1 Φεβ 2011

Eξελίξεις στην υπόθεση της εταιρείας TERRA - ΒΙΟΚΕΡΑΛ

Για τις εξελίξεις στην υπόθεση της εταιρείας TERRA - ΒΙΟΚΕΡΑΛ, ενημέρωσε το Περιφερειακό Συμβούλιο ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός.
Όπως είπε, η Ειδική Γραμματέας της Επιθεώρησης Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κα Μαργαρίτα Καραβασίλη του απέστειλε επιστολή στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής

«Από την πλευρά μας επιθυμώ να σας υπογραμμίσω ότι η πρόθεση και επιθυμία της Πολιτείας και του ΥΠΕΚΑ ειδικότερα είναι να συμβάλει στη συμμόρφωση επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων στην κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία με σκοπό την υψηλή προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και το ίδιο ευχόμαστε και επιδιώκουμε και για την εταιρία TERRA-ΒΙΟΚΕΡΑΛ, στόχο που δε φαίνεται ωστόσο να τον συμμερίζεται η εν λόγω εταιρία παρά τις κατά καιρούς διαβεβαιώσεις του ιδιοκτήτη της. Δυστυχώς η εταιρία TERRA-ΒΙΟΚΕΡΑΛ έχει βρεθεί υπότροπη πολλές φορές σε σοβαρές περιβαλλοντικές και άλλες παραβάσεις και δεν έχε δείξει διάθεση συμμόρφωσης.

Κατά την παρούσα φάση και εν όψει δικών σας αποφάσεων συνοψίζουμε στοιχεία που πρέπει να συνεκτιμηθούν:

1. Στο χώρο δραστηριότητας εκδηλώθηκαν δυο σοβαρές πυρκαγιές μέσα στο 2010 και τις δυο φορές ημέρα Κυριακή, οπού η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε με μεγάλη καθυστέρηση και πρέπει να αξιολογήσετε τα ευρήματα και τα πορίσματα τόσο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όσο και των εισαγγελικών αρχών.

2. Οι πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε υλικά, τα οποία δε θα πρέπει να υπάρχουν (και για τα οποία δεν έχει λάβει καμία απολύτως άδεια) όπως υγειονομικό υλικό (ταμπόν), συσκευασίες φαρμάκων (καρτέλες με χάπια, σωληνάρια και φιαλίδια, κλπ) καθώς και αποβλήτων επεξεργασίας ελαστικών και συγκεκριμένα μεταχειρισμένων ελαστικών.

3. Η εταιρία παρέλαβε και διέθεσε στους χώρους επικίνδυνα και μη υλικά (υγειονομικό υλικό-ταμπόν), συσκευασίες φαρμάκων (καρτέλες με χάπια, σωληνάρια και φιαλίδια) υπολείμματα (πλαστικού, ξύλου, τσιγάρων), χωρίς αυτό να προβλέπεται από την ισχύουσα ΕΠΟ, και χωρίς τις απαιτούμενες άδειες διαχείρισης, σε αντίθεση με το άρθρο 8 της ΚΥΑ 50910/03 και το άρθρο 7 της ΚΥΑ 13588/06. Τα παραπάνω υγειονομικά φαρμακευτικά υλικά αποτελούν σύμφωνα με την ΚΥΑ 37591/03. Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα και μάλιστα οι συσκευασίες με τα φάρμακα χαρακτηρίζονται από την ΚΥΑ ως αμιγώς τοξικού χαρακτήρα. Τα επικίνδυνα αυτά απόβλητα, σύμφωνα με την ίδια ΚΥΑ επιβάλλεται να διατίθενται αποκλειστικά προς αποτέφρωση σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις.

4. Ο ελεγχόμενος είναι υπότροπος, για παραβάσεις για τις οποίες του έχουν επιβληθεί πρόσφατα κυρώσεις από τις αρχές της Ν.Α. και της ΕΥΕΠ.

Η ανεξέλεγκτη διαχείριση των υλικών που βρέθηκαν στους χώρους της δραστηριότητας (επικίνδυνα και μη απόβλητα) εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία σύμφωνα με την Αρχή της Προφύλαξης (αρχή του Συντάγματος της ΕΕ) ακόμη και αν υπάρχουν μόνο ενδείξεις για ενδεχόμενο κίνδυνο στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία η Πολιτεία (αρμόδιες Αρχές) ΟΦΕΙΛΕΙ, χωρίς καθυστέρηση, να λάβει τα κατάλληλα μέτρα.

Τέλος σας ενημερώνω ότι τι ΥΠΕΚΑ, εκτός από τις ενέργειες της αρμόδιας ΕΥΕΠ, εξετάζει συνολικά το θεσμικό πλαίσιο για την καύσιμη ύλη που μπορεί να χρησιμοποιείται από τις κεραμοποιίες, δεδομένου ότι από το Μάρτιο του 2011 απαγορεύεται η χρήση πετ κοκ.

Επίσης προωθείται η τροποποίηση της ΑΕΠΟ της εταιρείας:

◦ σε ευθυγράμμιση με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 22912/1117/05 για την αποτέφρωση και συναποτέφρωση αποβλήτων,

◦ για τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων για τη δυνατότητα ασφαλούς χρήσης των εναλλακτικών καυσίμων στο πλαίσιο και της ίσης μεταχείρισης με τις άλλες μονάδες του κλάδου,

◦ για τη διασφάλιση ότι τα χρησιμοποιούμενα εναλλακτικά καύσιμα δεν προκαλούν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τα παραγόμενα προϊόντα,

◦ τη θέσπιση σαφών κανόνων και προδιαγραφών για τη σύσταση και τις συνθήκες αποθήκευσης για τα χρησιμοποιούμενα καύσιμα και υλικά,

◦ για τη θέσπιση απαιτήσεων για το είδος των αναλύσεων στις πρώτες ύλες, τα καύσιμα και τα απόβλητα που οφείλει να προσκομίζει η εταιρεία,

◦ για τη διασφάλιση της αντιπροσωπευτικότητας των δειγμάτων ά υλών και καυσίμων.

Τέλος, όσον αφορά στο ζήτημα ενδεχόμενης επαναλειτουργίας της εταιρείας και μέχρι την επανεξέταση και τροποποίηση της ΑΕΠΟ, αυτό θα είναι δυνατό ΜΟΝΟ στην περίπτωση που αποκατασταθεί η πλήρης λειτουργία του συστήματος μέτρησης αερίων εκπομπών, σύμφωνα με τους όρους της ισχύουσας ΑΕΠΟ, απαγορευθεί η κατανάλωση άλλων καυσίμων και υλικών εκτός του μαζούτ.

Στο ενδιάμεσο διάστημα πρέπει να κληθεί η εταιρεία προκειμένου να της τεθεί ένα σαφές και σφικτό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης συγκεκριμένων μέτρων συμμόρφωσής της, καθώς και μέτρων αποκατάστασης τυχόν περιβαλλοντικής ζημιάς».

Δεν υπάρχουν σχόλια: