20 Μαρ 2011

«Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική και ΚΕΝΑΚ: Τα οφέλη από την ενεργειακή απόδοση»


ΠΕΡΙΛΗΨΗ από την ομιλία της Μαργαρίτας Καραβασίλη, στο 11ο Συνέδριο του ΣΑΔΑΣ


"Τα ανθρώπινα έργα εξακολουθούν να καταναλώνουν χώρο, ενέργεια, φυσικούς πόρους, πολιτιστική κληρονομιά, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί που θέτει το φυσικό περιβάλλον και οι επιπτώσεις από αυτά. Η εξέλιξη της οικολογίας και της επιστήμης συνέβαλαν στην κατανόηση των επιπτώσεων της αλόγιστης ανάπτυξης και στη διαμόρφωση κοινών στόχων πολιτικής, δράσεων και πρακτικών, με γνώμονα την εξασφάλιση περιβαλλοντικής & ενεργειακής απόδοσης των πόλεων και οικισμών.

Η νέα αντίληψη για την πολεοδομία, την αρχιτεκτονική και την οικοδομική στην αναζήτηση βιώσιμων λύσεων, περνά μέσα από τον επαναπροσδιορισμό αρχών και αξιών και ανακαλύπτει την ορθή οικολογική δόμηση που αποδίδει θαυμαστά έργα, που σέβονται τον τόπο, αντέχουν στο χρόνο και αποτελούν όαση ανθρωπισμού και φύσης.

Η πρόκληση της αειφόρου ανάπτυξης επηρεάζει τις χωροταξικές και αναπτυξιακές επιλογές, τις πολεοδομικές ρυθμίσεις και τις τεχνικές λύσεις που τείνουν στην εναρμόνιση με τις «φυσικές δομές, με καθοριστικό ρόλο της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και της οικολογικής δόμησης.

Το θετικό όραμα της πόλης του αύριο, ενάντια στις λανθασμένες επιλογές του παρελθόντος, είναι βάση για το ξεπέρασμα της κρίσης.

Στο πλαίσιο αυτό, που εντείνεται από τις υποχρεώσεις της χώρας έναντι της κλιματικής αλλαγής, αλλά και των εθνικών ενεργειακών στόχων, το ΥΠΕΚΑ εγκαθίδρυσε μια ικανή νομοθεσία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, θέτοντας ελάχιστες απαιτήσεις για τη μελέτη και κατασκευή των νέων κτιρίων και την ανακαίνιση των υφιστάμενων, καθώς και μέσα και εργαλεία όπως οι ενεργειακοί έλεγχοι, η έκδοση των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης ή σημαντικά προγράμματα κινήτρων, για την αποτελεσματικότερη διείσδυση των νομοθετικών ρυθμίσεων και μέτρων.

Η αγορά προσαρμόζεται στις αλλαγές που επιφέρει η ζήτηση και το ΥΠΕΚΑ καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την άρση θεσμικών και χρηματοοικονομικών εμποδίων με σκοπό την ανταγωνιστικότητα των καθαρών τεχνολογιών, των ΑΠΕ και κατασκευαστικών προϊόντων, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την εξασφάλιση οικονομικής ευμάρειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Η οικοδομική δραστηριότητα στρέφεται πλέον στην ενεργειακή ανακαίνιση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος και στην αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος που θα επιφέρει σημαντικά οφέλη στο σύνολο του κατασκευαστικού κλάδου, την επόμενη δεκαετία, αλλά και στο ρόλο των μηχανικών και των τεχνικών της χώρας, στη βάση της εγγυημένης ποιότητας και απόδοσης.

Η εποχή μας επιβάλλει ένα σχεδιασμό που συνθέτει ένα σύνολο του οποίου τα επί μέρους στοιχεία συνεργάζονται και αποδίδουν το βέλτιστο, προς όφελος της απόδοσης. Από τα μη βιώσιμα πρότυπα του παρελθόντος περνάμε σε νέα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης, αρκώντας την «Τέχνη & την Επιστήμη» της Αρχιτεκτονικής, που υπακούει στον κύκλο της φύσης, στο περιβάλλον, στο τοπίο, εντάσσοντας στο σχεδιασμό τη λογική της "οικονομίας" της φύσης".Δεν υπάρχουν σχόλια: