28 Μαΐ 2010

Μεσσαπία, Λάρυμνα και ανάμεσά τους η ΛΑΡΚΟ...


ΜΕΣΣΑΠΙΑ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ: ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΑΣΩΠΟΣ ;;;


Όταν κοινοποιήθηκε στην ΕΥΕΠ τον Ιούνιο του 2009 ο εντοπισμός του εξασθενούς χρωμίου στο τοπικό διαμέρισμα της Καστέλλας του Δήμου Μεσσαπίων, κλιμάκιο των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος μετέβη, στις 06-06-2009, στην περιοχή και πραγματοποίησε δειγματοληψίες νερού, σε ιδιωτικές γεωτρήσεις και πηγάδια της περιοχής. Από τις εργαστηριακές αναλύσεις των δειγμάτων διαπιστώθηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις ολικού και εξασθενούς χρωμίου σε αρδευτικά πηγάδια.

Ειδικότερα μετρήθηκαν σε δείγματα αρδευτικών νερών οι παρακάτω συγκεντρώσεις :

108,7 μg/l Cr total ---------- 108,1 μg/l Cr+6
106,3 μg/l Cr total ---------- 105,6 μg/l Cr+6

Σημειώνεται επίσης ότι, σε νέες δειγματοληψίες στην εν λόγω περιοχή από το Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστήμιου Αθηνών τον Νοέμβριο του 2009, μετρήθηκαν σημαντικά υψηλότερες συγκεντρώσεις ολικού και εξασθενούς χρωμίου.

Ειδικότερα σε αρδευτικό πηγάδι στη θέση Κουλουριάδα Ψαχνών μετρήθηκε συγκέντρωση:

360 μg/l Cr total ---------- 360 μg/l Cr+6

Σε αρδευτικό φρέαρ στην περιοχή Καστέλλα μετρήθηκε συγκέντρωση:

105 μg/l Cr total ---------- 104 μg/l Cr+6

Στο Κάμπο Πολιτικών μετρήθηκε συγκέντρωση:

86 μg/l Cr total ---------- 83 μg/l Cr+6
70 μg/l Cr total ---------- 64 μg/l Cr+6

Σε φρέαρ αρδευτικό - υδρευτικό μετρήθηκε συγκέντρωση:

75 μg/l Cr total ---------- 62 μg/l Cr+6

Από τα ανωτέρω αποτελέσματα που καταδεικνύουν, παρουσία του εξασθενούς χρωμίου σε ποσοστό >90% του ολικού, συνάγεται ότι, αυτή συνδέεται με ανθρωπογενείς δραστηριότητες και επιδεινώνεται πιθανότατα από την ανεξέλεγκτη, παράνομη, απόρριψη βιομηχανικών αποβλήτων, γεγονός που ενισχύεται και με την επικρατούσα κατάσταση στην περιοχή, λαμβανομένου υπόψη ότι:

Στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μεσσαπίων αλλά και στον Νομό Ευβοίας γενικότερα, διατίθενται ανεξέλεγκτα κάθε είδους βιομηχανικά απόβλητα επικίνδυνα και μη (υγρά & στερεά).


Ειδικότερα παράνομες απορρίψεις επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων έχουν εντοπισθεί:

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ:

Σε δασική έκταση στην θέση Πύργος του Δ.Δ.Τριάδος, στην θέση Μπαλιμπάρι- Κουστουρή του Τοπικού Διαμερίσματος Ψαχνών.

Στην θέση Γούρνα του Δ.Δ. Καμαρίτσας, έχουν απορριφθεί δεκάδες bigs- bags τα οποία περιέχουν επικίνδυνα απόβλητα θερμικής επεξεργασίας αλουμινίου. Η ποσότητα των ανωτέρω στερεών αποβλήτων για τις περιοχές αυτές σήμερα εκτιμάται άνω των 300 τόνων (σημειώνουμε ότι, η αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας στο παρελθόν έχει προβεί στην απομάκρυνση περίπου 86 τόνων).

Σε δασική περιοχή των ορίων Ψαχνών - Καστέλλας, όπου εκεί έχουν απορριφθεί σπασμένα ελλενίτ (αμιαντοτσιμέντο).

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ:

Στην θέση Κουτσουρή σε ανοιχτή χωματοδεξαμενή, η οποία χρησιμοποιείται σαν αποδέκτης υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου, όπου διαπιστώθηκε και απόρριψη επικίνδυνων υγρών αποβλήτων. Από την χημική εξέταση του υγρού δείγματος μετρήθηκαν υψηλές συγκεντρώσεις σε βαρέα μέταλλα:

CN-: 540 μg/lt,

Pb: 170 μg/lt,

Ni: 2230 μg/lt,

Fe: 42800 μg/lt,

Cr: 465 μg/lt,

Zn: 1800 μg/lt.

Η διαπιστωθείσα σύνθεση παραπέμπει σε υγρά απόβλητα μεταλλουργικών διεργασιών.

Στην θέση Μνήμα Κατή Ριτσώνας του Δ..Δ Βαθέως όπου διαμορφώνονται νέοι χώροι (χωματοδεξαμενές & lagoons) ανεξέλεγκτης διάθεσης υγρών και στερεών αποβλήτων. Από την χημική εξέταση υγρού δείγματος που ελήφθη από την χωματοδεξαμενή αυτής της περιοχής, μετρήθηκαν υψηλές συγκεντρώσεις σε βαρέα μέταλλα και υψηλό οργανικό φορτίο:

Fe: 2184 μg/lt,

Ni: 906 μg/lt,

Zn: 912 μg/lt,

Gu: 4400 μg/lt &

C.O.D. 2600 mg/lt .

Η σύνθεση του αποβλήτου αυτού παραπέμπει πιθανότατα σε υγρά απόβλητα δραστηριοτήτων επιμεταλλώσεων.

Επίσης υγρά βιομηχανικά απόβλητα πιθανότατα δραστηριοτήτων που δεν λειτουργούν πλέον, συμμετέχουν όμως στην γενικότερη ρύπανση της περιοχής, έχουν εντοπιστεί:

Στην περιοχή της Γοργοεπηκόου, (κτηνοτροφικά απόβλητα προερχόμενα από κλειστό χοιροτροφείο).

Στο Δήμο Διρφύων (διαρροές καταλοίπων πετρελαιοειδών, προερχόμενα από εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας.

Από τα στοιχεία που διαβιβάζουν/κοινοποιούν οι αρμόδιες υπηρεσίες στην ΕΥΕΠ, συνάγεται ότι στον Νομό Ευβοίας, παρατηρείται συχνά -και σε νέες θέσεις- ανεξέλεγκτη διάθεση παντός είδους αποβλήτων (βιομηχανικών, κτηνοτροφικών, αστικών).

Σημειώνεται επίσης ότι, στην εν λόγω περιοχή απαντώνται κύρια αγροτικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες.... ΛΙΓΟΥΣ ΜΟΛΙΣ ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ... ΥΠΕΚΑ

Το ζήτημα της ρύπανσης της Κεντρικής Εύβοιας (Μεσσαπία) έχει τεθεί στις βασικές προτεραιότητες του ΥΠΕΚΑ υπό το συντονισμό της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης που προετοιμάζει ένα Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Κινδύνου με κύριο άξονα την επίλυση του ζητήματος ασφαλού,ς πόσιμου νερού για τους κατοίκους.

Οι πρώτες επισκέψεις στην περιοχή συνέβαλαν στη συγκέντρωση χρήσιμων πληροφοριών και δειγμάτων προς ανάλυση (δειγματοληψίες) και αναμένονται τα πρώτα συμπεράσματα σε συνδυασμό με συμπεράσματα που έχουν προκύψει από σημαντικές γεωλογικές και υδρογεωλογικές μελέτες για την περιοχή.

Παράλληλα η ΕΥΔΑΠ έχει αναλάβει την εξεύρεση λύσεων για την ασφαλή υδροδότηση των περιοχών που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόλημα.

Το ΥΠΕΚΑ συνεργάζεται με το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με σκοπό ασφαλή γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα.

Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος τόσο στο πλαίσιο του προγραμματισμού της όσο και κατόπιν καταγγελιών συνεχίζει και διενεργεί ελέγχους σε εγκαταστάσεις και δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Ευβοίας για τον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων, η ΕΥΕΠ εισηγείται αρμοδίως την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, και αποστέλλει τον φάκελο της υπόθεσης στον αρμόδιο εισαγγελέα για την απόδοση ποινικών ευθυνών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του Ν.2947/2008.

Η ΕΥΕΠ εκτιμά ότι για απαντηθεί ασφαλώς η προέλευση της καταγεγραμμένης ρύπανσης και να ταυτοποιηθούν οι ρυπαντές απαιτείται:

1. Επισταμένη μελέτη της συνεισφοράς τόσο των εξορυκτικών δραστηριοτήτων όσο και των μεταλλουργικών δραστηριοτήτων της περιοχής και των όμορων περιοχών: Ασωπού, Ανατολικής Αττικής & Δυτικής Αττικής, η οποία διενεργείται...

2. Επιτήρηση των ανεξέλεγκτων απορρίψεων από τα αρμόδια Αστυνομικά Τμήματα.

Η ΕΥΕΠ, προγραμματίζει εντατικότερους ελέγχους στη περιοχή και προς τούτο έχει συντονίσει και εξασφαλίσει συνεργασία αρμοδίων αρχών για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της παράνομης διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων.

ΛΑΡΚΟ - ΛΑΡΥΜΝΑ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ

Η ΕΥΕΠ διενεργεί περιβαλλοντικούς ελέγχους στο σύνολο της δραστηριότητας της ΛΑΡΚΟ με σκοπό τη συμμόρφωση της δραστηριότητας στις σύγχρονες απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε όλο τον κύκο της παραγωγικής της διαδικασίας.

Τα αποτελέσματα θα είναι λεπτομερή και θα ανακοινωθούν άμεσα.

Στη βάση αυτή θα ενημερώσουμε όλους τους εμπλεκόμενους και την τοπική κοινωνία και θα ανακοινωθούν και τα μέτρα του ΥΠΕΚΑ, που θα υλοποιηθούν στην περιοχή...

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Για τα μαύρα βουναλάκια ακριβώς έξω από τα Ναυπηγεία Χαλκίδας γιατί δεν έχει γίνει ακόμα τίποτα? Αυτά και αν είναι τοξικά απόβλητα! Το πρόβλημα στην Εύβοια είναι εντονότατο. Μήπως πρέπει να ανοίξουν οι λογαριασμοί των αρμοδίων που κάνουν ή δεν κάνουν έλεγχο?

Δημήτρης.