18 Δεκ 2010

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Η μεταλλευτική δραστηριότητα στη Χαλκιδική δημιουργεί έντονα και αντικρουόμενα συναισθήματα στην τοπική κοινωνία και δικαίως !Οι αντιδράσεις εστιάζονται στις επιπτώσεις της δραστηριότητας στο περιβάλλον, λόγω και της αρνητικής ή και τραυματικής εμπειρίας των κατοίκων από την μακροχρόνια εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της περιοχής των Μεταλλείων Κασσάνδρας και τις πληγές που έχει αφήσει.

Παράλληλα, έκδηλη είναι και η αγωνία τους για τη διατήρηση και αύξηση των θέσεων εργασίας, που συνδέεται με τη συνέχιση της λειτουργίας της δραστηριότητας,  δεδομένου ότι εδώ και πολλά χρόνια δεν έχει υλοποιηθεί κανένα αναπτυξιακό σχέδιο στην περιοχή.

Το «πράσινο» φως : Ένα ιστορικό

Η Κυβέρνηση της Ν.Δ. πρόλαβε, λίγο πριν «αποχωρήσει», να δώσει το «πράσινο» φως στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, που είχε υποβληθεί από την εταιρεία το 2006 (στο πλαίσιο υποχρέωσής της που απορρέει από τη σύμβαση μεταβίβασης του Ν.3220/2004), με μια θετική γνωμοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (α.π. 144824/24.09.09) που περιλαμβάνει:

• τη συνέχιση – μέχρι την εξόφληση του κοιτάσματος, – της λειτουργίας του μεταλλείου Μαύρων Πετρών και –για περιορισμένο χρόνο- την λειτουργία του εργοστασίου εμπλουτισμού στο Στρατώνι με τη δημιουργία νέων αντίστοιχων εγκαταστάσεων στο Καρακόλι,

• την επαναλειτουργία των μεταλλείων Ολυμπιάδας και –για περιορισμένο χρόνο- του εργοστασίου εμπλουτισμού, αλλά και τη δημιουργία νέας μονάδας μεταλλουργίας χρυσού στην περιοχή του Μαντέμ Λάκκου. και

• την ανάπτυξη νέου μεταλλείου χαλκού-χρυσού με εργοστάσιο εμπλουτισμού στις Σκουριές.

Μόλις το αντιλήφθηκε η Υπουργός ΠΕΚΑ ζήτησε από την Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας να συντονίσει τις ενέργειες με πρωταρχικό σκοπό τη διερεύνηση όλων των πτυχών του θέματος και κυρίως της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος, τις περιβαλλοντικές ζημιές που έχουν συμβεί στην περιοχή από την μακροχρόνια μεταλλευτική εκμετάκκευση και βεβαίως και τυχόν μελλοντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την σχεδιαζόμενη επέκταση των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων. 

Από τις αρχές Μαρτίου η Ειδική Γραμματέας συναντήθηκε, αρχικά στην Αθήνα, με ομάδες ενεργών πολιτών και περιβαλλοντικών συλλόγων και οργανώσεων της Χαλκιδικής (Ενεργοί Πολίτες, Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων, κλπ.) και συγκέντρωσε απόψεις, στοιχεία, εξέτασε υπομνήματα και μελέτες και δόθηκε εντολή στους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του Τομέα Βορείου Ελλάδας της ΕΥΕΠ να προβούν σε σχετικές έρευνες και μελέτες.

Το Μάιο 2010 οι Επιθεωρητές διενήργησαν αυτοψίες, ελέγχους, δειγματοληψίες και ξεκίνησε ένας ουσιαστικός διάλογος με επιστήμονες του ΙΓΜΕ, του ΕΜΠ και ΑΠΘ και άλλων φορέων, αλλά και με  τους φορείς των ΟΤΑ και εν γένει με την Κοινωνία των Πολιτών.

Ο διάλογος εντάθηκαν στις αρχές Σεπτεμβρίου 2010 κατά την τριήμερη επίσκεψη της Ειδικής Γραμματέως στη Χαλκιδική, όπου συναντήθηκε και συνομίλησε με το Νομάρχη και τους Δημάρχους της περιοχής, με εκπροσώπους του Εργατικού Κέντρου και της Συνομοσπονδίας των Εργαζομένων στα Μεταλλεία, με τις Νομαρχιακές Επιτροπές των Πολιτικών Κομμάτων, με τους Βουλευτές του Νομού, καθώς και με ομάδες Πολιτών και κατέγραψε τις ανησυχίες που εγγείρει η ενδεχόμενη υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, αλλά και τις προσδοκίες.

Από την αρχή το ΥΠΕΚΑ διατύπωσε ρητά τη δέσμευσή του να προχωρήσει σε μια ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση για να συζητηθούν και διερευνηθούν όλες οι πτυχές του θέματος και να παρουσιαστούν οι απόψεις, τόσο των Πολιτών και των Κοινωνικών Φορέων, όσο και επιστημόνων και ειδικών, κατά την πορεία της οποίας θα συμμετέχει και η ίδια η Υπουργός ΠΕΚΑ.

Οι στόχοι και δεσμεύσεις του ΥΠΕΚΑ συνοψίζονται στην επίτευξη μιας προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ Πολιτείας, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κοινωνίας των Πολιτών και της Εταιρείας για την υλοποίηση της δραστηριότητας κατά τρόπο περιβαλλοντικά, κοινωνικά, και αναπτυξιακά αποδεκτό με χρήση των πλέον βέλτιστων τεχνικών, μεταξύ των οποίων τεχνικών που θα υποκαθιστούν τη χρήση κυανίου.

Εν τω μεταξύ οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και ερευνών τους και λαμβάνοντας υπόψη τους τα αποτελέσματα κατέγραψαν τα περιβαλλοντικά προβλήματα και έδωσαν οδηγίες - κατευθύνσεις στον επενδυτή για βελτίωση – τροποποίηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που είχε ήδη συνταχθεί για το έργο, οι οποίες συνοψίζονται σε ένα Non Paper, με αποτέλεσμα η ΜΠΕ να ενσωματώσει πολύ περισσότερα στοιχεία ανάλυσης και τεκμηρίωσης της υφιστάμενης κατάστασης, από τα συνήθη προαπαιτούμενα, να εκπονηθούν όλες οι αναγκαίες μελέτες, που συνήθως εκπονούνται μετά την έκδοση των ΑΕΠΟ, να υποβληθούν εναλλακτικές προτάσεις για όλα τα προτεινόμενα έργα και τις τεχνολογίες, αρχής γενομένης από την ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΛΥΣΗ. Η ΜΠΕ υποβλήθηκε στην αδειδοτούσα αρχή προκειμένου να ελεγεί ως πτρος το διαδικαστικό και τεχνικό μέρος.

Ειδικότερα τονίστηκε ότι το ΥΠΕΚΑ επιδιώκει:

• Εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την υλοποίηση του έργου.

• Ανάληψη δράσεων για την αποκατάσταση της υφιστάμενης περιβαλλοντικής ζημιάς πριν την έναρξη της υλοποίησης του έργου με σκοπό την ελαχιστοποίηση ή/και αναίρεση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη μακροχρόνια λειτουργία των μεταλλείων, με στόχο την απόδοση ενός καλύτερου περιβάλλοντος στην τοπική κοινωνία. Δηλαδή, άμεση εκκίνηση των δράσεων αποκατάστασης που έπρεπε ήδη να είχαν υλοποιηθεί, σύμφωνα με τις προηγούμενες ΑΕΠΟ και την υλοποίηση των νέων δράσεων αποκατάστασης, κατά το δυνατόν παράλληλα και ανάλογα με την εξέλιξη των έργων εκμετάλλευσης, δεδομένου ότι ο νέος σχεδιασμός επιτρέπει τον σχεδιασμό περισσότερο δομικών αντιμετωπίσεων..

• Ανάληψη μέτρων πρόληψης και σταδιακής αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς από τις νέες δραστηριότητες, που θα αποφασισθούν, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των έργων και την ολοκλήρωση αυτών έως και την μετα-μεταλλευτική εποχή.

• Δέσμευση για τη δημιουργία και διατήρηση των προβλεπόμενων θέσεων εργασίας (περίπου 1500 άμεσα εργαζόμενοι και 5000 έμμεσα, σήμερα απασχολούνται 350), καθώς και την προάσπιση του κριτηρίου της εντοπιότητας..

• Απόδοση σημαντικού μέρους των πραγματικών κερδών από την εκμετάλλευση των μεταλλευτικών πόρων στην τοπική κοινωνία, με τη μορφή συγκεκριμένων έργων και δράσεων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

• Θέσπιση αποτελεσματικού και αξιόπιστου μηχανισμού παρακολούθησης και ελέγχου της λειτουργίας της δραστηριότητας με θεματοφύλακα την Τοπική Κοινωνία.

• Προστασία, αποκατάσταση και διαχείριση των επιφανειακών και υπογείων νερών κατά ορθολογικό και βιώσιμο τρόπο, σύμφωνα με τις αρχές του Π.Δ. 51/07 (Οδηγία 2000/60/ΕΚ για τα νερά).

• Διαχείριση όλων των αποβλήτων της εξορυκτικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τις αρχές της κείμενης νομοθεσίας. Θέσπιση αυστηρών προδιαγραφών ασφαλείας για τους νέους χώρους απόθεσης αποβλήτων και διεξοδική διερεύνηση της επικινδυνότητας όλων των υλικών.

• Αποκλεισμό χρήσης τεχνολογίας κυανιούχων ενώσεων στη μεταλλουργία χρυσού και άλλων μετάλλων, σύμφωνα και με την πρόταση της εταιρείας για χρήση πυρομεταλλουργικής μεθόδου.

• Σχεδιασμό των έργων προστασίας του περιβάλλοντος για ακόμη δυσμενέστερα ακραία σενάρια, δεδομένης της επιδείνωσης των ακραίων καιρικών φαινομένων και των κλιματικών αλλαγών, αλλά και της έντονης σεισμικότητας της περιοχής.


Στο πλαίσιο αυτό και μετά τη διαβίβαση της ΜΠΕ του εν λόγω επενδυτικού σχεδίου από την αρμόδια Υηηρεσία του ΥΠΕΚΑ προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο για γνωμοδότηση, λίγο πριν τις εκλογές, ορισμένοι Δήμαρχοι της περιοχής αντέδρασαν κυρίως ως προς τη χρονική στιγμή της αποστολής της Μελέτης (λίγες ημέρες πριν τις εκλογές) και το ΥΠΕΚΑ εξέδωσε αμέσως Ανακοίνωση (2.11.2010) στην οποία η Υπουργός επεσήμανε ότι η γνωμοδότηση δεν είναι παρά ένα «τυπικό» στοιχείο του φακέλου που κρίνεται σε υπηρεσιακό επίπεδο και διαβεβαίωσε ότι θα τηρηθούν όλες οι δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν, σχετικά με τη διενέργεια διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης ΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ προκειμένου να διαμορωθούν από κοινού οι βέλτιστες λύσεις.

Η έναρξη της Δημόσιας Διαβούλευσης πραγματοποιήθηκε στον Πολύγυρο της Χαλκιδικής, στις 26.11.2010, και το ΥΠΕΚΑ ενημέρωσε, αφενός για τις προθέσεις του επί του επενδυτικού σχδεδίου, αφετέρου επί των αρχών και προϋποθέσεων που έχουν τεθεί στον επενδυτή, ενώ εκπρόσωποι της εταιρείας και μελετητές παρουσιάσαν συνοπτικά τις προτάσεις της ΜΠΕ.

Ορισμένα από τα σημεία που υπογραμμίστηκαν κατά τη διάρκεια της πρώτης συζήτησης επί της ΜΠΕ, τόσο από το ΥΠΕΚΑ, όσο και από τους εκπροσώπους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης είναι:

Αναγνωρίστηκε ότι η προτεινόμενη μεταλλευτική δραστηριότητα δημιουργεί έντονα και αντικρουόμενα συναισθήματα στην τοπική κοινωνία λόγω της ανησυχίας της για τυχόν επιπτώσεις της δραστηριότητας στο περιβάλλον, αλλά και της ανάγκης της για τοπική ανάπτυξη και εξασφάλιση νέων θέσεων εργασίας.

• Επισημάνθηκε ότι η επένδυση μπορεί να συνεισφέρει στον ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιοχής, όπως εκφράζεται από το πρόσφατα εγκριθέν Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και τις κατευθύνσεις του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου, αναλαμβάνοντας παράλληλες δράσεις για την κατά το δυνατόν αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς, τόσο αυτής που οφείλεται στην κατά το παρελθόν μεταλλευτική δραστηριότητα, όσο και αυτής που θα προκληθεί από τις νέες δραστηριότητες.

• Τονίστηκε ότι η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου θα είναι δυνατή, εφόσον η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου θα πραγματοποιείται με τις ελάχιστες επιπτώσεις στο περιβάλλον, θα ευνοεί τη βιώσιμη ανάπτυξη της τοπικής και εθνικής οικονομίας, και θα επιστρέφει μέρος των κερδών στην ίδια την περιοχή για την απόδοση μιας οικονομικής και κοινωνικής αναβάθμισης και ενός καλύτερου περιβάλλοντος κατά την διάρκεια ζωής της επένδυσης αλλά και κατά την μετα-μεταλλευτική περίοδο.

Δυστυχώς στην πρώτη αυτή Δημόσια Διαβούλευση απέφυγαν να συμμετέχουν εκπρόσωποι των Δήμων Σταγείρων-Ακάνθου και Μεγάλης Παναγιάς, οι οποίοι προτίμησαν να οργανώσουν αντι-συγκεντρώσεις απλής διαμαρτυρίας.


ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η πληροφόριση των κατοίκων, αλλά ακόμη και των φορέων για το αντικείμενο, τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί αλλά και τις πιθανές επιτπώσεις και οφέλη από την υλοποίηση ενός συνολικού επενδυτικού σχεδίου στην περιοχή προέρχεται αποκλειστικά είτε από ορισμένες μικρές ομάδες πολιτών που ασχολούνται χρόνια με το θέμα, είτε από τους βουλευτές και τους εκπροσώπους των ΟΤΑ, που δεν γνωρίζουν βέβαια όλα τα στοιχεία, είτε από την εταιρεία.

Αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρό έλλειμμα πληροφόρησης, αλλά και παραπληροφόρηση, που βρίσκει έδαφος στους πλέον ευάλωτους πολίτες.

Το ζήτημα αυτό αποτελεί μεγάλο εμπόδιο στη διαμόρφωση ενός θετικού κλίματος για την εξέλιξη ανοικτών συζητήσεων με εποικοδομητικό διάλογο, δεδομένου ότι η άγνοια όλων των πτυχών του θέματος καθιστά τους πολίτες απολύτως εξαρτώμενους από τις κυρίαρχες απόψεις, που εκφέρουν ορισμένες μεμονωμένες ομάδες που διακινούν την πληροφορία κατά βούληση και βέβαια ο ίδιος ο επενδυτής ! Έτσι πρυτανεύει η λογική του «μαύρο – άσπρο»!

Οι Τοπικοί Άρχοντες δεν προσπάθησαν να συμβάλλουν, τόσα χρόνια, σε μια ουσιαστική ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής, με αποτέλεσμα το μεγάλο ποσοστό των κατοίκων να είναι έρμαιο «επιρροών» από τη μία ή την άλλη πλευρά και δεν αγωνίστηκαν να προωθήσουν κανένα αναπτυξιακό ή άλλο έργο κλίμακας που να παρέχει όραμα και προοπτικές, μη δίνοντας έτσι καμία εναλλακτική διέξοδο στους νέους που ζητούν εργασία στον τόπο της καταγωγής τους, παρά μόνο την μεταλλευτική δραστηριότητα.

Κύριο ζήτημα που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι το γεγονός ότι η έλλειψη ενημέρωσης καθιστά τελικά τους πολίτες ανενεργούς και αδύναμους να συμμετέχουν στον όποιο πολιτισμένο, τεκμηριωμένο και δημοκρατικό διάλογο. Έτσι επικρατεί η λογική των «κραυγών» που οδηγεί στο φανατισμό, στον πλήρη αποπροσανατολισμό και στην ισοπέδωση, φαινόμενα επικίνδυνα που υπονομεύουν τη δημοκρατία !

Και το όλο θέμα ανάγεται σε τραγωδία, όταν η όποια επιλογή ανάπτυξης της περιοχής δεν είναι παρά ο ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ !

ΝΑΙ ! Οι Πολίτες πρέπει να πληροφορηθούν !

Το ερώτημα είναι εάν οι ίδιοι το θέλουν πραγματικά ...

Και εάν αυτοί που οφείλουν να ενημερώνουν θέλουν πραγματικά να το κάνουν...

Η πρακτική που εφαρμόζεται, χρόνια τώρα, στην περιοχή έχει δείξει ότι οι «κάποιοι» προτιμούν τη χειραγώγηση έναντι της ενημέρωσης και αυτό γιατί η ενημέρωση κάνει τον Πολίτη πιο δυνατό... κάνει τον Πολίτη ενεργό... και αυτό είναι για τους «καποιους» εξαιρετικά παρακινδυνευμένο !

«Κάποιοι» εξακολουθούν να κρατούν τους Πολίτες ομήρους των δικών τους ενδιαφερόντων και συμφερόντων για να κρατάνε οι ίδιοι την «μπάλα»... και να καθορίζουν, μόνοι τους, τους κανόνες του παιχνιδιού, έχοντας όμηρο και τον επενδυτή στις όποιες απαιτήσεις τους...

Και αυτή τη φορά έρχεται το ΥΠΕΚΑ για να χαλάσει τη «μαγιονέζα» αυτών των «κάποιων» !

Παίζει καθαρή «μπάλα» βάζοντας όρους και ξεκάθαρους κανόνες ανατρέποντας το άθλιο παιγνίδι που «κάποιοι» είναι συνηθισμένοι να παίζουν σε βάρος του δημόσιου συμφέροντος και συχνά, δυστυχώς, στο όνομα της προστασίας του περιβάλλοντος.

Και το ΥΠΕΚΑ δεν παζαρεύει τίποτα – διαπραγματεύεται σκληρά χρησιμοποιώντας κάθε έντιμο εργαλείο για να αποκομίσει τα περισσότερα και καλύτερα οφέλη για τον Πολίτη.

Η εξουσία σήμερα, όπως εκφράζεται τουλάχιστον από το ΥΠΕΚΑ στην συγκεκριμένη περίπτωση, δεν παζαρεύει το «νοίκι» κανενός γιατί δεν είναι ιδιοκτήτης, αλλά ως εξουσιοδοτημένος διαχειριστής απαιτεί να λαμβάνει τα οφειλόμενα ...

Όσο για το «διαμέρισμα» (φυσικοί πόροι) ιδιοκτήτης είναι ολόκληρος ο Ελληνικός λαός και σε αυτόν πρέπει να αποδίδεται το ανάλογο τίμημα !

Το ΥΠΕΚΑ ξεκίνησε το διάλογο με έναν – έναν χωριστά, για να τον συνεχίσει με όλους μαζί. Αφετηρία ένα συγκεκριμμένο πρόγραμμα επένδυσης με δεδομένες προτάσεις και εναλλακτικές λύσεις και κυρίως μια αναπτυξιακή προοπτική που αν τεθούν οι ορθοί όροι και προϋποθέσεις μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα οφέλιμη στην τοπική και εθνική ανάπτυξη με όρους αειφορίας...

Ξεκίνησε τη Δημόσια Διαβούλευση παρέχοντας αρχικά πλήρη πληροφόρηση για τα σχέδια του επενδυτή ξεκαθαρίζοντας την ίδια στιγμή τους σφικτούς όρους και δεσμεύσεις που του θέτει...

Θα τη συνεχίσει από ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΒΑΣΗ αναδεικνύοντας όλα τα υπαρκτά περιβαλλοντικά και άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή. Ενημερώνοντας και απαντώντας πάνω σε κάθε απορία που θα εκφραστεί από τους πολίτες και τους φορείς, αξιολογώντας τις τεχνικές και άλλες προτάσεις της ΜΠΕ, ακυρώνοντας, τροποποιώντας, βελτιώνοντας ή και προσθέτοντας όλα τα αναγκαία στοιχεία που θα υποδειχθούν, έως ότου διασφαλισθεί υψηλή προστασία του περιβάλλοντος, αειφόρος οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή !

Δεν υπάρχουν περιορισμοί, αποκλεισμοί ή προθεσμίες. Το ζήτημα είναι ανοικτό. Η δημόσια διαβούλευση δεν έχει ημερομηνία λήξης, παρά αυτή που θα υποδειχθεί στην πράξη από την πορεία των συζητήσεων που θα πραγματοποιηθούν, καταρχήν, σε τέσερεις (4) διημερίδες τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2011 ...

Το ΥΠΕΚΑ «τόλμησε» να ξεκινήσει μια Δημόσια Διαβούλευση στη Χαλκιδική – και αυτό για πρώτη φορά – γνωρίζοντας καλά το «κλίμα» που επικρατεί στην περιοχή, τα αδιέξοδα που θα της δημιουργήσουν οι «κάποιοι»... και τις επιθέσεις που θα δεχθεί, οι οποίες μάλιστα προσωποποιούνται στο πρόσωπο της Ειδικής Γραμματέως... «Τόλμησε» να πει σε όλους ανοικτά ότι δεν υπάρχει κανένα «τετελεσμένο»: Η όποια γνωμοδότηση δεν είναι παρά ένα «τυπικό» έγγραφο που θα συμπεριληφθεί στο φάκελο της υπόθεσης και θα εξετασθεί μαζί με πολλές άλλες.

Το ΥΠΕΚΑ «τόλμησε»να μιλήσει ανοικτά στον Πολύγυρο και να τα βάλει με τους ανθρώπους της εταιρείας που είχαν το θράσος να στήσουν και face control στην είσοδο σχίζοντας τις λίστες των ονομάτων και των αριθμών ταυτοτήτων που συγκέντρωναν...

Το ΥΠΕΚΑ άνοιξε τις πόρτες του Επιμελητηρίου στον Πολύγυρο και απομάκρυνε τους φύλακες-αστυνομικούς....Το ΥΠΕΚΑ τα έβαλε με τους προβοκάτορες που εμπόδιζαν τους Οικολόγους Πράσινους να μιλήσουν...

Το ΥΠΕΚΑ θα «τολμήσει» να το κάνει για πολλές-πολλές ακόμη συνεδριάσεις στην Ιερισσό, στην Μεγάλη Παναγιά, στην Ολυμπιάδα και στο Στρατώνι...

Και ανοικτά, δημοκρατικά και με διαφάνεια θα κατοχυρώσει πλήρως την αξιοπιστία της διαδικασίας και το δικαίωμα στην ίση συμμετοχή στο διάλογο. .

Και τολμάει γιατί καλά γνωρίζει το πρόβλημα, γιατί πέρασε πολλές ημέρες περπατώντας στο βουνό, στους τόπους των εξορύξεων, στο Στρατώνι, στα τέλματα της Ολυμπιάδας, στις στοές στο Μαντεμ Λάκκο και στη Στρατωνίκη, στις Σκουριές... και όχι μόνο...Μαργαρίτα Καραβασίλη13 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

. ΝΑΙ ! Οι Πολίτες πρέπει να πληροφορηθούν" ! αλλά όχι να προ-απο-φασίζουν ... άλλοι !!!!

nikos είπε...

δλδ.η χρόνια απαξίωση της Β. Χαλκιδικής του ζωικόυ κεφαλαίου , εργατικό ,γη, νερό .. τώρα με μια διαβούλευση στημένοι.. πρόκειται να σας ικανοποίηση κύρια Μαργαρίτα.. μετά λέτε για "ανάπτυξη και πρόοδο" .. οξύμωρο .. μοιάζει με χαρτομάντιλο μιας χρήσης

Yannis Zabetakis είπε...

μπράβο! πολύ θετική η κίνηση και η πρωτοβουλία σου!

σχετικό κείμενό μου

που μακάρι να αποδειχθεί λανθασμένα απαισιόδοξο

http://www.zabetakis.net/?p=2994

Ανώνυμος είπε...

Πληροφόρηση από ποιους;
Σίγουρα ΟΧΙ ΜΌΝΟ από μισθωμένους της εταιρείας!

Μαργαρίτα Καραβασίλη είπε...

Προς όλους τους φίλους, "επώνυμους" και "ανώνυμους" :

ΝΑΙ ! Οι Πολίτες πρέπει να πληροφορηθούν" !

Γιατί μόνο έτσι θα γνωρίζουν τεκμηριωμένα και με ακρίβεια ποιο ακριβώς είναι το διακύβευμα, ποιοά τα οφέλη ή οι συνέπειες, κάτι που εδώ και μήνες κάνει το ΥΠΕΚΑ συνομιλώντας με όλους τους εκπροσώπους της Τοπικής Κοινωνίας, ώστε να κατανοήσει τις θέσεις και απόψεις της, να εντοπίσει τα κρίσιμα ζητήματα, να σχεδιάσει μια ολοκληρωμένη ανάπτυξη για τον τόπο...

Θα περίμενε κανείς για ένα τόσο σοβαρό θέμα ανάλογες κινήσεις να έχουν ξεκινήσει βασικά με πρωτοβουλία των Τοπικών Αρχόντων της περιοχής, οι οποίοι προτίμησαν να "παίξουν" πάνω στο θέμα (ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της εκλογικής περιόδου) με βασικό μέλημα ποιος θα πάρει τον Δήμο Αριστοτέλη...

Ωστόσο, το συνεχίζει το ΥΠΕΚΑ, βήμα-βήμα, με μια δημόσια διαβούλευση, που απευθύνεται σε όλους, που μπορεί να προσφέρει πολλές δειξόδους και προοπτικές...

Όσο για την "προ-απόφαση", για αυτή είναι αρμόδια και απολύτως υπεύθυνη η Πολιτεία (κεντρική και τοπική εξουσία), λαμβάνοντας την κυρίαρχη άποψη της πλειοψηφίας...

Και αυτή αφορά μόνο στο καταρχήν ναι ή στο όχι σε μια επένδυση προκειμένου, στη συνέχεια, να γίνουν οι απαραίτητες μελέτες και να συνεκτιμηθούν όλοι οι παράγοντες και να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις.

Η χρόνια απαξίωση της Β. Χαλκιδικής μάλλον οφείλεται στις μικροπολιτικές σκοπιμότητες που πρυτάνευσαν τόσα χρόνια ...

Και, γιατί κανείς δε φρόντισε να αγωνισθεί για να γίνουν άλλα έργα με αναπτυξιακή προοπτική στην περιοχή, ώστε να της έχει δοθεί ένα παρόν και ένα μέλλον, ανεξάρτητα από τη μεταλλευτική δραστηριότητα ;

Μαρία Καδόγλου είπε...

Αγαπητή Μαργαρίτα, η ενημέρωση γίνεται ΠΡΙΝ να γνωμοδοτήσουν οι πολίτες και τα όργανά τους, ΟΧΙ ΜΕΤΑ!! Πού ακούστηκε αυτό το πράγμα; Διαβούλευση, υποτίθεται "από μηδενική βάση", αλλά με ειλημμένη την απόφαση ότι η επένδυση θα γίνει και με θετική γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου!!!

Αν το χαρτί του Νομαρχιακού είναι απλώς μια "τυπικότητα" γιατί τέτοια σπουδή να το πάρετε ΤΩΡΑ, με όλες αυτές τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας;

Γιατί δεν περιμένετε να ολοκληρωθεί η ενημέρωση και η διαβουλευση και μετά να γνωμοδοτήσουν τα αιρετά όργανα των πολιτών, όπως είναι και το ΛΟΓΙΚΟ και το ΝΟΜΙΜΟ;

Όλα τα υπόλοιπα είναι ανάξια σχολιασμού. Είναι τουλάχιστον ανάρμοστο να αποκαλείς "κάποιους" αυτούς που διαφώνησαν με αυτή τη γελοία διαδικασία και μάλιστα να τους αποδίδεις και συμφέροντα!

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητή Μαργαρίτα,

Η αλήθεια πονάει και δυστυχώς αυτοί που θέλουν να αποκαλούνται "ενεργοί πολίτες" και "ευαισθητοποιημένοι" δεν ανέχονται τον διάλογο. Είναι οι ίδιοι πολίτες που αφού έσπειραν τρομολαγνικά σενάρια καταστροφής χρησιμοποιώντας και τους γυρολόγους λεκτορίσκους κατά περίπτωση, για να ενισχύσουν το επιστημονικό τους υπόβαθρο, έρχονται σήμερα να αρνηθούν τον διάλογο, γιατί προφανώς γνωρίζουν ότι όλα τα επιχειρήματα τους χτίστηκαν στην άμμο.

Είναι οι ίδιοι που περιπαικτικά διέδιδαν ότι θα γίνει διαβούλευση για την διαβούλευση, ένας ατέρμονας διάλογος, ώστε στο τέλος να μην γίνει απολύτως τίποτα.

Είναι αυτοί που προεκλογικά επέλεξαν να διχάσουν την τοπική κοινωνία με κόκκινες γραμμές και για να πετύχουν τους στόχους να αλλάζουν ιδεολογικά στρατόπεδα εν μία νυκτί...

Είναι αυτοί που προσπάθησαν να οικειοποιηθούν την γνωριμία τους μαζί σου, για να επιβάλλουν με το έτσι θέλω τις απόψεις τους, αδιαφορώντας για τις πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Είναι αυτοί που θεωρούν ότι εκφράζουν την τοπική κοινωνία εάν και η τοπική κοινωνία τους αποδοκίμασε στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές μην εκλέγοντας τους στα τοπικά αυτοδιοικητικά όργανα.

Αγαπητή Μαργαρίτα,

Προχώρα την διαβούλευση και να ξέρεις ότι η εργατιά είναι με το μέρος σου και θα σε στηρίξει. Εμείς δεν έχουμε άλλη μοίρα στον ήλιο εκτός από αυτό, το δύσκολο και επικίνδυνο επάγγελμα.

Και μία συμβουλή... Μην βασίζεις την εκτίμησή σου για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή από τα σχόλια στα διάφορα blogs. Είναι οι ίδιοι και ίδιοι, που μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού, που κάνουν τις αναρτήσεις.

Ανώνυμος είπε...

Ωραίο κείμενο θέσεων από την κ. Καραβασίλη .
Ωραία και τεκμηριωμένη μελέτη από την Ελληνικός Χρυσός .
Πολύ ενδιαφέρον από τους κατοίκους και
πολύ " γκρίζο τοπίο " και ουσιαστική πηγή αντίδρασης για τους αντίθετους στην κατασκευή του εργοστάσιου χρυσού (ΣΚΟΥΡΙΕΣ ) στα μέρη μας (χάριν συντομίας οικολόγους , κάτι το οποίο και φυσικά δεν το ασπάζομαι με το τρόπο που προσπαθούν κάποιοι να οριοθετήσουν τον όρο στην συγκεκριμένη περίπτωση )

Άρα τι πιο δημοκρατικό κυρία Καραβασίλη και πιο άμεσο από ένα ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ .

Νομίζω ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Χαλκιδικής και οι υπάλληλοι των Δήμων θα συμβάλλουν στο να πετύχει . Τότε και μόνο τότε θα ξέρουμε πραγματικά τι θέλει η τοπική κοινωνία του Δήμου Αριστοτέλη .

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΘΑΡΟ ΚΑΙ ΤΙΜΙΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ .

Με ένα και μόνο ένα ερώτημα :
NAI η ΟΧΙ στην ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΧΡΥΣΟΥ .

Ρίμπας Αθ. Αστέριος
www.palaiochori.com

Ανώνυμος είπε...

κυρια καραβασιλη,

καποιοι αποκαλουν τους εργαζομενους κλεφτες,τεμπελιδες και αμορφοτους!θελω να τονισω οτι ολοι οι εργαζομενοι ειναι οι μονοι που πληρωνουν το κρατους και με το παραπανω!ολοι αυτοι οι ελευθεροι επαγγελματιες βγαζουν 50000 και δηλωνουν 10000 ευρω!οχι και εχω σπουδασει ,και αγαπαω τον τοπο μου,και δεν θελω να ξαναδω το χωριο να ερημονει!ναι να πληροφορηθουμε!εσεις ομως πρεπει να παρετε την αποφαση σαν κρατος και οχι να χωριζεται στα δυο κοινωνιες για επιστημονικα θεματα.εσεις να αναλαβεται την ευθυνη και οχι ο κατοικος του καθε χωριου!θελουμε τη επενδυση.θελουμε εργασια.θελουμε ομως και το περιβαλλον,μην ριχνεται σε εμας το μπαλακι με τις διαβουλευσεις!!!!!

Ανώνυμος είπε...

Ενα μεγαλο μπραβο!Αυτο σας αξιζει!Ειναι η καλυτερη ενημερωση που εχω διαβασει!Τα πιο λεπτομερη και τεκμηριωμενα λογια που εχουν υπωθει στο διαδυκτιο!Αγαπαμε τον τοπο μας και δεν θα ειμασταν ποτε η αιτια για μια τοσο μεγαλη περιβαλλοντικη καταστροφη οπως την αποκαλουν "καποιο" οπως πολυ σωστα τους χαρακτηρισατε!Πιοι ειναι περισσοτερο οικολογοι???Εμεις που ζουμε εδω και εργαζομαστε ή εκεινοι που καθονται μπροστα απο μια οθονη,πληκτρολογουν στο google "μεταλεια Βορειας Χαλκιδικης" και παπαγαλιζουν αυτα που διαβαζουν?Πιοι πονανε και αγαπανε περισσοτερο τον τοπο τους?Εμεις που απο μικροι ζουμε εδω και βλεπουμε γενιες και γενιες να εργαζονται καιπερναμε ολα τα χρονια της ζωη μας σε αυτον τον τοπο ή εκεινοι που εφυγαν απ'αυτον τον τοπο και τωρα φωναζουν δυνατα(αυτο ειναι το μονο οπλο τους αλλωστ) για να ακουστουν απο την Θεσσαλονικη η απο αλλες περιοχες μεχρι εδω,την Βορεια Χαλκιδικη?Ντροπη σας που διαλεγετε αυτον τον τροπο να κανετε τον αγωνα σας.ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΑΣ...ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΟΓΑΡΙΑΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΠΑΝΩ ΑΠ'ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΕΤΕ "ΠΟΛΕΜΟΥΣ"...ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΝΤΡΟΠΗ ΠΟΥ ΒΑΖΕΤΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΜΕΣΑ Σ'ΟΛΟ ΑΥΤΟ!!!

Ανώνυμος είπε...

Κυρία Καραβασίλη,

μπορείτε να ενημερώσετε τον κ. Ρίμπα, ότι ο συνυποψήφιός του κ. Βλαχόπουλος μετέτρεψε τις αυτοδιοικητικές εκλογές σε δημοψήφισμα κατά του χρυσού και έχασε. Το βράδυ των εκλογών δήλωσε μάλιστα σε τοπικό κανάλι ότι κέρδισαν αυτοί που επιθυμούν το έργο χρυσού. Γιατί να κάνουμε και άλλο δημοψήφισμα λοιπόν; Και αν κάνουμε και το χάσουν αυτοί που δε θέλουν τα μεταλλεία, θα το αναγνωρίσουν, ή θα βρουν και πάλι τρόπους και μεθόδουν να το απαξιώσουν, όπως το κάνουν με τη δημόσια διαβούλευση;

Μην τους ακούτε, είναι μία ισχνή μειοψηφία.

Ανώνυμος είπε...

ΚΥΡΙΑ ΚΑΡΑΒΑΒΑΣΙΛΗ Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΤΟ Υ.ΠΕ.ΚΑΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ.ΟΙ ΔΙΘΕΝ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΚΑΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΕΚΜΙΡΙΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ.Ο ΛΑΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΕΧΕΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ.ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΧΡΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΔΩ ΝΑ ΔΙΑΦΙΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΒΑΛΟΝ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΦΕΙ ΤΙΠΟΤΑ.Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΟΥ ΚΑΝΑΤΕ ΗΤΑΝ ΣΑΦΕΣΤΑΤΗ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΦΟΡΟΑΝ ΠΑΡΟΠΙΔΕΣ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ.ΠΡΑΞΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ.ΝΑΙ ΣΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ.ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ

Ανώνυμος είπε...

Όταν η εταιρεία χαρακτηρίζει τους κάτοικους της περιοχής "χαμηλού μορφωτικού επιπέδου" δλδ ιθαγενείς και εσείς η ίδια μας κοροϊδεύεται μέσα στα μούτρα μας μεταφέροντας την διαβούλευση στην Αθήνα! δυστυχώς είναι πολύ δύσκολο να πιστέψουμε αυτά που λέει μια ΜΠΕ πληρωμένη και επιβλεπόμενη απο την ίδια την εταιρεία.Αν δεν θέλετε να δημιουργηθεί μια νέα Κερατέα παρακαλώ κόψτε το δούλεμα,ελάτε και μιλήστε μας ειλικρινά και θα δείτε ότι δεν είμαστε και τόσο "βάρβαροι".