11 Ιαν 2011

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών επιθεωρήσεων

(http://www.buildingcert.gr/)

ΟΛΑ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ - ΕΝΑ ΠΡΟΣ ΕΝΑ - ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ https://www.buildingcert.gr/manual_new.pdf


ΧΡΗΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: