19 Μαΐ 2010

Σε ισχύ ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων


Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τομέα (ΚΕΝΑΚ) με έναρξη ισχύος τρεις (3) μήνες από την έκδοσή της.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΚΥΑ ΣΤΟ ΦΕΚ 407 Β' 09-04-2010


Δεν υπάρχουν σχόλια: