7 Οκτ 2010

Μόνο με ενεργειακά πιστοποιητικά οι πωλήσεις ακινήτων από τις αρχές του 2011

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης θα απαιτείται από τις 9 Ιανουαρίου 2011 για κάθε πώληση ή μίσθωση ακινήτου με βάση το νέο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) που τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου.


Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος, για την έκδοση οικοδομικής άδειας σε κτίρια νέα ή υφιστάμενα που ανακαινίζονται ριζικά, άνω των πενήντα (50) τ.μ., είναι υποχρεωτική από την 1η Οκτωβρίου 2010, η υποβολή στις πολεοδομικές υπηρεσίες της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου.

Τα κτίρια πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης ώστε να εντάσσονται τουλάχιστον στην Β' ενεργειακή κατηγορία και μετά την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών θα εκδίδεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης από τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές που εντάσσονται σε σχετικό Μητρώο.

Για την εκπόνηση της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης και την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης απαιτείται η χρήση λογισμικού, καθώς επίσης και Τεχνικών Οδηγιών του ΤΕΕ, που διατίθενται ήδη ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του ΤΕΕ:

(http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak).

Σύντομα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ παράδειγμα Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης με σχετικές οδηγίες για την εκπόνησή της, καθώς και οδηγίες ελέγχου προς τις πολεοδομικές υπηρεσίες.

Το κόστος έκδοσης των ενεργειακών πιστοποιητικών, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) διαμορφώνεται ως εξής:

1. Για κατοικίες

- Για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών, όταν η επιθεώρηση αφορά στο σύνολο του κτιρίου η αμοιβή καθορίζεται σε ένα 1 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας με ελάχιστη τα 200 ευρώ.

- Για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών, όταν η επιθεώρηση αφορά σε τμήμα κτιρίου (ξεχωριστή ιδιοκτησία), 2 ευρώ ανά τ.μ. με ελάχιστη τα 150 ευρώ.

- Για μονοκατοικίες 1,5 ευρώ ανά τ.μ. με ελάχιστη τα 200 ευρώ.

2.Για κτίρια ή τμήματα κτιρίων όλων των χρήσεων εκτός κατοικίας

- Έως 1.000 τ.μ., η αμοιβή καθορίζεται σε 2,5 ευρώ ανά τ.μ. με ελάχιστη τα 300 ευρώ.

- Άνω των 1.000 τ.μ., 2,5 ευρώ ανά τ.μ. για τα πρώτα 1.000 τ.μ. και 1,5 ευρώ ανά τ.μ. για τα υπολειπόμενα τετρ. μέτρα.

- Όλες οι παραπάνω αμοιβές επιβαρύνονται με ΦΠΑ (23%).

Δεν υπάρχουν σχόλια: