18 Μαρ 2009

2005 - 2009: 4 χρόνια για να αποφασίσει το ΥΠΕΧΩΔΕ να αναθέσει μελέτη ενώ οι επανέλεγχοι δείχνουν ΜΗ συμμόρφωση

Σαν να μην πέρασε μια μέρα....

Υπομονή, τα πρώτα 100 χρόνια είναι δύσκολα...

Φίλος και συναγωνιστής της Συμπαράταξης εντόπισε και έστειλε τις δηλώσεις απο συνάντηση του κ. Σουφλιά και του Νομάρχη Βοιωτίας : Ασωπός ποταμός και περιβάλλον. Το κεντρικό θέμα σύσκεψης στο Υπ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Χαρακτηριστικό Απόσπασμα:"Επειδή, παρά τους ελέγχους που διενεργούνται από τις Υπηρεσίες της Ν.Α.Βοιωτίας, σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ στις βιομηχανίες της περιοχής Οινοφύτων-Σχηματαρίου και τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί σε αρκετές από αυτές, εξακολουθούν να διοχετεύονται υγρά βιομηχανικά απόβλητα στον Ασωπό, με όλες τις συνέπειες που συνεπάγεται αυτό, απαιτείται άμεσα να δοθούν οριστικές & δραστικές λύσεις στην απορρύπανση του ποταμού.

Ο κ. Σουφλιάς δεσμεύθηκε ότι άμεσα θα επικαιροποιηθεί η συνταχθείσα, κατά την περίοδο 1996 – 1997 από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, μελέτη, για την ίδρυση κατασκευή & λειτουργία Κεντρικής Μονάδας επεξεργασίας Βιομηχανικών Αποβλήτων της περιοχής Ασωπού ποταμού και αστικών λυμάτων Αυλώνα και θα συμπληρωθεί με όλα τα απαιτούμενα, προκειμένου να ενταχθεί για υλοποίηση η δράση στο Δ΄ Κ.Π.Σ."

Ημερομηνία της σύσκεψης; Πέμπτη, 15 Δεκέμβρίου 2005!

2009: Μόλις τώρα ανατέθηκε η μελέτη για τον κεντρικό βιολογικό καθαρισμό και το ΥΠΕΧΩΔΕ ανακοινώνει ότι σε . . . 6 μήνες η μελέτη θα είναι έτοιμη!!!

Ανακοινώνει και νέα Περιβαλλοντικά πρόστιμα σε βιομηχανίες της Βοιωτίας

Ενημερωθήκαμε σχετικά με την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 195.000 Ευρώ σε εταιρείες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για παραβάσεις διατάξεων της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας, που υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας κ. Παντελής Σκλιάς, μετά από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Ειδικότερα, κλιμάκιο επιθεωρητών διενήργησε ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ (α): Στην εταιρεία «EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.» που λειτουργεί στα Οινόφυτα του Ν. Βοιωτίας (επεβλήθη πρόστιμο ύψους 64.500 Ευρώ) και (β): Στην εταιρεία «ALUMINCO A.E.» που λειτουργεί στα Οινόφυτα του Ν. Βοιωτίας.

Στην πρώτη περίπτωση διαπιστώθηκε ότι υπήρχε απόρριψη αγνώστου προελεύσεως υγρών, μέσω του δικτύου ομβρίων υδάτων σε ανοικτό ρέμα, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση του περιβάλλοντος με ρύπους και δημιουργία κινδύνων ρύπανσης και υποβάθμισης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και του εδάφους, κατά παράβαση των προβλεπομένων στο Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160 Α).

Στην δεύτερη περίπτωηση διαπ[ιστώθηκε ότι η Επιχείρηση δεν είχε υποβάλει αρμοδίως μελέτη εξυγίανσης και αποκατάστασης των «απορροφητικών στοών» διάθεσης κατά παράβαση του περιβαλλοντικού όρου Ε.46 της σχετικής ΑΕΠΟ, ενώ δεν τηρήθηκαν και τα προβλεπόμενα στον περιβαλλοντικό όρο Ε.19 της σχετικής ΑΕΠΟ και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων της δραστηριότητας.

ΕΡΩΤΑΜΕ:

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΔΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ "ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΥΓΡΩΝ" ΠΟΥ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ Η EUROPA ΣΤΟΝ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑ;;;
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ "ΥΓΡΩΝ", ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΙΛΑΜΕ ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΑ;;;;
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΣΕ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΛΑΒΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΨΟΥΝ ΝΑ ΡΥΠΑΙΝΟΥΝ;;;;
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ;;;;

ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΡΑΣΤΙΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ....

Παράλληλα διενεργήθηκαν έλεγχοι και στην εταιρεία «ALAPIS Crop Science A.E.» (πρώην BAYER Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.) που λειτουργεί στο Ύπατο Θηβών του Ν. Βοιωτίας και επεβλήθη πρόστιμο ύψους 66.500 Ευρώ. Όπως διαπιστώθηκε το εργοστάσιο δε διαθέτει τη απαιτούμενη άδεια επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων και υγρών αποβλήτων, κατά παράβαση του άρθρου 14 της σχετικής Υγειονομικής Διάταξης. Η μονάδα αποτεφρώνει τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα και τα εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητά της χωρίς τις απαιτούμενες άδειες διαχείρισης και διάθεσης των αποβλήτων αυτών κατά παράβαση ου άρθρου 8 της σχετικής ΚΥΑ, του άρθρου 7 της σχετικής ΚΥΑ, καθώς και της παραγράφου του άρθρου 3 και της παραγ. Ι του άρθρου 4 της σχετικής ΚΥΑ.Γ ια τη λειτουργία του αποτεφρωτήρα (καμίνι) δεν τηρούνται οι απαιτήσεις της σχετικής ΚΥΑ.

Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΤΟ ΚΡΙΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΥΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ "ΑΣΠΙΡΙΝΕΣ"!

Δεν υπάρχουν σχόλια: