16 Μαΐ 2010

Σύσκεψη με θέμα την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη

Την Παρασκευή, 14 Μαίου, πραγματοποιήθηκε Σύσκεψη στα Γραφεία της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ, με θέμα την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη, σχετικά με την πρόληψη και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς (Π.Δ. 148/2009).
  
Η Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε υπό την Προεδρία της Ειδικής Γραμματέως Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κα Μαργαρίτα Καραβασίλη και συμμετείχαν:

εκ μέρους:

- της Ένωσης Ασφαλιστών η κα Αντωνάκη, Γεν. Δ/ντρια και η κα Φαράντου νομικός

- του ΣΕΒ οι κ.κ.  Ξανθούλης και Βασιλόπουλος

- της UNEP FI: οι κ.κ. Τσολακίδης και Παπαγεωργίου,

- της ΕΠΕΙΑ οι κυρίες Καρδάση και Συκιώτη

- της Terranova οι κ.κ. Σπανός & Κωνσταντινόπουλος

- του Υπ. Ναυτιλίας ο κ. Νομικός, Σύμβουλος

- του ΥΠΕΚΑ ο κ. Βίττης, Σύμβουλος της Υπουργού ΠΕΚΑ, ο κ. Κουρμούσης, Σύμβουλος του Υφυπουργού κ. Μωραϊτη, η κα Πουλή, Ειδική Σύμβουλος της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης και υπηρεσιακοί παράγοντες (κα Κρητικού, κα Ραυτοπούλου),

- της ΕΥΕΠ η κα Δρούζα Επιθεωρήτρια Περιβάλλοντος της Γενικής Επιθεώρησης και ο κ. Χατζηδάκης, Ειδικός Σύμβουλος.

Η Ειδική Γραμματέας παρουσίασε το περιεχόμενο της σχετικής νομοθεσίας, με την οποία τίθεται σε εφαρμογή η αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει", δεδομένου ότι ο ρυπαίνων είναι πλέον ΚΑΙ οικονομικά υπεύθυνος για το κόστος των μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς και ανέφερε ότι σύντομα συγκροτείται η Αρμόδια Αρχή, που υπάγεται στην Ειδική Γραμματεία: Πρόκειται για το Αυτόνομο Συντονιστικό Γραφείο για την Αποκατάσταση της Περιβαλλοντικής Ζημιάς (ΣΥΓΑΠΕΖ) καθώς και Συντονιστική Γνωμοδοτική Επιτροπή, ενώ σε κάθε Περιφέρεια δημιουργούνται αντίστοιχες Περιφερειακές Γνωμοδοτικές Επιτροπές.

Τόνισε τη σημασία του αυτόνομου ρόλου της Αρμόδιας Αρχής για τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης, καθώς και την ανάγκη ισχυροποίησης της υφιστάμενης σχετικής  νομοθεσίας, παράλληλα με την ισχυροποίηση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και αναφέρθηκε στις ρυθμίσεις που ετοιμάζει το ΥΠΕΚΑ σχετικά.

Ανέφερε ότι αντικείμενο της Σύσκεψης είναι ειδικότερα η προετοιμασία της έκδοσης δύο ΚΥΑ, που προβλέπονται από το άρθρο 14 του σχετικού Π. Δ. σχετικά με την ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ υπαγωγή των δραστηριοτήτων του πεδίου εφαρμογής του σε σύστημα ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, μία ΚΥΑ σχετικά με το χρονοδιάγραμμα υπαγωγής κατηγοριών δραστηριοτήτων και δεύτερη ΚΥΑ για το ύψος του ποσού ασφάλειας.

Ο εκπρόσωπος του ΣΕΒ ανέφερε ότι το Π.Δ. 148 δεν καλύπτει επαρκώς την ενσωμάτωση της σχετικής οδηγίας και απαιτείται κατάρτιση νομοσχεδίου. Παράλληλα τόνισε την ύπαρξη γνωμοδότησης του ΣτΕ περί αντισυνταγματικότητας της διάταξης σχετικά με την υποχρέωση χρηματοοικονομικής ασφάλειας.Η Ειδική Γραμματέας συμφώνησε με την ανάγκη ισχυροποίησης της σχετικής νομοθεσίας ωστόσο τόνισε ότι αυτό μπορεί να γίνει αργότερα, παράλληλα με τα πρώτα αποτελέσματα από την εφαρμογή του σχετικού Π.Δ. 148. Όσο για το ζήτημα της υποχρέωσης υπαγωγής των δραστηριοτήτων σε σύστημα χρηματοοικονομικής ασφάλειας τόνισε ότι ήδη αρκετές οδηγίες της ΕΕ που έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο επιβάλλουν ήδη υποχρέωση ασφάλειας, συστήματα χρηματοοικονομικών εγγυήσεων ή/και ιδιωτική ασφάλιση, όπως συμβαίνει, π.χ. με την οδηγία για τα επικίνδυνα απόβλητα του 2006... 

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών ανέφεραν την ανάγκη τεκμηρίωσης του "ρίσκου" που πρέπει να υπολογίζουν για τη διαμόρφωση κατάλληλων ασφαλιστικών "πακέτων", δεδομένης της έλλειψης εμπειρίας σε ζητήματα υπολογισμού του κόστους της αποκατάστασης εδαφών, επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και βιοποικιλότητας, καθώς και την ανάγκη γνώσης της κατάστασης του περιβάλλοντος.  

Η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης ανέφερε την ανάγκη εκπόνησης εξειδικευμένων αναλογιστικών μελετών σχετικά με τον καθορισμό των ποσών ασφάλισης για κατηγορίες δραστηριοτήτων σε σχέση με την εν δυνάμει περιβαλλοντική ζημιά από τυχόν συμβάν ή/και από ατύχημα.

Αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος και αποφασίστηκε να ολοκληρωθεί ο κύκλος επαφών με ασφαλιστές εταιρείες, που έχουν ήδη ετοιμάσει συμβόλαια για περιβαλλοντική ευθύνη, και με άλλους εμπλεκόμενους και να υποβληθούν εγγράφως οι απόψεις και προτάσεις σχετικά, καθώς και υποστηρικτικές μελέτες και να προωθηθεί η σύνταξη των σχετικών ΚΥΑ, παράλληλα με την τροποποίηση - ισχυροποίηση του Π.Δ για την Περιβαλλοντική Ευθύνη.

Η Ειδική Γραμματεία θα συγκεντρώσει, σταδιακά, κάθε χρήσιμο στοιχείο, ώστε να ενημερώσει την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών και θα προτείνει άμεσα ένα πλαίσιο χρηματοοικονομικών μέσων που θα τεθεί σε διαβούλευση.  
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: