραγματογνώμονες και ειδικούς επιστήμονες που θα διερευνούν τη βασιμότητα των καταγγελιών.

Τον περασμένο Ιανουάριο ο δήμος Οινοφύτων έκανε προσφυγή και προς το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), με την οποία ζητούσε αποκατάσταση των μολυσμένων υδάτων και εδαφών της περιοχής καθώς και τη λήψη μέτρων πρόληψης.

Δυο από τα κυριότερα σημεία της προσφυγής αξίωναν έλεγχο των βιομηχανιών σχετικά με την εφαρμογή βέλτιστων τεχνικών για την αντιμετώπιση της ρύπανσης καθώς και την ολοκλήρωση της διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων σε κεντρικό επίπεδο.

Ομως η προσφυγή προς το ΥΠΕΚΑ κατατέθηκε στις 14/1/2010 και επειδή, όπως καταγγέλεται, παρήλθε το προβλεπόμενο διάστημα τριών μηνών εντός του οποίου η διοίκηση όφειλε να δώσει απαντήσεις, ο δήμος κατέθεσε αίτηση ακυρώσεως στο ΣτΕ για την παράλειψη της διοίκησης."

---------------------------------------------------------------------------

ΕΥΤΥΧΩΣ που το ΥΠΕΚΑ δεν περίμενε το όψιμο ενδιαφέρον του Δημάρχου Οινοφύτων για να κινηθεί...

Από την πρώτη στιγμή της Κυβερνητικής αλλαγής το ΥΠΕΚΑ δήλωσε την επείγουσα προτεραιότητα που έχει το ζήτημα της ρύπανσης του Ασωπού και άρχισε αμέσως τις σχετικές ενέργειες.

Στις 8 Φεβρουαρίου η Υπουργός ΠΕΚΑ ανακοίνωσε στα Οινόφυτα ένα Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για τη Διαχείριση του Περιβαλλοντικού Κινδύνου στον Ασωπό και αρχές Απριλίου - 2 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ - ενημέρωσε σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης αυτού του Προγράμματος.

Όλο αυτό το διάστημα, το ΥΠΕΚΑ ήταν σε συνεχή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τη Βιομηχανία, τους Πολίτες, τη Τοπική Αυτοδιοίκηση, την ΕΥΔΑΠ, κλπ..., προκειμένου να διασφαλίσει την άριστη συνεργασία και κοινωνική συναίνεση για την αντιμετώπιση του θέματος και την υλοποίηση των μέτρων που εξήγγειλε.

Τη Δευτέρα, 19-04-10, η Υπουργός ΠΕΚΑ θα ανακοινώσει τις θεσμικές ρυθμίσεις που υπέγραψε για την αντιμετώπιση των βασικών ζητημάτων προτεραιότητας, καθώς και τον τρόπο που οι κάτοικοι της περιοχής θα έχουν ΠΡΟΣΒΑΣΗ σε ΑΣΦΑΛΕΣ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ.

Αύριο θα ενημερωθείτε για το σύνολο των πολύ σημαντικών ρυθμίσεων που υπέγραψε η Τίνα Μπιρμπίλη!

Οι αγώνες των Κατοίκων επιτέλους ΤΩΡΑ δικαιώνονται...
Με την Τίνα, τη Μαργαρίτα και τον Ανδρέα...

Και έπονται και οι άλλες σημαντικές δράσεις, που έχουν ανακοινωθεί στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Προγράμματος του ΥΠΕΚΑ για Ασωπό και όχι μόνο... και συμπληρώνουν ...

Πρωτοφανώς σύντομο χρονοδιάγραμμα, θα έλεγα... 

Σύντομα και στη Μεσσάπια !!!! Με έτοιμες λύσεις !!!!

7 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Οι υπηρεσίες του συναγωνιστή σας κ. δικηγόρου κοστίσαν στον τοξινομένο πολίτη των Οινοφύτων 26.000 εωρώ αν δεν κάνω λάθος.

Στο παρελθόν, είχατε κατηγορήσει την ΕΑΒ ότι μολύνει. Τώρα, Η ΕΑΒ μολύνει ΝΑΙ ή ΟΧΙ; είστε Ειδική Γραμματέας του Υπουργείου περιβάλοντος και πρέπει να ξέρετε.

Επίσης, και εσείς προσωπικά και το ΙΤΑΠ είχατε κατηγορήσει το Δήμο Οινοφύτων για έμμεση και άμεση συμμετοχή στη μόλυνση του ποταμού. Εάν οι κατηγορίες σας ήταν πραγματικές, θα εφαρμοστεί ή οδηγία ο ρυπαίνων πληρώνει για το Δήμο, τον οποίο ο συναγωνιστής σας κ. Μπάλιας υποστηρίζει; Εάν δεν ήταν, γιατί τις κάνατε;

Ξέρουμε ότι για σας είμαστε "κακόπιστοι", αλλά όπως και να φαντάζουν στα μάτια σας, τα ερωτήματα αυτά είναι σοβαρότατα. Εσείς επικαλείστε τη δράση των εν λόγω κυρίων, εσείς πρέπει να απαντήσετε.

Μαργαρίτα Καραβασίλη είπε...

Τόσα πολλά πήρε ;;;
Τότε έτσι εξηγείται γιατί έτρεξε να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Δήμαρχο...ενώ μέχρι πρότινος τις πρόσφερε στο ΙΤΑΠ!

Όσο για την ΕΑΒ και φυσικά ρυπαίνει... Σύντομα τα αποτελέσματα των ελέγχων των Επιθεωρητών.
Ωστόσο, η προσπάθειά μας είναι να την υποχρεώσουμε να ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΕΙ ...

Και αυτό θα γίνει άμεσα στη βάση και των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων που ανακοινώθηκαν σήμερα...

"Είχαμε" κατηγορήσει το Δήμαρχο Οινοφύτων κυρίως για την αδιαφορία του μπροστά στα γεγονότα (2007-2009). Σήμερα, δείχνει όψιμο ενδιαφέρον (γιαυτό και το σχετικό μου σχόλιο στην εν λόγω ανάρτηση...).

Ο ίδιος ο Δήμος δεν ήταν πηγή ρύπανσης και άρα δεν εμπίπτει στη νομοθεσία για την Περιβαλλοντική Ευθύνη.

Σοβαρότατα ερωτήματα, δεν αντιλέγω και σας ευχαριστώ που τα υποβάλετε...

Ανώνυμος είπε...

Σοβαρότατα τα ερωτήματα αλλά, με όλο το θάρος όχι και τόσο σοβαρές οι απαντήσεις σας...

1. Για το αν μολύνει/μόλυνε ο Δήμος: Εάν ένας απλός πολίτης όπως εγώ που παρακολουθεί το asoposos και το econews έχω πρόσβαση στην παρακάτω πληροφορία:

http://www.econews.gr/2009/10/19/asopos-river-pollution/

και εσείς σαν Ειδική Γραμματέας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος δεν την γνωρίζετε ή επιλέγετε να την αγνοήσετε, δράτε ενάντια στο δημόσιο συμφέρον και κάνετε επιλεκτική χρήση της αυστηρότητας και των νόμων.

2. Για την ΕΑΒ: Μου λέτε σαν Κυβερνητικό πρόσωπο ότι η ΕΑΒ μολύνει τα παιδιά μου και τα παιδιά των φίλων μου και την ΑΦΗΝΕΤΕ να λειτουργεί;;;;;; Σε αντίθεση με αυτά που λέγατε ΕΣΕΙΣ Η ΙΔΙΑ στο παρελθόν;;;;

3. Ο Δήμος Οινοφύτων και ο συνεργάτης σας δικηγόρος του σύρανε την Ελλάδα στους Ευρωπαικούς θεσμούς, όχι επειδή δεν ΠΡΑΞΑΤΕ, αλλά επειδή δεν ΑΠΑΝΤΗΣΑΤΕ σε αυτά που σας ρωτήσαν, αν κατάλαβα καλά... Και εσείς τον ευχαριστείτε;; Τον ευχαριστείτε επειδή πληρωνεται από τον τοξινομένο πολίτη των Οινοφύτων για να καταγγείλει "τον Ανδρέα, τη Μαργραρίτα και την Τίνα" στην Ευρωπαική ένωση επειδή δεν κάνετε καλά τη δουλειά σας;;;;;;;

4. Ναι, κάπου τόσα πήρε. Το είχε πάρει το μάτι μου σε κάποια τοπική εφημεριδα... Αν και δεν θυμάμαι το ακριβές ποσό. Μπορείτε και να τον ρωτήσετε η ίδια..

Ναι όντως σοβαρά τα ερωτήματα, αλλά σοβαρεύουν ακόμη περισσότερο με τις απαντήσεις που δίνετε.

Μαργαρίτα Καραβασίλη είπε...

Σοβαρότατα τα ερωτήματα. ΝΑΙ!

Και για το λόγο αυτό, με δεδομένο ότι δεν είναι δυνατό να δοθούν όλες οι απαντήσεις μέσω αυτού του ιστολογίου, (που σκοπό έχει την ενημέρωση και την επικοινωνία, αλλά δεν μπορεί να εξαντλεί όλα τα θέματα) ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ, φίλε Ανώνυμε, να γίνεις - επιτέλους - επώνυμος και με το θάρρος της γνώμης σου να έλθεις να συναντηθούμε από κοντά για να σου δώσω όλες τις απαντήσεις με την ανάλογη τεκμηρίωση...και όλη την πληροφόρηση!

Γιατί, αντιλαμβάνω ότι θέλεις να βοηθήσεις και μάλιστα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Και εμείς σε χρειαζόμαστε σ' αυτό το δύσκολο αγώνα.

Το τηλέφωνό μου είναι:
Γραφ. 210 6974707 & κινητό 6937 434697

Συνοπτικά σου απαντώ εδώ για να σου λυθούν οι απορίες:

1. Ο Βιολογικός Καθαρισμός του Δήμου Οινοφύτων έχει ελεγχθεί από Επιθεωρητές και έχει επανελεγχθεί. Επιβλήθηκαν πρόστιμα...
Με αυτή την έννοια ΝΑΙ, συνέβαλε και ο Δήμος στη ρύπανση της περιοχής, αλλά δεν ευθύνεται για το εξασθενές...

2. Από που βγάζεις το συμπέρασμα ότι, εγώ, σαν Ειδική Γραμματέας δρω ενάντια στο δημόσιο συμφέρον και κάνω επιλεκτική χρήση της αυστηρότητας και των νόμων;;
Μη ξεχνάς ότι τα προβλήματα θέλουν ολοκληρωμένη αντιμετώπιση και όχι αποκεφαλισμούς...

ΛΥΠΑΜΑΙ γιατί βγάζεις εύκολα συμπεράσματα και δεν σκέφτεσαι ότι μπορείς και να με αδικείς...

3. Για την ΕΑΒ σου λέω και πάλι ότι ΝΑΙ ρυπαίνει! Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τη κλείσουμε;;; Και 3.000 εργαζόμενοι τι θα γίνουν;;;

Το σημαντικό είναι ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ- ΚΑΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ - ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΕΙ!


4. Ο Δήμος Οινοφύτων και ο συνεργάτης ΤΟΥ (όχι δικός μου - ποτέ δεν ήτανε άλλωστε...και για το λόγο αυτό έκανα τα "ειρωνικά" σχόλια...) σύρανε την Ελλάδα στους Ευρωπαικούς θεσμούς για να ΑΣΚΗΣΟΥΝ ΠΙΕΣΗ και αυτό είναι θεμιτό... και συχνά χρήσιμο...

Και η αναφορά τους έγινε για τους χειρισμούς του θέματος σε όλη την πορεία, από το 2007 που εμφανίστηκε το εξασθενές έως σήμερα...στη βάση του Πορίσματος του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

Και εγώ φυσικά δεν τον ευχαρίστησα (τον ειρωνεύτηκα...αν έχεις προσέξει...) ωστόσο οι προσφυγές τέτοιου είδους χρήσιμες είναι για να ασχοληθεί πιο σοβαρά η ΕΕ για το μείζον αυτό ζήτημα, όπως οφείλει...

Ειδικά που σήμερα έχουμε και όλες τις απαντήσεις !!!!

Και επειδή είναι ακόμη πολλά τα σοβαρά ερωτήματα και πολλές οι απαντήσεις είσαι καλοδεχούμενος να έλθεις στο Γραφείο μου και να σου απαντήσω εφόλης της ύλης.

Εγώ δεν κρύβομαι, όπως βλέπεις πίσω από ανωνυμίες ή υπεκφυγές...

Ανώνυμος είπε...

tο παραμύθι με την ανωνυμία πρέπει να το σταματήσετε... στο κάτω κάτω δεν ρωτώ τίποτα που δεν πρέπει να είναι δημόσιο κτήμα, και δεν συκοφαντώ κανέναν.

Το μόνο που κάνω είναι να ζητώ μία συνέπεια λόγων και πράξεων. η λογοδότηση γι αυτή τη συνέπεια πρέπει και οφείλει να είναι δημόσια και όχι πίσω από κλειστές πόρτες.

1. Εγώ δεν σας είπα ότι ο δήμος μολύνει με εξασθενές. Είδη μόλυνσης φαντάζομαι υπάρχουν πολλά. Και η εταιρεία στη Λάρισα δεν μόλυνε με εξασθενές αν δεν κάνω λάθος. έτσι δεν είναι;

2. Άρα, το ο Δήμος δεν μολύνει που είπατε, δεν ισχύει με βάση ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΛΕΓΟΜΕΝΑ. Γι αυτό σας "κατηγορώ" για επιλεκτική εφαρμογή αυστηρότητας.

3. Η ΕΑΒ ρυπαίνει λοιπόν, πάλι με βάση τα δικά σας λεγόμενα, τα παιδιά μου, τους φίλους μου, την οικογένεια μου κτλ. Μπορώ λοιπόν να σας ρωτήσω πόσο κοστολογείτε αυτή τη μόλυνση και την επιβάρυνση στην υγεία τη δικιά μου και των φίλων μου; Εσείς η ίδια είχατε πει ότι αν μία εταιρεία δεν μπορεί να λειτουργεί σωστά, δεν πρέπει να λειτουργεί. ΠΟΤΕ αλλάξατε άποψη; ΠΟΤΕ αποφασίσατε ότι ένας, κατ'εσάς ρυπαντής, μπορεί να λειτουργεί αρκεί να πληρώνει; Αναφέρομαι σε εσάς προσωπικά.

4. Και εν πάσει περιπτώσει, γιατί η ΕΑΒ και η κάθε ΕΑΒ να μην συμμορφωθεί πρώτα και μετά να λειτουργήσει; Για να μη χαθούν θέσεις εργασίας; Ίσως, αλλά πρέπει τότε να μας πείτε σε τι διαφέρουν οι απόψεις σας από αυτές που εσείς η ίδια - και οι συνεργάτες σας - κατηγορούσατε στο παρελθόν.

Εκτιμώ το χρόνο που δαπανήσετε στις απαντήσεις σας, αλλά εάν εσείς σαν κυβερνητικό - πλέον - πρόσωπο θέλετε να επικεντρωθείτε στα περί ανωνυμίας και να κάνετε παράθεση εξηγήσεων κατ'ιδίαν και όχι δημόσια - όπως πιστεύω ότι οφείλετε - στα ερωτήματα αυτά, τότε απλά έχουμε διαφορετικές απόψεις...

Ίσως φαντάζω γραφικός. Αλλά εγώ δεν ψήφισα μεγάλο κόμμα για μία θεσούλα στο δημόσιο.. ψήφισα κάτι τύπους που με κάνανε να πιστέψω σε κάτι διαφορετικό και που τώρα το βλέπω να καταρρέει. Ανώνυμα ψήφισα, ανώνυμα κάνω τη διερεύνηση της ορθότητας της ψήφου μου. Γραφικό; Ίσως, αλλά έτσι είναι.

Χαιρετώ και δεν επανέρχομαι. Τα ερώτήματα τα έκανα τόσο σε εσάς όσο και σε κάποιους "συνοδοιπόρους" σας.

Προς τιμήν σας, εσείς και ο γιάννης ο Ζαμπετάκης, απαντήσατε, άσχετα με το αν για εμένα προσωπικά οι απαντήσεις σας σας εξέθεσαν και τους δύο. Ο κ. Παντέλογλου, ακόμα δεν απαντησε για το τι έκανε τα απόβλητά του όταν δούλευε σαν Γενικός Διευθυντής σε βιομηχανία της περιοχής Οινοφύτων εδώ και 30 χρόνια – με βάση ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΛΩΣΗ.

Ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του.
Με εκτίμηση,
ΧΜ

Μαργαρίτα Καραβασίλη είπε...

1. Όλα είναι δημόσιο κτήμα, ακόμη και το όνομα των ερωτώντων...

2. Η Πολιτεία λογοδοτεί στους Πολίτες, ανώνυμους και επώνυμους και αποδεικνύει τη συνέπεια λόγων και πράξεων...όπως έχεις διαπιστώσει από τις μέχρι τώρα απαντήσεις μου σε όλα τα ερωτήματά σου...

3. Οι πόρτες του Γραφείου μου είναι πάντα ανοικτές σε όλους και οι συζητήσεις που γίνονται εκεί είναι δημόσιες και αναγκαίες...

4. Για όλα τα υπόλοιπα ερωτήματά σου έχουν δοθεί οι απαντήσεις και θα σου γίνουν πιο ξεκάθαρες αν μελετήσεις τις ανακοινώσεις του ΥΠΕΚΑ για ΑΣΩΠΟ, (19-04-10) και κυρίως αν έχεις λίγη ακόμη υπομονή για να τις δεις να υλοποιούνται !

5. Όπως γνωρίζεις εγώ δεν ανήκω στην τάξη των πολιτικών εξ επαγγέλματος, αλλά μάλλον σε αυτή των "γραφικών" ονειροπόλων, ενεργών πολιτών ... Και ποτέ μου δεν ψήφισα μεγάλα κόμματα προς αναζήτηση κάποιας θέσης... Υπηρέτησα 29 χρόνια ως δημόσιος λειτουργός και εξακολουθώ να παραμένω...

Ψήφισα και εγώ "κάτι τύπους που με κάνανε να πιστέψω σε κάτι διαφορετικό" και τώρα αυτό το διαφορετικό προσπαθώ να κάνω πραγματικότητα !!!!

Μαργαρίτα Καραβασίλη

Basiliki είπε...

ώστε έτσι έχουν τα πράγματα;
και εμείς εδώ στον Άγιο θωμά έχουμε μπερδευτεί τόσο που δεν γνωρίζουμε ποιον να εμπιστευθούμε!!!

Η αλήθεια είναι ότι ο θάνατος στον Άγιο Θωμά έχει μοναδικό αίτιο τον Καρκίνο.
Ποια να είναι άραγε η πρωτογεννής αιτία;