15 Μαΐ 2010

ΤΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ

Στις 3 Μαρτίου 2010 κοινοποιήθηκε ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ στις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ» από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ .

Ακολουθεί η αυτούσια παράθεσή της, καθώς και η παράθεση του εγγράφου διαβίβασής της προς την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Πειραιά:

ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ:

Βεβαιώνεται ότι, κατά την επιθεώρηση που διενεργήθηκε στις 17-03-2009 από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος του ΤΝΕ/ΕΥΕΠ κ.κ. Ζαγγογιάνη Ε. και Χρυσικοπούλου Μ. στις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ» στις θέσεις Καλάμι και Πυρκάλη όρμου Βάριανης νήσου Πόρου στο νομό Πειραιώς διαπιστώθηκε παραβίαση διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων.

Ειδικότερα διαπιστώθηκε:

Η παραγωγικότητα της εταιρείας είναι αυξημένη σε σχέση με την προβλεπόμενη στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Η αυξημένη παραγωγικότητα συνεπάγεται και αυξημένη επιβάρυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και του βυθού στην εν λόγω περιοχή. Η εταιρεία, με το σχετικό απολογητικό υπόμνημά της παραδέχεται ότι για τα έτη 2007 και 2008 η παραγωγή της έχει ξεπεράσει την εγκεκριμένη δυναμικότητα σε επίπεδο τελικού προιόντος (776 και 255 τόνοι για τα έτη 2007 και 2008 αντίστοιχα έναντι 150 που προβλέπονται στην Α.Ε.Π.Ο. στη θέση Πυρκάλή - 515 και 201 τόνοι για τα έτη 2007 και 2008 αντίστοιχα έναντι 100 που προβλέπονται στην Α.Ε.Π.Ο. στη θέση Καλάμι).

Από την παραπάνω βεβαιωθείσα και αιτιολογημένη παράβαση προκύπτει ότι κατά την λειτουργία της ανωτέρω δραστηριότητας, δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα και όροι για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία. Συνεπώς η ελεγχόμενη εταιρεία και οι κατά νόμο υπεύθυνοι (σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 28 του Ν. 1650/86 όπως αυτός ισχύει) υποβάθμιζαν το περιβάλλον κατά την έννοια της παραγράφου α του άρθρου 28 του Ν. 1650/1986 όπως ισχύει.»

ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:

Σας διαβιβάζουμε συννημένα Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης ( Π.Β.Π.) που αφορά στην επιχείρηση «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ» για τις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας στις θέσεις Καλάμι και Πυρκαλή όρμου Βάριανης Δήμου Πόρου Ν.Α. Πειραιώς και τα σχετικά με την υπόθεση έγγραφα (9,10,11,13 σχετικά της Π.Β.Π.), για τη διερεύνηση τυχόν αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με το (1) σχετικό. Παρακαλούμε όπως σε περίπτωση άσκησης δίωξης για παράβαση διατάξεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας ανακοινώσετε αυτή στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης προκειμένου να ασκήσει το παρεπόμενο δικαίωμα παράστασης πολιτικής αγωγής δυνάμει του (2) σχετικού, με κοινοποίηση των σχετικών ενεργειών στην υπηρεσία μας, για την ενημέρωση του τηρούμενου φακέλου.

Η Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης αποστέλλεται:

Στην ελεγχθείσα δραστηριότητα η οποία καλείται να προβεί άμεσα στις αναγκαίες ενέργειες για την άρση των διαπιστωμένων παραβάσεων και τη συμμόρφωση της με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

Στις αρμόδιες, για την αδειοδότηση και τον έλεγχο, υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης οι οποίες παρακαλούνται για τις ενέργειες αρμοδιότητάς τους(παρακολούθηση και έλεγχο λειτουργίας-συμμόρφωσης, επιτήρηση ή άλλο) προκειμένου η εν λόγω δραστηριότητα να συμμορφωθεί ως προς τις απαιτήσεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων.»

Δεν υπάρχουν σχόλια: