9 Αυγ 2010

Ο “τσιγγανομαχαλάς” στο Καρνάγιο της ΡΟΔΟΥ θέτει σε άμεσο κίνδυνο την δημόσια υγεία!

Την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και τήρησης των νόμων στην περίπτωση αυθαίρετης δραστηριότητας των αθίγγανων στο νέο λιμάνι της Ρόδου (Καρνάγιο) ζήτησε με επιστολή της προς τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ Βασ. Μπρακουμάτσο η Ειδική Γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ Μαργαρίτα Καραβασίλη.


Η επιστολή ακολούθησε την από 19-07-2010 έκθεση ελέγχου των επιθεωρητών στο Καρνάγιο ενώ η κ Καραβασίλη τηρεί αποστάσεις από τον (ψευδή) ισχυρισμό των αθίγγανων που έχουν αναπτύξει δραστηριότητα εμπορίας και καύσης στην περιοχή ότι ο χώρος τους έχει εκμισθωθεί από το Δήμο Ροδίων!!

Εν πάση περιπτώσει στην επιστολή της κ Καραβασίλη αναφέρονται τα εξής:

"Στις 15 Ιουνίου του 2010 πραγματοποιήθηκε από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) έκτακτος μερικός έλεγχος τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε δραστηριότητα που βρίσκεται στο νέο λιμάνι της Ρόδου και ειδικότερα σε χώρο συλλογής, εμπορίας και διάθεσης παλαιών αυτοκινήτων (Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής), μεταλλικών εξαρτημάτων (σκραπ) και άλλων αντικειμένων, μεταξύ των οποίων και επικινδύνων αποβλήτων.

Με την παραπάνω σχετική Έκθεση Ελέγχου της ΕΥΕΠ - η οποία σας έχει αποσταλεί - διαπιστώνονται και τεκμηριώνονται επιστημονικά και φωτογραφικά, εξαιρετικά σοβαρές περιβαλλοντικές παραβάσεις, που ενέχουν υψηλό κίνδυνο για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

Κατόπιν αυτού παρακαλώ να συντονίσετε τις απαραίτητες ενέργειες επιλαμβανόμενος προσωπικά του ιδιαίτερα σημαντικού αυτού ζητήματος, που δεν τιμά το νησί της Ρόδου, αλλά και τις αρμόδιες Αρχές, καλώντας τις συναρμόδιες Υπηρεσίες της Ν.Α Δωδεκανήσου να συνεργαστούν μαζί σας, προκειμένου να δοθεί η πλέον ενδεικνυόμενη λύση.

Ειδικότερα κρίνονται απολύτως αναγκαία :

1. Να απομακρυνθεί, το ταχύτερο δυνατό, η εν λόγω παράνομη και επικίνδυνη για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία δραστηριότητα και να προωθηθούν ενέργειές σας για τη σταδιακή αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς, σύμφωνα με το Π.Δ 148/2009 για την Περιβαλλοντική Ευθύνη, κατανέμοντας το κόστος αποκατάστασης στους υπευθύνους, τόσο στον εκπρόσωπο της δραστηριότητας, όσο και στο Δήμο Ροδίων, εφόσον διαπιστωθεί ότι εκμισθώνει τον συγκεκριμένο χώρο για την εν λόγω δραστηριότητα επί 25ετία.

2. Να προωθηθούν άμεσα μέτρα, σε συνεργασία με την Κτηματική Υπηρεσία και την Κτηματική Εταιρία Δωδεκανήσου, για την οργάνωση εναλλακτικής στέγασης των Ρομά, σε κατάλληλους χώρους, που θα λαμβάνουν υπόψη τη διασφάλιση της σωματικής και ψυχολογικής τους ακεραιότητας, σε εφαρμογή της εθνικής & κοινοτικής νομοθεσίας και των διεθνών προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα (και σύμφωνα με την με ΑΠ ΓΠ/23641/2003 (ΦΕΚ 973/Β/15-07-2003) «Τροποποίηση της Α5/696/25.4.83 Υγειονομικής Διάταξης, για την οργανωμένη εγκατάσταση πλανοδίων» και άλλες τυχόν ισχύουσες διατάξεις).

3 .Να ληφθούν μέτρα παρακολούθησης και δημοσιοποίησης της ποιότητας των εδαφών, των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, κλπ., ιδιαίτερα όσον αφορά στην παρουσία διοξινών και άλλων επικίνδυνων για το περιβάλλον και την υγεία ουσιών.

Σημειώνω ότι τα ευρήματα στο Καρνάγιο της Ρόδου κατέδειξαν μια απαράδεκτη και επικίνδυνη κατάσταση περιβαλλοντικής και διοικητικής παραβατικότητας, γνωστής από πολλού στις αρμόδιες Αρχές, δεδομένου ότι σε μεγάλη έκταση, στο νέο λιμάνι της Ρόδου, που φέρεται να εκμισθώνει ο Δήμος Ροδίων σε κοινότητα ΡΟΜΑ, απορρίπτονται αυθαίρετα επί 25 χρόνια στερεά απόβλητα ειδικού τύπου ακόμη και επικίνδυνα (λάστιχα, στρώματα, οικιακές συσκευές, μεταλλικά εξαρτήματα κι αντικείμενα, έπιπλα, μεταλλικά βαρέλια, μπαταρίες αυτοκινήτων, μπάζα κλπ, καθώς και παλαιά αυτοκίνητα και φορτηγά ψυγείων), χωρίς καμία προφύλαξη. Τα απόβλητα αυτά εκμεταλλεύονται ΡΟΜΑ αθίγγανοι, οι οποίοι ζουν εντός του χώρου αυτού σε άθλιες και ανθυγιεινές συνθήκες.

Όπως παραδέχτηκε εκπρόσωπος της, η «επιχείρηση» συλλέγει και εκμεταλλεύεται το υλικό, που κατόπιν διαθέτει στην Αθήνα (σε σκραπατζίδικα του Ασπρόπυργου), συνήθως χωρίς παραστατικά και παράλληλα, καθ' όλο το χρονικό αυτό διάστημα προβαίνει στην καύση καλωδίων και άλλων υλικών προκειμένου να εξάγει καθαρό χαλκό. Η ως άνω δράσεις προκαλούν τη συνεχή εκπομπή επικίνδυνων αερίων και κυρίως διοξινών προκαλώντας σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αλλά και κίνδυνο για τη Δημόσια Υγεία. Η ρύπανση αυτή, όπως έχουν καταδείξει πρόσφατες μετρήσεις και αναλύσεις σε γάλα όπου βρέθηκαν διοξίνες πέραν του επιτρεπτού ορίου (σύμφωνα με δηλώσεις του Νομάρχη Δωδεκανήσου μετά από πόρισμα του οικείου Εισαγγελέα), έχει περάσει στη διατροφική αλυσίδα.

Παράλληλα, η δραστηριότητα δεν διαθέτει καμία από τις απαιτούμενες άδειες (περιβαλλοντική αδειοδότηση, άδεια προσωρινής αποθήκευσης στερεών απορριμμάτων, άδεια προσωρινής αποθήκευσης των παλαιών αυτοκινήτων, που εμπίπτουν στη νομοθεσία οχημάτων στο τέλος του χρόνου ζωής τους, αλλά και των μεταχειρισμένων μπαταριών αυτοκινήτων (συσσωρευτών μολύβδου-οξέος), τα οποία μάλιστα κατατάσσονται στα επικίνδυνα απόβλητα, ενώ δεν έχει συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής τους, ούτε και με σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσσωρευτών (μπαταριών)".

Δεν υπάρχουν σχόλια: